This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Tilinpäätökset ja tulospalkkiokriteerit

Request to:
Metsähallitus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän dokumentit joista ilmenee metsähallituksen yhtiöiden tilinpäätökset tai vastaavat tiedot ja työntekijöiden tulospalkkiokriteerit.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tilinpäätökset ja tulospalkkiokriteerit [#572]
Date
April 5, 2018, 10:59 a.m.
To
Metsähallitus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän dokumentit joista ilmenee metsähallituksen yhtiöiden tilinpäätökset tai vastaavat tiedot ja työntekijöiden tulospalkkiokriteerit.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at:
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 2 years, 6 months agoApril 5, 2018, 10:59 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Metsähallitus.
From
Kirjaamo <kirjaamo@metsa.fi> – Metsähallitus
Subject
VS: MH 1362/2018 Tilinpäätökset ja tulospalkkiokriteerit [#572]
Date
April 5, 2018, 2:46 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, tietopyyntönne on rekisteröity asianumerolle MH 1362/2018/00.06 Ystävällisin terveisin Metsähallituksen kirjaamo
  1. 2 years, 6 months agoApril 5, 2018, 2:47 p.m.: Received an email from Metsähallitus.
  2. 2 years, 6 months agoApril 20, 2018, 3 a.m.: This request became overdue
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: MH 1362/2018 Tilinpäätökset ja tulospalkkiokriteerit [#572]
Date
May 3, 2018, 2:30 a.m.
To
Metsähallitus

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Tilinpäätökset ja tulospalkkiokriteerit" (5.4.2018, #572) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 14 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 572 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
From
Kirjaamo <kirjaamo@metsa.fi> – Metsähallitus
Subject
Automaattinen vastaanottosanoma
Date
May 3, 2018, 2:31 a.m.

Viestinne on vastaanotettu Metsähallituksessa. Ert meddelande har mottagits av Forststyrelsen. Your message has been received by Metsähallitus.
  1. 2 years, 5 months agoMay 3, 2018, 2:31 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Metsähallitus.
  2. 2 years, 5 months agoMay 3, 2018, 2:32 a.m.: Received an email from Metsähallitus.
From
Kirjaamo <kirjaamo@metsa.fi> – Metsähallitus
Subject
VS: Re: VS: MH 1362/2018/00.06 Tilinpäätökset ja tulospalkkiokriteerit [#572]
Date
May 3, 2018, 9:09 a.m.

Hei, kiitos viestistänne. Olemme 19.4.2018 sähköpostitse lähettäneet Teille vastauksen ja pyytämänne asiakirjat tietopyynnössänne ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Kirjaamon eli lähettäjän sähköpostiin ei ainakaan tähän mennessä ole tullut ilmoitusta siitä, ettei postia olisi voinut tuohon osoitteeseen toimittaa. Joka tapauksessa pahoittelut mahdollisesta sähköpostinkulun häiriöstä. Lähetämme hetimmiten uudestaan tuon aikaisemman viestimme alla ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseenne <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin Metsähallitus Kirjaamo
  1. 2 years, 5 months agoMay 3, 2018, 9:10 a.m.: Received an email from Metsähallitus.
From
Kirjaamo <kirjaamo@metsa.fi> – Metsähallitus
Subject
VL: Asia MH 1362/2018/00.06, Vastaus tietopyyntöön Metsähallituksen yhtiöiden tilinpäätökset tai vastaavat tiedot ja työntekijöiden tulospalkkiokriteerit [#572]
Date
May 3, 2018, 9:13 a.m.
Attachments

Ystävällisin terveisin Metsähallitus kirjaamo Lähettäjä: Kirjaamo Lähetetty: 19. huhtikuuta 2018 11:27 Vastaanottaja: ' << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>' <<nimi ja sähköpostiosoite>> Kopio: Hurme Arja <<nimi ja sähköpostiosoite> >; Lehtonen Heli < <nimi ja sähköpostiosoite> >; Oikarinen Susanna < <nimi ja sähköpostiosoite> >; Skytt Sirpa < <nimi ja sähköpostiosoite> >; Swanljung Otto < <nimi ja sähköpostiosoite> >; Varala Anna-Liisa < <nimi ja sähköpostiosoite> >; Vires Terhi < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: VL: Asianumero MH 1362/2018/00.06, Vastaus tietopyyntöön Metsähallituksen yhtiöiden tilinpäätökset tai vastaavat tiedot ja työntekijöiden tulospalkkiokriteerit [#572] <<sähköpostiosoite>> Hei oheisissa liitteissä pyytämänne tilinpäätökset. Tulospalkkiokriteerit ilmenevät vuosikertomuksesta ja Metsähallituksen hallituksen päätöksestä (joista alla lainaukset). Palkitseminen Metsähallituksen palkitsemispolitiikkaa ohjaavat valtion omistajapolitiikkaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös sekä Metsähallituksen omistajapoliittiset linjaukset 2016-2020. Linjausten mukaisesti palkitsemisen tulee olla oikeudenmukaista ja henkilöstöä motivoivaa. Palkitseminen perustuu Metsähallituksen strategian mukaisiin tavoitteisiin ja ohjaa osaltaan konsernin toimintaa haluttuun suuntaan. Metsähallitus ja sen tytäryhtiöt rinnastuvat palkitsemisessa valtion omistamiin, kaupallisesti toimiviin noteeraamattomiin yhtiöihin. Henkilöstö, johto mukaan lukien, kuuluu tulospalkkiomallin piiriin. Tulospalkkiojärjestelmä noudattaa valtion omistajaohjauksessa määriteltyjä yleisiä linjauksia. Hallitus päättää tulospalkkiojärjestelmästä, tavoitteista sekä vuosittaisista tulospalkkioista. Vuonna 2017 koko henkilöstölle yhteisiä tulospalkkiokriteereitä Metsähallituksen hallituksen päätöksen mukaan olivat: - Metsähallitus liiketoimintakonsernin tilikauden voitto. Tavoitteen saavuttaminen on kynnysarvona koko tulospalkkion realisoitumiselle - Uusi Metsähallitus: yhteisten toimintatapojen/prosessien toimeenpanon onnistuminen sekä ulkopuolisen tahon tekemä mainetutkimus - Oman yksikön tulos/tuloksellisuus - Lisäksi yksiköittäin asetettu kunkin yksikön avaintavoitteita tukeva elementti, joka vaihtelee yksiköittäin Terveisin ANNA-LIISA VARALA Kiinteistölakimies Metsähallitus Ratatie 11 01300 Vantaa Finland +358 (0)206 39 4719 +358 (0)40 702 3689 www.metsa.fi<http://www.metsa.fi> Monipuolisen biotalouden edelläkävijä
  1. 2 years, 5 months agoMay 3, 2018, 9:14 a.m.: Received an email from Metsähallitus.