Tietosuojavaltuutetun kanta huomaamattomasti tapahtuvaan tietojenkalasteluun

Request to:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Tiedustelisin, onko tietosuojavaltuutetulla tietoa, minkä pankin lakimies pitää pankin toimihenkilöitä myyjinä, jotka voivat kerätä ihmisten tuntemistietoja, ilman että ihmiset erityisesti huomaavat näin tapahtuvan? "Asiakkaan tuntemisvelvollisuutta [Pankin riskienhallinnasta vastaava lakimies X] pitää sekä pakollisena velvollisuutena että mahdollisuutena. Velvollisuus on lakisääteinen, jos sitä ei hoideta, pankki ei voi toimia. Asiakkaan hyvä tunteminen on kuitenkin avain asiakkaan parempaan palvelemiseen. [Pankin riskienhallinnasta vastaava lakimies X]n mukaan hyvä myyjä pystyy keskustellen keräämään asiakkaasta kaikki tuntemiseen liittyvät tiedot, eikä asiakas edes erityisesti huomaa sitä." Alkuperäisessä tekstissä on lakimiehen nimi.

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Tietosuojavaltuutetun kanta huomaamattomasti tapahtuvaan tietojenkalasteluun [#357]
Date
July 21, 2016, 2:45 p.m.
To
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Tiedustelisin, onko tietosuojavaltuutetulla tietoa, minkä pankin lakimies pitää pankin toimihenkilöitä myyjinä, jotka voivat kerätä ihmisten tuntemistietoja, ilman että ihmiset erityisesti huomaavat näin tapahtuvan? "Asiakkaan tuntemisvelvollisuutta [Pankin riskienhallinnasta vastaava lakimies X] pitää sekä pakollisena velvollisuutena että mahdollisuutena. Velvollisuus on lakisääteinen, jos sitä ei hoideta, pankki ei voi toimia. Asiakkaan hyvä tunteminen on kuitenkin avain asiakkaan parempaan palvelemiseen. [Pankin riskienhallinnasta vastaava lakimies X]n mukaan hyvä myyjä pystyy keskustellen keräämään asiakkaasta kaikki tuntemiseen liittyvät tiedot, eikä asiakas edes erityisesti huomaa sitä." Alkuperäisessä tekstissä on lakimiehen nimi.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/357/up/e9042aba84badb1827533a97a705d80598789968/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 6 years, 10 months agoJuly 21, 2016, 2:45 p.m.: Mika Lako sent a message to Tietosuojavaltuutetun toimisto.
  2. 6 years, 10 months agoAug. 5, 2016, midnight: This request became overdue