Tietopyyntö Vienan reitin eli Tornionkankaan ja Ulkuniemen hakkuisiin liittyvistä dokumenteista

Request to:
Metsähallitus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Pyydän sähköisenä jäljennöksenä - mieluiten alkuperäisessä muokattavassa Word- excel- tai csv-muodossa Vienan reitin eli Tornionkankaan ja Ulkuniemen hakkuisiin liittyvän 1) inventointiraportin. 2) dokumentin josta ilmenee polkuja ympäröivän suoja-alueen määrittelyt 3) hakkuusuunnitelman 4) lausuntopyynnöt ja lausunnot hakkuusuunnitelmien valmisteluun liittyen

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tietopyyntö Vienan reitin eli Tornionkankaan ja Ulkuniemen hakkuisiin liittyvistä dokumenteista [#151]
Date
Nov. 22, 2014, 9:48 p.m.
To
Metsähallitus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän sähköisenä jäljennöksenä - mieluiten alkuperäisessä muokattavassa Word- excel- tai csv-muodossa Vienan reitin eli Tornionkankaan ja Ulkuniemen hakkuisiin liittyvän 1) inventointiraportin. 2) dokumentin josta ilmenee polkuja ympäröivän suoja-alueen määrittelyt 3) hakkuusuunnitelman 4) lausuntopyynnöt ja lausunnot hakkuusuunnitelmien valmisteluun liittyen
Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö -portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 9 years agoNov. 22, 2014, 9:48 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Metsähallitus.
From
Tolonen Arto <arto.tolonen@metsa.fi> – Metsähallitus
Subject
Tietopyyntö Greenpeacen ja Metsähallituksen viestinnästä Vienan reitin hakkuisiin liittyen [#147]
Date
Dec. 4, 2014, 3:16 p.m.
Status
Awaiting response

Hei Ohessa pyytämänne sähköpostit, jotka olemme lähettäneet Greenpeacella Vienan reitin tai sen sivuharojen osalta. Terveisin Arto Tolonen Aluejohtaja --------------------------------------- Lähettäjä: Kelola-Mäkeläinen Hanna Lähetetty: 20. marraskuuta 2014 11:23 Vastaanottaja: 'Maaranen, Päivi'; Matti Liimatainen; Suominen Esa; Juntunen Heikki; Tolonen Arto Aihe: VS: Vienan reitin hakkuut, sivuhaarat Tornionkangas jne. Hei, Olen käynyt sähköpostikeskustelua Kainuun museon Esa Suomisen kanssa Tornionkankaan toimenpiteistä syys-lokakuun aikana. Keskustelussa (1.10.2014) kysyin myös lausuntotarvetta, mutta keskustelumme jäi Metsähallituksesta riippumattomista syistä kesken emmekä ole saaneet vastausta tiedusteluumme. Tornionkankaan polut on tarkistettu tänä kesänä kulttuuriperintöinventoinnissa ja ne oli merkitty järjestelmiimme jo ennen tätä alueen suunnittelijan toimesta. Polun varrelta löytyi yksi merkkipuu ja toinen mahdollinen merkkipuu Torniojärven rannasta hakkuukuvion ulkopuolelta. Päivin mainitsemassa polun haarautumiskohdassa ei ollut mitään merkkejä polusta ja epäilenkin, että Torniokoskelle menevä polku ja 1910-luvulla tehdyssä kartassa näkyvä polku ovat yksi ja sama eli se osa reitistä on edelleen käytössä. Ulkuniemen alueella ei havaittu etsinnöistä huolimatta enää polkua. Alueella on muutama mahdollinen merkkipuu, jotka sijaitsevat suon laidassa hakkuukuvion ulkopuolella. Tornion markkinapaikan sijaintia ei ole pystytty määrittämään eikä siitä löytynyt merkkejä kesän inventoinnissa. Omien karttatutkimusteni perusteella lähtisin etsimään sitä järven pohjoisrannalta. Tornionkankaan etelärannan polut näkyvät kartassa ensimmäisen kerran vasta 1910-luvulla, kun taas 1860-luvun kartassa Torniojärvelle on kuljettu pohjoisesta Hyryltä johtavaa polkua pitkin. Alueen asutus on myös sijainnut järven pohjoispuolella. Kaikki kulttuuriperintöinventoinnissa dokumentoidut kohteet merkitään Metsähallituksen tietojärjestelmiin ja ne otetaan huomioon metsienkäsittelyssä. Kulttuuriperintökohteilla toimimista varten on myös laadittu erilliset ohjeet sekä suunnittelijoille että puunkorjaajille. Inventoinneista laaditaan vuosittain raportit, jotka toimitetaan Museovirastoon. Raportit ovat saatavilla digitaalisesti sekä Museoviraston rekisteriportaalista että Metsähallituksen julkaisut.metsa.fi –palvelusta, johon niitä paraikaa tallennetaan. Terveisin, Hanna Kelola-Mäkeläinen ____________________________________ erikoissuunnittelija, metsätalous HANNA KELOLA-MÄKELÄINEN Metsähallitus PL 94 (Vernissakatu 4), 01301 Vantaa puh. + 358 205 646 084,+ 358 40 158 9758 <<sähköpostiosoite>> ja sähköposti> > ------------------------ Lähettäjä: Kelola-Mäkeläinen Hanna Lähetetty: 24. marraskuuta 2014 12:37 Vastaanottaja: Matti Liimatainen Aihe: VS: Vienan reitin hakkuut, sivuhaarat Tornionkangas jne. Hei, Tornionkankaan ja Ulkuniemen viime kesänä inventoidut alueet ovat osa kulttuuriperintöinventointihankkeen Suomussalmen inventointia. Raporttia tehdään parhaillaan ja se tulee valmistumaan huhtikuun loppuun mennessä. Tarkkaa valmistumispäivämäärää en valitettavasti pysty tässä vaiheessa sanomaan. Terveisin, Hanna Kelola-Mäkeläinen ---------------------------- Lähettäjä: Tolonen Arto Lähetetty: 20. marraskuuta 2014 13:11 Vastaanottaja: 'Matti Liimatainen' Aihe: VS: Vienan reitin hakkuut, sivuhaarat Tornionkangas jne. Odottele Matti rauhassa meidän vastausta. Meillä on muuta kiireellisempää työn alla. Lue vaikka Koirien Kalevalaa vastausta odotellessa… liittyy aiheeseen --------------------------------- Lähettäjä: Juntunen Heikki Lähetetty: 2. joulukuuta 2014 14:49 Vastaanottaja: 'Matti Liimatainen' Aihe: VS: Tietopyyntö Vienan reitin inventointitiedoista ja hakkuusuunnitelmista Hei! Tornionkankaan-Ulkuniemen osalta ei ole valmiita hakkuusuunnitelmakarttoja mistä lähettää, koska suunnittelu on kesken. Keskeneräisiä asioita on mm. Kainuun Museon osalta lausuntopyyntöön liittyvät seikat. Heikki Juntunen Tiimiesimies Suomussalmi p 0400 295463
  1. 8 years, 12 months agoDec. 4, 2014, 3:17 p.m.: Received an email from Metsähallitus.