Tulipalo 26.4. Hauhontie 12

Request to:
Poliisihallitus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Raportti tulipalosta.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tulipalo 26.4. Hauhontie 12 [#1370]
Date
April 27, 2021, 11:41 a.m.
To
Poliisihallitus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Raportti tulipalosta.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
April 27, 2021, 11:49 a.m.
Status
Awaiting response

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus Vuorimiehentie 3 PL 1000 02151 ESPOO p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 2 years, 1 month agoApril 27, 2021, 11:49 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Poliisihallitus.
  2. 2 years, 1 month agoApril 27, 2021, 11:50 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
poliisitoimintayksikko.poliisihallitus@poliisi.fi – Poliisihallitus
Subject
Jakelu Tiedoksi: Asian siirto Sisä-Suomen poliisilaitokselle
Date
May 6, 2021, 3:52 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei!Oheisen tietopyynnön käsittely siirretään Sisä-Suomen poliisilaitokselle, sillä tietopyyntö koskee Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella tapahtunutta yksittäistä hälytystehtävää.Toimeksi saaneenaAnu VaskuuPoliisihallitus, sihteeripalvelutPoliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 06.05.2021 15:52:49 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Asiakirjapyyntö; raportti tulipalostaAsian tunnus: POL-2021-48209Valmistelija: Marko SavolainenTehtävä: 07.02.05Asiakirjan tiedot: Otsikko: Tulipalo 26.4. Hauhontie 12 [#1370] Asiakirjatyyppi: Asiakirjatilaus Asiakirjan päiväys: 27.04.2021 09:17:54Toimeksi: <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>>
  1. 2 years agoMay 6, 2021, 3:53 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
  2. 2 years agoMay 22, 2021, 3:03 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.