Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan kokoonpano

Request to:
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Awaiting Public Body confirmation
Summary of Request
Pyydän tiedot Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan tämänhetkisestä kokoonpanosta, sekä tiedot muutoksenhakulautakunnan toimisto-organisaatiosta yhteystietoineen. Lähetättekö tiedot sähköpostitse.
The public body of this request has been created by the user and still needs to be confirmed.

Messages in this request

From
Petja Partanen
Subject
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan kokoonpano [#349]
Date
June 20, 2016, 10:28 a.m.
To
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän tiedot Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan tämänhetkisestä kokoonpanosta, sekä tiedot muutoksenhakulautakunnan toimisto-organisaatiosta yhteystietoineen. Lähetättekö tiedot sähköpostitse.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Petja Partanen <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Petja Partanen << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/349/up/c7b022767a91b28e4987a8a623bdd94e7f321f81/
Kind Regards, Petja Partanen