UB Omaisuudenhoito Oy

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Vaadin asiakirjaa, jossa Finanssivalvonta on vaatinut UB Omaisuudenhoito Oy:llä selvityksen kuka tai mikä on "Ramo Lako". Finanssivalvonta on saanut viime kesänä asiakirjan, jossa on vain "selvennys Ramo Lako". Asiakirjasta ei selviä, onko "Ramo Lako" luonnolinen henkilö vai oikeushenkilö.

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
UB Omaisuudenhoito Oy [#355]
Date
July 20, 2016, 6:25 p.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Vaadin asiakirjaa, jossa Finanssivalvonta on vaatinut UB Omaisuudenhoito Oy:llä selvityksen kuka tai mikä on "Ramo Lako". Finanssivalvonta on saanut viime kesänä asiakirjan, jossa on vain "selvennys Ramo Lako". Asiakirjasta ei selviä, onko "Ramo Lako" luonnolinen henkilö vai oikeushenkilö.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/355/up/270d1dfe1e8f325af28942b50b7356d4f7080f94/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 6 years, 10 months agoJuly 20, 2016, 6:25 p.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
  2. 6 years, 10 months agoAug. 4, 2016, midnight: This request became overdue
From
Mika Lako
Subject
Re: UB Omaisuudenhoito Oy [#355]
Date
Aug. 4, 2016, 1:56 p.m.
To
Finanssivalvonta

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "UB Omaisuudenhoito Oy" (20.7.2016, #355) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 1 päivä myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta viivytyksettä sähköpostitse, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, Mika Lako Pyynnön numero: 355 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >>
  1. 6 years, 10 months agoAug. 4, 2016, 1:56 p.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
From
olivia.yli-pelkonen@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
RE: UB Omaisuudenhoito Oy [#355]
Date
Aug. 4, 2016, 2:27 p.m.
Status
Awaiting response

Luottamuksellinen / Konfidentiell / Confidential Aihe / Ämne / Subject RE: UB Omaisuudenhoito Oy [#355] https://securemail.bof.fi/message.cgi... Olet saanut luottamuksellisen viestin. Viesti avataan ja siihen voidaan vastata yläpuolella olevasta linkistä. Yhteys on suojattu SSL-salauksella. Turvallisuussyistä viestin lukemista on rajoitettu ja se voidaan lukea korkeintaan 30 päivän ajan. Du har fått ett konfidentiellt meddelande. Meddelandet kan öppnas och svaras på från länken ovanför. Förbindelsen är skyddad med SSL-kryptering. Av säkerhetsskäl är läsningen begränsad och meddelandet kan läsas i högst 30 dagar. You have received a confidential message. Message can be opened and replied to from the link above. Connection is protected with SSL encryption. Due to security reasons reading of the message is limited and can be read for 30 days at most.
  1. 6 years, 10 months agoAug. 4, 2016, 2:28 p.m.: Received an email from Finanssivalvonta.