Tietopyyntö VNK:n majoitus ja ravitsemuspalveluihin päivätyistä ostoista 1.8.2020

Request to:
Valtioneuvoston kanslia
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän Valtioneuvoston majoitus ja ravitsemuspalveluiden ostoihin liittyen Compass Group Finland Oy:lle 1.8.2020 päivättyjä laskuja: 21715989, 21718156, 21717499, 21735959, 21767654, 21780049, 21793687, 21836763, 21836764, 21837649, 21837671 (laskun tunniste) sisältäen erittelyn ja tähän palveluun/toimeksiantoon liittyviä asiakirjoja: tarjouskirje, toimeksiantosopimus, tuotetut muistiot ja esitykset, loppuraportti ja muut mahdolliset vastaavat asiakirjat riippumatta tarkasta termistä. Toivon asiakirjoja sähköpostitse. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla julkisia hankintoja esittelevällä sivustolla, esim. tutkihankintoja.fi. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsittelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mikko Latvala

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tietopyyntö VNK:n majoitus ja ravitsemuspalveluihin päivätyistä ostoista 1.8.2020 [#1390]
Date
May 31, 2021, 10:09 a.m.
To
Valtioneuvoston kanslia
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän Valtioneuvoston majoitus ja ravitsemuspalveluiden ostoihin liittyen Compass Group Finland Oy:lle 1.8.2020 päivättyjä laskuja: 21715989, 21718156, 21717499, 21735959, 21767654, 21780049, 21793687, 21836763, 21836764, 21837649, 21837671 (laskun tunniste) sisältäen erittelyn ja tähän palveluun/toimeksiantoon liittyviä asiakirjoja: tarjouskirje, toimeksiantosopimus, tuotetut muistiot ja esitykset, loppuraportti ja muut mahdolliset vastaavat asiakirjat riippumatta tarkasta termistä. Toivon asiakirjoja sähköpostitse. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla julkisia hankintoja esittelevällä sivustolla, esim. tutkihankintoja.fi. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsittelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Name removed >> << Name removed >> Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Name removed >> << Name removed >> <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> << Address removed >> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 2 years, 6 months agoMay 31, 2021, 10:11 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtioneuvoston kanslia.
From
vnk.kirjaamo@vnk.fi – Valtioneuvoston kanslia
Subject
Vastaanottokuittaus-Kvittering-Acknowledgement
Date
May 31, 2021, 10:11 a.m.
Status
Request resolved

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu valtioneuvoston kansliassa. Tietoa henkilötietojen käsittelystä valtioneuvoston kanslian palveluissa saa internetsivuiltamme www.vnk.fi/tietosuoja<http://www.v... Ert e-postmeddelande har mottagits av statsrådets kansli. Information om behandlingen av personuppgifter i statsrådets kanslis tjänster finns på kansliets webbplats www.vnk.fi/sv/dataskydd<http://www... Your e-mail message has been received by the Prime Minister’s Office. For information on how the Prime Minister's Office processes personal data, go to: www.vnk.fi/en/data-protection<http...
  1. 2 years, 6 months agoMay 31, 2021, 10:12 a.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
From
maaret.suomi@vnk.fi – Valtioneuvoston kanslia
Subject
VL: Tietopyyntö VNK:n majoitus ja ravitsemuspalveluihin päivätyistä ostoista 1.8.2020 [#1390]
Date
May 31, 2021, 12:08 p.m.

Hyvä <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Tietopyyntönne on kirjattu valtioneuvoston kanslian asianhallintajärjestelmään numerolla VN/14870/2021. ystävällisin terveisin, Maaret Suomi
  1. 2 years, 6 months agoMay 31, 2021, 12:09 p.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
From
vnk.kirjaamo@vnk.fi – Valtioneuvoston kanslia
Subject
VS: Tietopyyntö VNK:n majoitus ja ravitsemuspalveluihin päivätyistä ostoista 1.8.2020 [#1390]
Date
May 31, 2021, 2:06 p.m.

Hei, Viestinne on vastaanotettu ja asian diaarinumero on VN/14870/2021. Ystävällisin terveisin Valtioneuvoston kanslian kirjaamo
  1. 2 years, 6 months agoMay 31, 2021, 2:07 p.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
From
taloushallinto@vnk.fi – Valtioneuvoston kanslia
Subject
Vastaus tietopyyntöön VN/14870/2021
Date
June 11, 2021, 2:08 p.m.
Attachments

Hei, kiitos tietopyynnöstänne, joka on kirjattu valtioneuvoston kansliassa asianumerolla VN/14870/2021. Valtioneuvoston kanslian tiedotteen<https://vnk.fi/-/valtioneuvoston-kanslian-vastaus-julkisuudessa-kaytyyn-keskusteluun-paaministerin-virka-asunnon-palveluista> mukaisesti toteamme, että 1.8. kirjauspäivämäärällä kirjautuneet tapahtumat ovat koko valtioneuvoston kansliaa koskevia kokouksia ja niiden tilauksia kesä-heinäkuulta. Vastauksena tietopyyntöösi toimitamme pyytämänne laskut liitteenä. Huomioitavaa on, että liitteen tositteissa mukana on hyvitettävä lasku, caseid 21717499 ja sille kohdistunut hyvityslasku, caseid 21735959. Hyvitettävästä laskusta ja hyvityslaskusta ei ole aiheutunut valtioneuvoston kanslialle kustannuksia. Mikäli haluat edelleen lisätietoja laskujen taustalla olevista sopimuksista, pyydämme yksilöimään laskuilta ne tilaukset, joita pyyntösi koskee. Julkisuuslain 14 §:n mukaan voit halutessasi saada tästä asiasta viranomaisen päätöksen, joka kielteisen päätöksen kyseessä ollessa sisältää muutoksenhakuoikeuden hallinto-oikeuteen. Jos haluat siirtää asiakirjapyyntöasianne valtioneuvoston kanslian ratkaistavaksi, pyydän ilmoittamaan siitä valtioneuvoston kanslian kirjaamoon <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> >) ja viittaamaan asianumeroon VN/14870/2021. Ystävällisin terveisin, Talousyksikkö, Valtioneuvoston kanslia
  1. 2 years, 5 months agoJune 11, 2021, 2:09 p.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
  2. 2 years, 3 months agoAug. 24, 2021, 6:54 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Request Successful'.