United Bankersin julkiset varoitukset

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
En löydä Finanssivalvonnan uudistetuilta sivuilta kahda United Bankersin julkista varoitutusta. Palauttaisitteko ne sivuille tai toimittaisitteko ne minulle

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
United Bankersin julkiset varoitukset [#704]
Date
Jan. 17, 2019, 11 a.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
En löydä Finanssivalvonnan uudistetuilta sivuilta kahda United Bankersin julkista varoitutusta. Palauttaisitteko ne sivuille tai toimittaisitteko ne minulle
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Mika Lako
From
kirjaamo@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
Sähköpostinne on vastaanotettu / Vi har mottagit er e-post / Your e-mail has been received
Date
Jan. 17, 2019, 11 a.m.
Status
Awaiting response

Sähköpostinne on vastaanotettu. Ystävällisin terveisin, Kirjaamo (Finanssivalvonnan asiakkaat) Avoinna arkisin klo 9.00–16.00, paitsi kiirastorstaina ja uudenvuodenaattona klo 9.00–13.30. www.finanssivalvonta.fi<http://www... Vi har mottagit er e-post. Med vänlig hälsning, Registreringskontor (Finansinspektionens kunder) Öppettider vardagar 9.00–16.00, utom på skärtorsdagen och nyårsafton 9.00–13.30. www.finansinspektionen.fi<http://w... Your e-mail has been received. Best regards, Register office (FIN-FSA customers) Open weekdays 9.00–16.00, except on Maundy Thursday and New year's Eve 9.00–13.30. www.fin-fsa.fi<http://www.fin-fsa....
From
kirjaamo@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
Sähköpostinne on vastaanotettu / Vi har mottagit er e-post / Your e-mail has been received
Date
Jan. 17, 2019, 11 a.m.

Sähköpostinne on vastaanotettu. Ystävällisin terveisin, Kirjaamo (Finanssivalvonnan asiakkaat) Avoinna arkisin klo 9.00–16.00, paitsi kiirastorstaina ja uudenvuodenaattona klo 9.00–13.30. www.finanssivalvonta.fi<http://www... Vi har mottagit er e-post. Med vänlig hälsning, Registreringskontor (Finansinspektionens kunder) Öppettider vardagar 9.00–16.00, utom på skärtorsdagen och nyårsafton 9.00–13.30. www.finansinspektionen.fi<http://w... Your e-mail has been received. Best regards, Register office (FIN-FSA customers) Open weekdays 9.00–16.00, except on Maundy Thursday and New year's Eve 9.00–13.30. www.fin-fsa.fi<http://www.fin-fsa....
  1. 5 years, 5 months agoJan. 17, 2019, 11:01 a.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
  2. 5 years, 5 months agoJan. 17, 2019, 11:01 a.m.: Received an email from Finanssivalvonta.
  3. 5 years, 3 months agoMarch 19, 2019, 12:13 p.m.: Received an email from Finanssivalvonta.