Työn Vuoksi ry

Pyynnön vastaanottaja:
Ruokolahti
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Pyydän toimittamaan asiakirjan, josta selviää Ruokolahden kunnan työntekija joka on ollut vastuussa yhteyksistä Työn Vuoksi-yhdistykseen huhtikuussa 2016.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Työn Vuoksi ry [#426]
Päivämäärä
25. huhtikuuta 2017 kello 8.18
Vastaanottaja
Ruokolahti
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän toimittamaan asiakirjan, josta selviää Ruokolahden kunnan työntekija joka on ollut vastuussa yhteyksistä Työn Vuoksi-yhdistykseen huhtikuussa 2016.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/426/up/6198559a06a145d922001e17128d60b59e86af86/
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 1 vuosi, 3 kuukautta sitten25. huhtikuuta 2017 kello 8.20: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Ruokolahti.
  2. 1 vuosi, 3 kuukautta sitten10. toukokuuta 2017 kello 1.00: Tämän tietopyynnön määräaika on täyttynyt
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: Työn Vuoksi ry [#426]
Päivämäärä
11. toukokuuta 2017 kello 20.01
Vastaanottaja
Ruokolahti

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Työn Vuoksi ry" (25.4.2017, #426) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 3 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 426 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 1 vuosi, 3 kuukautta sitten11. toukokuuta 2017 kello 20.02: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Ruokolahti.
Lähettäjä
Susanna Kaskinen <kirjaamo@ruokolahti.fi>
Otsikko
Web form upload
Päivämäärä
12. toukokuuta 2017 kello 12.56
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Toimitimme tietopyyntöäsi koskevat asiakirjat 25.4.2017 postitse antamaasi postiosoitteeseen, koska sähköposti palautui virheilmoituksella.
  1. 1 vuosi, 3 kuukautta sitten12. toukokuuta 2017 kello 12.56: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Ruokolahti.
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: Web form upload [#426]
Päivämäärä
14. toukokuuta 2017 kello 20.20
Vastaanottaja
Ruokolahti

Hyvä vastaanottaja, Reilu vuosi sitten Helsingin yliopiston sähköpostijärjestelmään tallentuneiden - toimittamassanne asiakirjassa mainitun yhteyshenkilön lähettämien - sähköpostieviestien perusteella näyttäisi siltä, että kyseinen henkilö on saattanut syyllistyä julkisuuslain rikkomiseen. Teen tästä asiasta kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Pyynnön numero: 426 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 1 vuosi, 3 kuukautta sitten14. toukokuuta 2017 kello 20.20: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Ruokolahti.
  2. 1 vuosi, 3 kuukautta sitten14. toukokuuta 2017 kello 20.21: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.