This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Tietuekuvaukset tarkoista merenmittaustiedoista

Request to:
Liikennevirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän Liikenneviraston tietuekuvaukset tarkoista merenmittaustiedoista mukaanlukien syvyysmallituotteista.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tietuekuvaukset tarkoista merenmittaustiedoista [#632]
Date
June 30, 2018, 1:39 p.m.
To
Liikennevirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Liikenneviraston tietuekuvaukset tarkoista merenmittaustiedoista mukaanlukien syvyysmallituotteista.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
Kirjaamo <kirjaamo.kirjaamo@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
Automaattivastaus viestinne vastaanottamisesta
Date
June 30, 2018, 1:40 p.m.

Kiitos yhteydenotostanne, Liikennevirasto on vastaanottanut viestinne. Tack för att Ni tagit kontakt, Trafikverket har mottagit Ert meddelande. Thank you for contacting the Finnish Transport Agency. Your message has been received.
  1. 4 years, 7 months agoJune 30, 2018, 1:40 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Tietuekuvaukset tarkoista merenmittaustiedoista [#632]
Date
Aug. 29, 2018, 12:06 a.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Tietuekuvaukset tarkoista merenmittaustiedoista" (30.6.2018, #632) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 46 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 632 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
From
Kirjaamo <kirjaamo.kirjaamo@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
Automaattivastaus viestinne vastaanottamisesta
Date
Aug. 29, 2018, 12:07 a.m.

Kiitos yhteydenotostanne, Liikennevirasto on vastaanottanut viestinne. Tack för att Ni tagit kontakt, Trafikverket har mottagit Ert meddelande. Thank you for contacting the Finnish Transport Agency. Your message has been received.
  1. 4 years, 5 months agoAug. 29, 2018, 12:07 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
Kirjaamo <kirjaamo.kirjaamo@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
VS: Tietuekuvaukset tarkoista merenmittaustiedoista [#632]
Date
Aug. 29, 2018, 10:41 a.m.

VASTAUS (29.8.2018) Liikenneviraston kirjaamon kautta on tietopyyntöönne vastattu 6.7.2018. Vastaus on lähetetty tietopyynnön tekijän antamaan sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Alla vielä alkuperäinen vastaus: VASTAUS (6.7.2018) Liikennevirasto ei ole laatinut tietuekuvauksia tarkoista merenmittaustiedoista. Liikennevirastolla ei ole syvyysmallituotteita toistaiseksi, koska kansainvälisen merikartoitusjärjestön syvyysmallituotteen standardointi on kesken. Asian käsitteli Kim Lampinen Asiantuntija
  1. 4 years, 4 months agoSept. 6, 2018, 6:11 p.m.: Received an email from Liikennevirasto.
  2. 4 years, 4 months agoSept. 6, 2018, 6:13 p.m.: Received an email from Liikennevirasto.
  3. 4 years, 4 months agoSept. 17, 2018, 4:25 p.m.: Received an email from Liikennevirasto.