Tositteen 21715989 erittely ajankohtineen

Request to:
Valtioneuvoston kanslia
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän kunnioittavasti valtioneuvoston kanslian kirjaamosta erittelyn 1.8.2020 päivätystä tositteesta numero 21715989. Tosite sisältää runsaasti tuotteita ja/tai palveluja, joiden sisällöstä sekä käytön ajankohdasta pyydän saada tiedot. Erityisesti kiinnostavat summilla 1512,68 €, 3356,45 €, 2246,69 €, 1723,69 €, 1477,77 € ja 2576,34 € hankitut tuotteet ja/tai palvelut.

Messages in this request

From
Jocka Träskbäck
Subject
Tositteen 21715989 erittely ajankohtineen [#1439]
Date
May 31, 2021, 12:27 p.m.
To
Valtioneuvoston kanslia
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän kunnioittavasti valtioneuvoston kanslian kirjaamosta erittelyn 1.8.2020 päivätystä tositteesta numero 21715989. Tosite sisältää runsaasti tuotteita ja/tai palveluja, joiden sisällöstä sekä käytön ajankohdasta pyydän saada tiedot. Erityisesti kiinnostavat summilla 1512,68 €, 3356,45 €, 2246,69 €, 1723,69 €, 1477,77 € ja 2576,34 € hankitut tuotteet ja/tai palvelut.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Jocka Träskbäck <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Jocka Träskbäck << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Jocka Träskbäck
From
vnk.kirjaamo@vnk.fi – Valtioneuvoston kanslia
Subject
Vastaanottokuittaus-Kvittering-Acknowledgement
Date
May 31, 2021, 12:27 p.m.
Status
Awaiting response

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu valtioneuvoston kansliassa. Tietoa henkilötietojen käsittelystä valtioneuvoston kanslian palveluissa saa internetsivuiltamme www.vnk.fi/tietosuoja<http://www.v... Ert e-postmeddelande har mottagits av statsrådets kansli. Information om behandlingen av personuppgifter i statsrådets kanslis tjänster finns på kansliets webbplats www.vnk.fi/sv/dataskydd<http://www... Your e-mail message has been received by the Prime Minister’s Office. For information on how the Prime Minister's Office processes personal data, go to: www.vnk.fi/en/data-protection<http...
  1. 2 years, 6 months agoMay 31, 2021, 12:27 p.m.: Jocka Träskbäck sent a message to Valtioneuvoston kanslia.
  2. 2 years, 6 months agoMay 31, 2021, 12:28 p.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
From
vnk.kirjaamo@vnk.fi – Valtioneuvoston kanslia
Subject
VS: Tositteen 21715989 erittely ajankohtineen [#1439]
Date
May 31, 2021, 1:55 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, Viestinne on vastaanotettu ja asian diaarinumero on VN/14895/2021. Ystävällisin terveisin Valtioneuvoston kanslian kirjaamo
  1. 2 years, 6 months agoMay 31, 2021, 1:56 p.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
From
taloushallinto@vnk.fi – Valtioneuvoston kanslia
Subject
Vastaus tietopyyntöön VN/14895/2021
Date
June 11, 2021, 2:53 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, Kiitos tietopyynnöstänne, joka on rekisteröity asianhallintajärjestelmään numerolla VN/14895/2021. Viranomaisen asiakirja on julkisuuslain (621/1999) 5 §:n 2 momentin määritelmän mukaan viranomaisen hallussa oleva asiakirja, jonka viranomainen on laatinut tai joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa. Kyseisen kirjauspäivämäärän (1.8.) kulut koostuvat useasta erillisestä laskusta, jotka on merkitty samalle päivälle. Kirjauspäivämäärällä 1.8. kirjautuneet tapahtumat ovat pääosin kesä- ja heinäkuun kokouksia ja koko organisaation kokoustilaisuuksia, ei vain pääministerin tilaisuuksia. Tietopyyntöönne vastauksena toimitamme ohessa tositteen, tunnistenumerolla 21715989. Tarkennathan tietopyyntöäsi muilta osin, mikäli toivot vielä asiaan vastausta. Julkisuuslain 14 §:n mukaan voit halutessasi saada tästä asiasta viranomaisen päätöksen, joka kielteisen päätöksen kyseessä ollessa sisältää muutoksenhakuoikeuden hallinto-oikeuteen. Jos haluat siirtää asiakirjapyyntöasianne valtioneuvoston kanslian ratkaistavaksi, pyydän ilmoittamaan siitä valtioneuvoston kanslian kirjaamoon <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> >) ja viittaamaan asianumeroon VN/14895/2021. Ystävällisin terveisin, valtioneuvoston kanslia, talousyksikkö
  1. 2 years, 5 months agoJune 11, 2021, 2:54 p.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
From
Jocka Träskbäck
Subject
Re: Vastaus tietopyyntöön VN/14895/2021 [#1439]
Date
June 11, 2021, 7:36 p.m.
To
Valtioneuvoston kanslia

Hyvä vastaanottaja, Kiitos materiaalista. Pyydetyistä summista tuossa aineistossa oli vain 1723,69 euron hankinta, mutta muut pyydetyt tiedot puuttuivat. Niiden summat olivat 1512,68 €, 3356,45 €, 2246,69 €, 1477,77 € ja 2576,34 €. Pyydän kunnioittavasti valtioneuvoston kansliaa toimittamaan vielä nämä tiedot. Kiitos. ... Ystävällisin terveisin Jocka Träskbäck Pyynnön numero: 1439 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Jocka Träskbäck << Osoite poistettu >>
From
vnk.kirjaamo@vnk.fi – Valtioneuvoston kanslia
Subject
Vastaanottokuittaus-Kvittering-Acknowledgement
Date
June 11, 2021, 7:36 p.m.

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu valtioneuvoston kansliassa. Tietoa henkilötietojen käsittelystä valtioneuvoston kanslian palveluissa saa internetsivuiltamme www.vnk.fi/tietosuoja<http://www.v... Ert e-postmeddelande har mottagits av statsrådets kansli. Information om behandlingen av personuppgifter i statsrådets kanslis tjänster finns på kansliets webbplats www.vnk.fi/sv/dataskydd<http://www... Your e-mail message has been received by the Prime Minister’s Office. For information on how the Prime Minister's Office processes personal data, go to: www.vnk.fi/en/data-protection<http...
  1. 2 years, 5 months agoJune 11, 2021, 7:36 p.m.: Jocka Träskbäck sent a message to Valtioneuvoston kanslia.
  2. 2 years, 5 months agoJune 11, 2021, 7:37 p.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
  3. 2 years, 5 months agoJune 15, 2021, 3 a.m.: This request became overdue
From
taloushallinto@vnk.fi – Valtioneuvoston kanslia
Subject
Vastaus tietopyyntöön VN/14895/2021
Date
June 17, 2021, 10:38 a.m.
Attachments

Hei, Kiitos viestistänne koskien tietopyyntöänne asianumerolla VN/14895/2021. Tietopyyntöön vastauksena toimitamme liitteenä pyytämänne ostolaskutositteet tunnistenumeroilla 21715989, 21836764 ja 21767654. Ystävällisin terveisin, valtioneuvoston kanslia, talousyksikkö
  1. 2 years, 5 months agoJune 17, 2021, 10:39 a.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
  2. 2 years, 3 months agoAug. 21, 2021, 3:23 p.m.: Jocka Träskbäck set status to 'Tietopyyntö onnistui'.