This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Toimittaisitteko Euroclearin säännöt, jotka on vahvistettu 7.5.2018

Request to:
Valtiovarainministerio
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
The Ministry of Finance has ratified Euroclear Finland’s Rules and the Rules will enter into force on 7 May 2018. Toimittaisitteko Euroclearin säännöt, jotka on vahvistettu 7.5.2018 Onko säännöissä kuvattu menettely, jossa kuvataan osakkeenomistajan oikeusturvakeinot tilanteessa, jossa Euroclear Finlandin kirjaamistoiminnon seuraamuksena vanhus menettää arvo-osuustilinsä kontrollin?

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Toimittaisitteko Euroclearin säännöt, jotka on vahvistettu 7.5.2018 [#615]
Date
June 5, 2018, 7:22 a.m.
To
Valtiovarainministerio
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
The Ministry of Finance has ratified Euroclear Finland’s Rules and the Rules will enter into force on 7 May 2018. Toimittaisitteko Euroclearin säännöt, jotka on vahvistettu 7.5.2018 Onko säännöissä kuvattu menettely, jossa kuvataan osakkeenomistajan oikeusturvakeinot tilanteessa, jossa Euroclear Finlandin kirjaamistoiminnon seuraamuksena vanhus menettää arvo-osuustilinsä kontrollin?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Mika Lako
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
VS: Toimittaisitteko Euroclearin säännöt, jotka on vahvistettu 7.5.2018 [#615]
Date
June 5, 2018, 7:22 a.m.

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä Ert e-postmeddelande har mottagits av finansministeriet Your e-mail message has been received by the Ministry of Finance
  1. 5 years, 11 months agoJune 5, 2018, 7:23 a.m.: Mika Lako sent a message to Valtiovarainministerio.
  2. 5 years, 11 months agoJune 5, 2018, 7:23 a.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
VS: Toimittaisitteko Euroclearin säännöt, jotka on vahvistettu 7.5.2018 [#615]
Date
June 5, 2018, 10:58 a.m.

Hei, olette toimittaneet valtiovarainministeriöön kaksi tietopyyntöä Tietopyyntö-portaalin kautta (#613 ja #615). Koska tietopyynnöt ovat identtiset, huomioimme niistä uudemman (#615). Se on kirjattu diaarinumerolla VM/1207/07.01.01.00/2018. Ystävällisin terveisin, Katri Laakso korkeakouluharjoittelija Valtiovarainministeriön kirjaamo Valtioneuvoston tiedonhallintayksikkö
  1. 5 years, 11 months agoJune 5, 2018, 10:59 a.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
From
"valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
Asiakirja- ja tietopyyntö koskien Euroclearin sääntöjä
Date
June 13, 2018, 3:40 p.m.
Attachments

Asia/Ärende Asiakirja- ja tietopyyntö koskien Euroclearin sääntöjä Lähetyspäivämäärä/Avsänt 13.06.2018 Asianumero/Ärendenummer VM/1207/07.01.01.00/2018 Hei, Kiitos kysymyksestänne koskien arvopaperikeskuksen sääntöjä ja niiden vahvistamista valtiovarainministeriössä. Pyysitte toimittamaan Euroclear Finland Oy:n 7.5.2018 vahvistetut säännöt sekä kuvaamaan säännöissä mahdollisesti olevaa menettelyä osakkeenomistajan oikeussuojakeinoista. Valtiovarainministeriö on vahvistanut Euroclear Finland Oy:n säännöt 2.5.2018 ja säännöt on otettu arvopaperikeskuksen toimitusjohtajan päätöksellä käyttöön 7.5.2018. Säännöt ovat saatavilla suomeksi osoitteesta https://www.euroclear.com/finland/fi/.... Arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettua lakia sovelletaan arvopaperikeskukseen ja sen tilinhoitajiin. Laki on luonteeltaan hyvin tekninen soveltuen hyvin rajattuun joukkoon ammattimaisia rahoitusmarkkinatoimijoita. Laki ei sisällä säännöksiä arvopaperikeskuksen velvollisuudesta turvata yksittäisen asiakkaan asema. Valtiovarainministeriö vahvistaa arvopaperikeskuksen säännöt, jos ne ovat arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain mukaiset. Ministeriö ei siten arvioi sääntöjä muista näkökulmista. Toimivaltainen viranomainen asiakkaansuojaan liittyvissä kysymyksissä on Finanssivalvonta (Finanssivalvonnasta annettu laki, 5 luku). Tapauksesta riippuen myös kuluttaja-asiamiehellä voi olla asiassa toimivaltaa. Harkintanne mukaan voitte olla yhteydessä näihin viranomaisiin. Liitän oheen 7.5.2018 vahvistetut säännöt. Ystävällisin terveisin Annina Tanhuanpää Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto puh. 02955 30485 <<sähköpostiosoite>> Tämä viesti on lähetetty valtiovarainministeriön asiankäsittelyjärjestelmästä. Valtiovarainministeriön yhteystiedot: Sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Posti: PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puhelin: 09 160 01 (vaihde) Internet: www.vm.fi
  1. 5 years, 11 months agoJune 13, 2018, 3:41 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.