Tietopyyntö Vienan reitin eli Tornionkankaan hakkuiden neuvottelusta Kainuun museon tai museoviraston kanssa

Request to:
Metsähallitus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Vienan reitin muinaismuistokohteen maankäytöstä on vuoden 2007 maakuntakaavan mukaan neuvoteltava Kainuun museon tai museoviraston kanssa. Pyydän tämän neuvottelun pöytäkirjan, ja asiaan liittyvät viestidokumentit, esimerkiksi sähköpostit.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tietopyyntö Vienan reitin eli Tornionkankaan hakkuiden neuvottelusta Kainuun museon tai museoviraston kanssa [#153]
Date
Nov. 23, 2014, 12:33 a.m.
To
Metsähallitus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Vienan reitin muinaismuistokohteen maankäytöstä on vuoden 2007 maakuntakaavan mukaan neuvoteltava Kainuun museon tai museoviraston kanssa. Pyydän tämän neuvottelun pöytäkirjan, ja asiaan liittyvät viestidokumentit, esimerkiksi sähköpostit.
Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö -portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 9 years agoNov. 23, 2014, 12:33 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Metsähallitus.
From
Tolonen Arto <arto.tolonen@metsa.fi> – Metsähallitus
Subject
Tietopyyntö Vienan reitin eli Tornionkankaan ja Ulkuniemen hakkuisiin liittyvistä dokumenteista [#151]
Date
Dec. 5, 2014, 8:49 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei Ohessa vastaukset otsikossa pyytämiinne kysymyksiin. 1) inventointiraportti - Ko. alueesta ei tehdä omaa raporttia vaan se sisältyy viime kesän kulttuuriperintöinventointiraporttiin, joka valmistuu keväällä 2015. Sen jälkeen raportti on kaikkien saatavilla. 2) dokumentti, josta ilmenee polkuja ympäröivän suoja-alueen määrittelyt - polkujen vierimetsien käsittelystä on ohje metsätalouden ympäristöoppaassa www.metsa.fi - liitteenä myös ohje Metsien hoito ja käyttö kulkutiemuinaisjäännöksillä - kyseisellä kohteella museoviranomainen antaa lausunnon vyöhykkeestä ja toiminta menee sen mukaisesti 3) hakkuusuunnitelmat - ei ole valmiita suunnitelmia 4) lausuntopyynnöt ja lausunnot hakkuusuunnitelmien valmisteluun liittyen - ei ole myöskään lausuntopyyntöjä Terveisin Arto Tolonen aluejohtaja
  1. 8 years, 12 months agoDec. 5, 2014, 8:51 a.m.: Received an email from Metsähallitus.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Tietopyyntö Vienan reitin eli Tornionkankaan ja Ulkuniemen hakkuisiin liittyvistä dokumenteista [#151] [#153]
Date
Jan. 9, 2015, 4:58 a.m.
To
Metsähallitus

Hyvä Arto Tolonen, Kiitos tyhjentävästä selvennyksestä. Oli hienoa nähdä että aineisto on jaossa avoimesti. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> Request Number: 153 Reply To: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >>
  1. 8 years, 10 months agoJan. 9, 2015, 4:58 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Metsähallitus.
  2. 8 years, 10 months agoJan. 9, 2015, 4:59 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui. '.
From
Tolonen Arto <arto.tolonen@metsa.fi> – Metsähallitus
Subject
VS: Tietopyyntö Vienan reitin eli Tornionkankaan ja Ulkuniemen hakkuisiin liittyvistä dokumenteista [#151] [#153]
Date
Jan. 9, 2015, 11:21 a.m.
Status
Request resolved

Kiitos kiittämisestä.
  1. 8 years, 10 months agoJan. 9, 2015, 11:23 a.m.: Received an email from Metsähallitus.
  2. 8 years, 10 months agoJan. 14, 2015, noon: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.