Tietopyyntö ympäristökeskuksen hallinnoimista rekisteriselosteista

Request to:
Suomen ympäristökeskus SYKE
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyytäisin sähköisessä muodossa kaikki Suomen ympäristökeskuksen hallinnoimat rekisteriselosteet. Pyydän toimittamaan aineiston sähköisessä muodossa, mieluiten avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa, tai ainakin muokattavassa, uudelleenkäytettävässä, kuten .doc, odf- tai .ppt-muodossa, sähköpostin liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Pyydän toimittamaan tiedot julkl. 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa tai perustelemaan mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tietopyyntö ympäristökeskuksen hallinnoimista rekisteriselosteista [#175]
Date
Jan. 17, 2015, 5:21 p.m.
To
Suomen ympäristökeskus SYKE
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyytäisin sähköisessä muodossa kaikki Suomen ympäristökeskuksen hallinnoimat rekisteriselosteet. Pyydän toimittamaan aineiston sähköisessä muodossa, mieluiten avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa, tai ainakin muokattavassa, uudelleenkäytettävässä, kuten .doc, odf- tai .ppt-muodossa, sähköpostin liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Pyydän toimittamaan tiedot julkl. 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa tai perustelemaan mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika.
Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 8 years agoJan. 17, 2015, 5:21 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Suomen ympäristökeskus SYKE.
From
Syke Kirjaamo <kirjaamo.syke@ymparisto.fi> – Suomen ympäristökeskus SYKE
Subject
VS: Tietopyyntö ympäristökeskuksen hallinnoimista rekisteriselosteista [#175]
Date
Jan. 28, 2015, 10:23 a.m.
Status
Request resolved

Hei, vastauksena tietopyyntöönne ohessa linkki Suomen ympäristökeskuksen tietojärjestelmien rekisteriselosteet sisältävälle www-sivulle http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rekiste...;. Ystävällisin terveisin, Suomen ympäristökeskus Kirjaamo
  1. 8 years agoJan. 28, 2015, 10:25 a.m.: Received an email from Suomen ympäristökeskus SYKE.
From
Syke Kirjaamo <kirjaamo.syke@ymparisto.fi> – Suomen ympäristökeskus SYKE
Subject
VS: Tietopyyntö ympäristökeskuksen hallinnoimista rekisteriselosteista [#175]
Date
Jan. 28, 2015, 11:52 a.m.

Hei, edellisessä viestissä toimimaton linkki. Vastauksena tietopyyntöönne ohessa linkki Suomen ympäristökeskuksen tietojärjestelmien rekisteriselosteet sisältävälle www-sivulle http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_.... Ystävällisin terveisin, Suomen ympäristökeskus Kirjaamo
  1. 8 years agoJan. 28, 2015, 11:54 a.m.: Received an email from Suomen ympäristökeskus SYKE.
  2. 7 years, 2 months agoNov. 22, 2015, 1:17 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
On Nov. 22, 2015, 1:17 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

Rekistereitä on siis: Ympäristöhallinnon tietojärjestelmien henkilötietolain (523/1999) edellyttämät rekisteriselosteet (pdf): Extranet-tunnukset Oiva - ympäristö- ja paikkatietopalvelu Tunnusten ja ryhmien hallintajärjestelmä ...

Rekistereitä on siis:

Ympäristöhallinnon tietojärjestelmien henkilötietolain (523/1999) edellyttämät rekisteriselosteet (pdf):
Extranet-tunnukset
Oiva - ympäristö- ja paikkatietopalvelu
Tunnusten ja ryhmien hallintajärjestelmä
Vesihuoltolaitosten tilastointijärjestelmä
Ympäristöhallinnon ymparisto.fi-verkkopalvelun palautejärjestelmä, rekisterseloste

Ympäristöministeriön tietojärjestelmien selosteet (pdf):
Asianhallintajärjestelmä (AHJO)
Asemakaavan seurantalomakkeen käyttäjätiedot
Diaarijärjestelmät
Kaavoituksen ja rakentamisen sekä kulttuuriympäristönhoidon paikkatietojärjestelmä (GI-SALU)
Kiviainestilinpitojärjestelmä (NOTTO)
Luonnonsuojelun toteuttamista palveleva tietojärjestelmä (LUOTO)
Maaperän tilan tietojärjestelmä (MATTI)
Simulointisovelluksen virastomalli (TAHTI)
Valvonnan ja seurannan tietojärjestelmä (VAHTI)
Verkkosivuston asiakasrekisteri
Ympäristöministeriön kulunvalvonta-rikosilmoitin sekä työajanseurantajärjestelmä (Esmikko)
Öljysuojarahaston hakemusten hallinnointijärjestelmä (Parkki)

SYKEn tietojärjestelmien henkilötietolain (523/1999) edellyttämät rekisteriselosteet:
CV-rekisteri.pdf
Kameravalvonnan rekisteriseloste.pdf
Koulutusjärjestelmän rekisteriseloste.pdf
Kulunvalvonta- ja työajanleimausjärjestelmä (Flexim) rekisteriseloste.pdf
PersonecF V, palkka, henkilöstö.pdf
Tahti-simulointisovelluksen virastomalli rekisteriseloste.pdf
Tiedotepalvelun ja uutiskirjeiden rekisteriseloste
TUKEn ja osaamisalustan rekisteriseloste.pdf
Ympäristönäytteenottajien sertifiointirekisteri.pdf