Uimahalli hanke/ Vesiliikuntakeskus

Request to:
Mäntsälä
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Pyydän saada nähtäväksi kaikki kustannukset, jotka on käytetty Mäntsälän uimahalli hankkeen/ vesiliikuntakeskuksen suunnitteluun vuosina 2013 - 2020, sekä referenssi- käynteihin, matkoihin, majoituksiin, päivärahoihin ja palkkioihin.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Uimahalli hanke/ Vesiliikuntakeskus [#1096]
Date
Oct. 11, 2020, 5:44 p.m.
To
Mäntsälä
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän saada nähtäväksi kaikki kustannukset, jotka on käytetty Mäntsälän uimahalli hankkeen/ vesiliikuntakeskuksen suunnitteluun vuosina 2013 - 2020, sekä referenssi- käynteihin, matkoihin, majoituksiin, päivärahoihin ja palkkioihin.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 3 years, 4 months agoOct. 11, 2020, 5:45 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Mäntsälä.
From
=?utf-8?b?TcOkbnRzw6Rsw6RuIGtpcmphYW1v?= <kirjaamo@mantsala.fi> – Mäntsälä
Subject
Uimahalli hanke/ Vesiliikuntakeskus [#1096]
Date
Oct. 23, 2020, 9:46 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, ohessa liitetiedostoina vastaus tietopyyntöönne. Terveisin Mäntsälän kunnan kirjaamo
  1. 3 years, 4 months agoOct. 23, 2020, 9:47 a.m.: Received an email from Mäntsälä.
From
=?utf-8?b?TcOkbnRzw6Rsw6RuIGtpcmphYW1v?= <kirjaamo@mantsala.fi> – Mäntsälä
Subject
Uimahalli hanke/ Vesiliikuntakeskus [#1096]
Date
Oct. 23, 2020, 10:06 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

  1. 3 years, 4 months agoOct. 23, 2020, 10:08 a.m.: Received an email from Mäntsälä.
  2. 3 years, 3 months agoOct. 24, 2020, 12:58 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Uimahalli hanke/ Vesiliikuntakeskus [#1096]
Date
Oct. 24, 2020, 5:46 p.m.
To
Mäntsälä

Hyvä vastaanottaja, Kuka viranhaltija vastasi Mäntsälän kunnasta tietopyyntöön? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1096 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 3 years, 3 months agoOct. 24, 2020, 5:47 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Mäntsälä.
From
=?utf-8?b?TcOkbnRzw6Rsw6RuIGtpcmphYW1v?= <kirjaamo@mantsala.fi> – Mäntsälä
Subject
Uimahalli hanke/ Vesiliikuntakeskus
Date
Oct. 26, 2020, 8 a.m.

Hei, tietopyyntöön vastasi rakennuttamispäällikkö. Terveisin Mäntsälän kunnan kirjaamo
  1. 3 years, 3 months agoOct. 26, 2020, 8:01 a.m.: Received an email from Mäntsälä.
  2. 3 years, 3 months agoOct. 26, 2020, 8:52 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.