This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Tunnistautumisratkaisun Kapa-ohjelmasta ulos rajaamisen päätösdokumentit

Request to:
Valtiovarainministeriö VM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Kapa-hankkeessa asetettiin toteutettavaksi: "kansallinen sähköinen tunnistusmalli" "Helpotetaan pienyritysten mahdollisuuksia rakentaa palveluja joissa käyttäjä tunnistetaan". https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat... Pyydän sähköisen kopion viranomaisen asiakirjasta jossa on päätetty jättää pienyritysten mahdollisuus käyttää julkishallinnon tunnistamisratkaisuja ja tunnistautumiskorttiratkaisu hankkeessa toteuttamatta.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tunnistautumisratkaisun Kapa-ohjelmasta ulos rajaamisen päätösdokumentit [#629]
Date
June 30, 2018, 8:58 a.m.
To
Valtiovarainministeriö VM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Kapa-hankkeessa asetettiin toteutettavaksi: "kansallinen sähköinen tunnistusmalli" "Helpotetaan pienyritysten mahdollisuuksia rakentaa palveluja joissa käyttäjä tunnistetaan". https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat... Pyydän sähköisen kopion viranomaisen asiakirjasta jossa on päätetty jättää pienyritysten mahdollisuus käyttää julkishallinnon tunnistamisratkaisuja ja tunnistautumiskorttiratkaisu hankkeessa toteuttamatta.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Subject
VS: Tunnistautumisratkaisun Kapa-ohjelmasta ulos rajaamisen päätösdokumentit [#629]
Date
June 30, 2018, 8:58 a.m.

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä Ert e-postmeddelande har mottagits av finansministeriet Your e-mail message has been received by the Ministry of Finan
  1. 4 years, 5 months agoJune 30, 2018, 8:59 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiovarainministeriö VM.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Subject
VS: Tunnistautumisratkaisun Kapa-ohjelmasta ulos rajaamisen päätösdokumentit [#629]
Date
July 2, 2018, 10 a.m.

Hei, tietopyyntönne on kirjattu asialla VM/1447/07.01.01.00/2018. ystävällisin terveisin, Henrikki Nurmi asiakirjahallintoasiantuntija Valtiovarainministeriön kirjaamo Valtioneuvoston tiedonhallintayksikkö
From
"valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Subject
Vastaus asiakirjapyyntöön
Date
July 6, 2018, 9:17 a.m.
Attachments

Asia/Ärende Asiakirjapyyntö viranomaisen asiakirjasta, jossa on päätetty jättää pienyritysten mahdollisuus käyttää julkishallinnon tunnistamisratkaisuja ja tunnistautumiskorttiratkaisu hankkeessa toteuttamatta Lähetyspäivämäärä/Avsänt 06.07.2018 Asianumero/Ärendenummer VM/1447/07.01.01.00/2018 Tämä viesti on lähetetty valtiovarainministeriön asiankäsittelyjärjestelmästä. Valtiovarainministeriön yhteystiedot: Sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Posti: PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puhelin: 09 160 01 (vaihde) Internet: www.vm.fi
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Tunnistautumisratkaisun Kapa-ohjelmasta ulos rajaamisen päätösdokumentit [#629]
Date
Aug. 29, 2018, 12:07 a.m.
To
Valtiovarainministeriö VM

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Tunnistautumisratkaisun Kapa-ohjelmasta ulos rajaamisen päätösdokumentit" (30.6.2018, #629) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 46 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 629 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Subject
VS: Tunnistautumisratkaisun Kapa-ohjelmasta ulos rajaamisen päätösdokumentit [#629]
Date
Aug. 29, 2018, 12:07 a.m.

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä Ert e-postmeddelande har mottagits av finansministeriet Your e-mail message has been received by the Ministry of Finan
  1. 4 years, 3 months agoAug. 29, 2018, 12:07 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiovarainministeriö VM.
  2. 4 years, 2 months agoSept. 6, 2018, 6:11 p.m.: Received an email from Valtiovarainministeriö VM.
  3. 4 years, 2 months agoSept. 10, 2018, 2:21 p.m.: Received an email from Valtiovarainministeriö VM.
  4. 4 years, 2 months agoSept. 17, 2018, 4:24 p.m.: Received an email from Valtiovarainministeriö VM.
  5. 4 years, 2 months agoSept. 17, 2018, 4:26 p.m.: Received an email from Valtiovarainministeriö VM.