Uuden hätäkeskusjärjestelmän (Erica) määrittelydokumentit

Request to:
Hätäkeskuslaitos
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request refused
Refusal Reason
n/a
Cost of information:
866.80 Euro
Summary of Request
Pyydän saada sähköisesti nähtäväkseni uuden vuonna 2019 käyttöön otetun hätäkeskustietojärjestelmän tekniset ja toiminnalliset määrittelyt

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Uuden hätäkeskusjärjestelmän (Erica) määrittelydokumentit [#757]
Date
June 10, 2019, 9:14 p.m.
To
Hätäkeskuslaitos
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän saada sähköisesti nähtäväkseni uuden vuonna 2019 käyttöön otetun hätäkeskustietojärjestelmän tekniset ja toiminnalliset määrittelyt
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
=?utf-8?b?SEFLX1ZQX0jDpHTDpGtlc2t1c2xhaXRvc19WSVJLQQ==?= <hatakeskuslaitos@112.fi> – Hätäkeskuslaitos
Subject
Viestinne on vastaanotettu Hätäkeskuslaitoksen kirjaamossa
Date
June 10, 2019, 9:15 p.m.
Status
Request resolved

Hätäkeskuslaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Nödcentralsverkets registratorskontor har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Emergency Response Centre Administration in Finland.
  1. 4 years, 11 months agoJune 10, 2019, 9:15 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Hätäkeskuslaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Uuden hätäkeskusjärjestelmän (Erica) määrittelydokumentit [#757]
Date
July 5, 2019, 9:15 a.m.
To
Hätäkeskuslaitos

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Uuden hätäkeskusjärjestelmän (Erica) määrittelydokumentit" (10.6.2019, #757) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 11 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 757 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
From
=?utf-8?b?SEFLX1ZQX0jDpHTDpGtlc2t1c2xhaXRvc19WSVJLQQ==?= <hatakeskuslaitos@112.fi> – Hätäkeskuslaitos
Subject
Viestinne on vastaanotettu Hätäkeskuslaitoksen kirjaamossa
Date
July 5, 2019, 9:16 a.m.

Hätäkeskuslaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Nödcentralsverkets registratorskontor har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Emergency Response Centre Administration in Finland.
  1. 4 years, 10 months agoJuly 5, 2019, 9:16 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Hätäkeskuslaitos.
  2. 4 years, 10 months agoJuly 19, 2019, 12:04 p.m.: Received an email from Hätäkeskuslaitos.
  3. 4 years, 10 months agoJuly 19, 2019, 12:18 p.m.: Received an email from Hätäkeskuslaitos.
  4. 4 years, 10 months agoJuly 19, 2019, 7:16 p.m.: << Name Not Public >> reported costs of 866.8 for this request.