Toimittaisitteko Euroclearin säännöt, jotka on vahvistettu 7.5.2018

Request to:
Valtiovarainministerio
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Refusal Reason
n/a
Summary of Request
The Ministry of Finance has ratified Euroclear Finland’s Rules and the Rules will enter into force on 7 May 2018. Toimittaisitteko Euroclearin säännöt, jotka on vahvistettu 7.5.2018 Onko säännöissä kuvattu menettely, jossa kuvataan osakkeenomistajan oikeusturvakeinot tilanteessa, jossa Euroclear Finlandin kirjaamistoiminnon seuraamuksena vanhus menettää arvo-osuustilinsä kontrollin?

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Toimittaisitteko Euroclearin säännöt, jotka on vahvistettu 7.5.2018 [#613]
Date
June 5, 2018, 7:21 a.m.
To
Valtiovarainministerio
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
The Ministry of Finance has ratified Euroclear Finland’s Rules and the Rules will enter into force on 7 May 2018. Toimittaisitteko Euroclearin säännöt, jotka on vahvistettu 7.5.2018 Onko säännöissä kuvattu menettely, jossa kuvataan osakkeenomistajan oikeusturvakeinot tilanteessa, jossa Euroclear Finlandin kirjaamistoiminnon seuraamuksena vanhus menettää arvo-osuustilinsä kontrollin?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Mika Lako
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
VS: Toimittaisitteko Euroclearin säännöt, jotka on vahvistettu 7.5.2018 [#613]
Date
June 5, 2018, 7:22 a.m.
Status
Request resolved

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä Ert e-postmeddelande har mottagits av finansministeriet Your e-mail message has been received by the Ministry of Finance
  1. 5 years, 11 months agoJune 5, 2018, 7:22 a.m.: Mika Lako sent a message to Valtiovarainministerio.
  2. 5 years, 11 months agoJune 5, 2018, 7:23 a.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
  3. 5 years, 1 month agoApril 6, 2019, 10:22 a.m.: Valtiovarainministerio answered partially, but denied access to all information on the grounds of n/a.