Tilastokeskuksen tietotekniikkahankinnat ja -kustannukset

Request to:
Tilastokeskus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Pyydän tietoja Tilastokeskuksen tietotekniikkahankinnoista ja näiden kustannuksista viimeisen neljän vuoden ajalta. Jos näihin kustannuksiin liittyy poistoja aikaisemmilta vuosilta, pyydän sisällyttämään myös tiedot hankinnoista, joiden poistot ulottuvat tälle ajanjaksolle. 1. Pyydän erittelyä Tilastokeskuksen ulkopuolisten tietotekniikkahankintojen kustannuksista näiltä vuosilta, sisältäen laitteistohankinnat ja -vuokrat, lisensointikustannukset ja ostetut tietotekniikkapalvelut, mielellään kyseisinä menolajeina eriteltynä. 2. Pyydän erittelyä ohjelmistojen lisensointikustannuksista ohjelmistoittain. Mikäli lisensointisopimuksen tyypistä johtuen erittely ohjelmistoittain ei onnistu, pyydän näiden sopimusten hintaa ja sisältöä. 3. Pyydän erittelyä tietotekniikkapalveluiden ostoista, kuten konsultoinnista, käyttötuesta, käyttöönotosta, räätälöinnistä jne eri palveluntarjoajittain. Mikäli tällaisia palveluita on ostettu yksittäisinä tilauksina, pyydän myös näiden tilausten hintoja ja sisältöjä eriteltyinä. 4. Pyydän kohtien 2. ja 3. kilpailutusasiakirjat, sisältäen hankintailmoituksen ja annettujen tarjousten kokonaishinnat ja muut valintaan vaikuttaneet tekijät, niiltä osin kuin nämä hankinnat on kilpailutettu. Mikäli hankintoja on tehty ilman kilpailutusta, pyydän perusteluja siihen, miksi kilpailutusta ei ole tehty. Puitesopimuksin tehdyistä hankinnoista pyydän puitesopimusten kilpailutusasiakirjat. Kohtaan 4. liittyen huomautan, että Julkisuuslain 11 § 6 nojalla hintatiedot ja muut valintaan vaikuttavat tekijät on aina annettava, riippumatta liike- tai ammattisalaisuuksista.

Messages in this request

From
Jami Pekkanen
Subject
Tilastokeskuksen tietotekniikkahankinnat ja -kustannukset [#87]
Date
Sept. 30, 2014, 3:29 p.m.
To
Tilastokeskus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän tietoja Tilastokeskuksen tietotekniikkahankinnoista ja näiden kustannuksista viimeisen neljän vuoden ajalta. Jos näihin kustannuksiin liittyy poistoja aikaisemmilta vuosilta, pyydän sisällyttämään myös tiedot hankinnoista, joiden poistot ulottuvat tälle ajanjaksolle. 1. Pyydän erittelyä Tilastokeskuksen ulkopuolisten tietotekniikkahankintojen kustannuksista näiltä vuosilta, sisältäen laitteistohankinnat ja -vuokrat, lisensointikustannukset ja ostetut tietotekniikkapalvelut, mielellään kyseisinä menolajeina eriteltynä. 2. Pyydän erittelyä ohjelmistojen lisensointikustannuksista ohjelmistoittain. Mikäli lisensointisopimuksen tyypistä johtuen erittely ohjelmistoittain ei onnistu, pyydän näiden sopimusten hintaa ja sisältöä. 3. Pyydän erittelyä tietotekniikkapalveluiden ostoista, kuten konsultoinnista, käyttötuesta, käyttöönotosta, räätälöinnistä jne eri palveluntarjoajittain. Mikäli tällaisia palveluita on ostettu yksittäisinä tilauksina, pyydän myös näiden tilausten hintoja ja sisältöjä eriteltyinä. 4. Pyydän kohtien 2. ja 3. kilpailutusasiakirjat, sisältäen hankintailmoituksen ja annettujen tarjousten kokonaishinnat ja muut valintaan vaikuttaneet tekijät, niiltä osin kuin nämä hankinnat on kilpailutettu. Mikäli hankintoja on tehty ilman kilpailutusta, pyydän perusteluja siihen, miksi kilpailutusta ei ole tehty. Puitesopimuksin tehdyistä hankinnoista pyydän puitesopimusten kilpailutusasiakirjat. Kohtaan 4. liittyen huomautan, että Julkisuuslain 11 § 6 nojalla hintatiedot ja muut valintaan vaikuttavat tekijät on aina annettava, riippumatta liike- tai ammattisalaisuuksista.
Ystävällisin terveisin, Jami Pekkanen <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Jami Pekkanen << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö -portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Jami Pekkanen
  1. 9 years, 8 months agoSept. 30, 2014, 3:29 p.m.: Jami Pekkanen sent a message to Tilastokeskus.
  2. 9 years, 7 months agoOct. 31, 2014, midnight: This request became overdue