Tähän tietopyyntöön on vastattu ja sen tila on epäselvä. Jos sinä teit tietopyynnön, niin kirjaudu sisään ja aseta tietopyynnölle uusi tila.

Tunnistautumisratkaisun Kapa-ohjelmasta ulos rajaamisen päätösdokumentit

Pyynnön vastaanottaja:
Valtiovarainministeriö VM
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö odottaa luokittelua
Pyynnön yhteenveto
Kapa-hankkeessa asetettiin toteutettavaksi: "kansallinen sähköinen tunnistusmalli" "Helpotetaan pienyritysten mahdollisuuksia rakentaa palveluja joissa käyttäjä tunnistetaan". https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat... Pyydän sähköisen kopion viranomaisen asiakirjasta jossa on päätetty jättää pienyritysten mahdollisuus käyttää julkishallinnon tunnistamisratkaisuja ja tunnistautumiskorttiratkaisu hankkeessa toteuttamatta.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Tunnistautumisratkaisun Kapa-ohjelmasta ulos rajaamisen päätösdokumentit [#629]
Päivämäärä
30. kesäkuuta 2018 kello 8.58
Vastaanottaja
Valtiovarainministeriö VM
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Kapa-hankkeessa asetettiin toteutettavaksi: "kansallinen sähköinen tunnistusmalli" "Helpotetaan pienyritysten mahdollisuuksia rakentaa palveluja joissa käyttäjä tunnistetaan". https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat... Pyydän sähköisen kopion viranomaisen asiakirjasta jossa on päätetty jättää pienyritysten mahdollisuus käyttää julkishallinnon tunnistamisratkaisuja ja tunnistautumiskorttiratkaisu hankkeessa toteuttamatta.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
Lähettäjä
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Otsikko
VS: Tunnistautumisratkaisun Kapa-ohjelmasta ulos rajaamisen päätösdokumentit [#629]
Päivämäärä
30. kesäkuuta 2018 kello 8.58

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä Ert e-postmeddelande har mottagits av finansministeriet Your e-mail message has been received by the Ministry of Finan
  1. 7 kuukautta, 3 viikkoa sitten30. kesäkuuta 2018 kello 8.59: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Valtiovarainministeriö VM.
Lähettäjä
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Otsikko
VS: Tunnistautumisratkaisun Kapa-ohjelmasta ulos rajaamisen päätösdokumentit [#629]
Päivämäärä
2. heinäkuuta 2018 kello 10.00

Hei, tietopyyntönne on kirjattu asialla VM/1447/07.01.01.00/2018. ystävällisin terveisin, Henrikki Nurmi asiakirjahallintoasiantuntija Valtiovarainministeriön kirjaamo Valtioneuvoston tiedonhallintayksikkö
Lähettäjä
"valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Otsikko
Vastaus asiakirjapyyntöön
Päivämäärä
6. heinäkuuta 2018 kello 9.17
Liitteet

Asia/Ärende Asiakirjapyyntö viranomaisen asiakirjasta, jossa on päätetty jättää pienyritysten mahdollisuus käyttää julkishallinnon tunnistamisratkaisuja ja tunnistautumiskorttiratkaisu hankkeessa toteuttamatta Lähetyspäivämäärä/Avsänt 06.07.2018 Asianumero/Ärendenummer VM/1447/07.01.01.00/2018 Tämä viesti on lähetetty valtiovarainministeriön asiankäsittelyjärjestelmästä. Valtiovarainministeriön yhteystiedot: Sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Posti: PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puhelin: 09 160 01 (vaihde) Internet: www.vm.fi
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: Tunnistautumisratkaisun Kapa-ohjelmasta ulos rajaamisen päätösdokumentit [#629]
Päivämäärä
29. elokuuta 2018 kello 0.07
Vastaanottaja
Valtiovarainministeriö VM

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Tunnistautumisratkaisun Kapa-ohjelmasta ulos rajaamisen päätösdokumentit" (30.6.2018, #629) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 46 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 629 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
Lähettäjä
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Otsikko
VS: Tunnistautumisratkaisun Kapa-ohjelmasta ulos rajaamisen päätösdokumentit [#629]
Päivämäärä
29. elokuuta 2018 kello 0.07

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä Ert e-postmeddelande har mottagits av finansministeriet Your e-mail message has been received by the Ministry of Finan
  1. 5 kuukautta, 3 viikkoa sitten29. elokuuta 2018 kello 0.07: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Valtiovarainministeriö VM.
  2. 5 kuukautta, 2 viikkoa sitten6. syyskuuta 2018 kello 18.11: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtiovarainministeriö VM.
  3. 5 kuukautta, 1 viikko sitten10. syyskuuta 2018 kello 14.21: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtiovarainministeriö VM.
  4. 5 kuukautta sitten17. syyskuuta 2018 kello 16.24: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtiovarainministeriö VM.
  5. 5 kuukautta sitten17. syyskuuta 2018 kello 16.26: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtiovarainministeriö VM.