This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Tilastokeskuksen tulot asian TK-52-1736-15 aineistoista

Request to:
Tilastokeskus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän dokumentin josta selviää, mitkä on tilastokeskuksen tulot asiassa TK-52-1736-15 tuotetun aineiston myymisestä.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tilastokeskuksen tulot asian TK-52-1736-15 aineistoista [#346]
Date
June 3, 2016, 9:58 a.m.
To
Tilastokeskus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän dokumentin josta selviää, mitkä on tilastokeskuksen tulot asiassa TK-52-1736-15 tuotetun aineiston myymisestä.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/346/up/dcdc8ee9de4dff598cd6eff038a311c6b88342d6/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 8 years agoJune 3, 2016, 9:58 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Tilastokeskus.
From
STAT YHT Kirjaamo <kirjaamo.tilastokeskus@stat.fi> – Tilastokeskus
Subject
VS: Tilastokeskuksen tulot asian TK-52-1736-15 aineistoista [#346]
Date
June 3, 2016, 10:35 a.m.

Viesti on vastaanotettu Tilastokeskuksessa, diaarinumero TK-59-467-16 (TK-52-1736-15) Ystävällisin terveisin Tilastokeskus Kirjaamo
  1. 8 years agoJune 3, 2016, 10:36 a.m.: Received an email from Tilastokeskus.