Tuntematon ihminen on kirjoilla aunnossani

Request to:
Helsingin maistraatti
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Asunnossani on kirjoilla tuntematon ihminen. Edelliset asukit sanoivat tehneensä muuttoilmoituksen. Muutimme asuntoon asuinkumppanini Annan kanssa 1.3.2018. Ylimääräinen asukki täytyy poistaa. Osoite Päijänteentie 4-6 C 31

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tuntematon ihminen on kirjoilla aunnossani [#567]
Date
March 14, 2018, 4:56 p.m.
To
Helsingin maistraatti
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Asunnossani on kirjoilla tuntematon ihminen. Edelliset asukit sanoivat tehneensä muuttoilmoituksen. Muutimme asuntoon asuinkumppanini Annan kanssa 1.3.2018. Ylimääräinen asukki täytyy poistaa. Osoite << Osoite poistettu >> Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at:
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 6 years, 3 months agoMarch 14, 2018, 6:25 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin maistraatti.
  2. 6 years, 2 months agoMarch 29, 2018, 3 a.m.: This request became overdue