Tietopyyntö: TTIP-sopimuksen viimeisin versio

Request to:
Ulkoasiainministeriö UM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request refused
Summary of Request
Suomi on yhtenä osapuolena allekirjoittamassa Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) -vapaakauppasopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Pyytäisin saada koko sopimuksen viimeisimmän version nähtäväksi (sähköisessä muodossa) ennen kuin se allekirjoitetaan, jotta sen hyödyt ja haitat voidaan arvioida objektiivisesti. Vetoan erityisesti viimeisimpään julkisuuslakia koskevaan korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätökseen: "Korkein hallinto-oikeus katsoo, että julkisuuslain 5 §:n 4 momentissa julkisuusperiaatteesta säädetty poikkeus voi lain perustelujen mukaan ja asian perusoikeuskytkennän vuoksi koskea ainoastaan julkisuusperiaatteen kannalta toisarvoisia sisäisen viestinnän ja mielipiteiden vaihdon asiakirjoja ja eräitä muita vähämerkityksellisiä asiakirjoja. Sellaisten asiakirjojen julkisuutta ja salassapitoa ei ole tarpeen arvioida varsinaisten salassapitoa koskevien perustuslain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettujen säännösten nojalla.

Messages in this request

From
Jon Sundell
Subject
Tietopyyntö: TTIP-sopimuksen viimeisin versio [#255]
Date
Dec. 3, 2015, 1:07 p.m.
To
Ulkoasiainministeriö UM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Suomi on yhtenä osapuolena allekirjoittamassa Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) -vapaakauppasopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Pyytäisin saada koko sopimuksen viimeisimmän version nähtäväksi (sähköisessä muodossa) ennen kuin se allekirjoitetaan, jotta sen hyödyt ja haitat voidaan arvioida objektiivisesti. Vetoan erityisesti viimeisimpään julkisuuslakia koskevaan korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätökseen: "Korkein hallinto-oikeus katsoo, että julkisuuslain 5 §:n 4 momentissa julkisuusperiaatteesta säädetty poikkeus voi lain perustelujen mukaan ja asian perusoikeuskytkennän vuoksi koskea ainoastaan julkisuusperiaatteen kannalta toisarvoisia sisäisen viestinnän ja mielipiteiden vaihdon asiakirjoja ja eräitä muita vähämerkityksellisiä asiakirjoja. Sellaisten asiakirjojen julkisuutta ja salassapitoa ei ole tarpeen arvioida varsinaisten salassapitoa koskevien perustuslain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettujen säännösten nojalla.
Ystävällisin terveisin, Jon Sundell <<email address>> Post Address: Jon Sundell << Address removed >> << Address removed >> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, Jon Sundell
  1. 8 years, 7 months agoDec. 3, 2015, 2:34 p.m.: Jon Sundell sent a message to Ulkoasiainministeriö UM.
From
UM Tietopalvelu <tietopalvelu.um@formin.fi> – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
FW: Tietopyyntö: TTIP-sopimuksen viimeisin versio [#255]
Date
Dec. 8, 2015, 4:12 p.m.
Status
Request resolved

Hei, neuvottelut EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä vapaakauppasopimuksesta (TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership) ovat puolivälissä. Neuvotteluja käy EU:n puolesta Euroopan komissio. Osapuolet tavoittelevat neuvottelujen päättämistä presidentti Obaman kaudella, vuonna 2016. Sekä EU:lle että Yhdysvalloille sopimuksen sisältö on kuitenkin keskeinen, ei sen aikataulu. Sopimuksen allekirjoittaminen tulee ajankohtaiseksi vasta sitten, kun sopimusneuvottelut on päätetty ja komissio antanut neuvostolle ja Euroopan parlamentille ehdotuksensa sopimuksen tekemisestä ja allekirjoittamisesta. Neuvottelujen keskeneräisyyden vuoksi sopimustekstiä ei ole vielä olemassa. Pidemmälle edenneissä aiheissa on jo olemassa yksittäisiä EU:n ja Yhdysvaltojen ehdotuksista koostettuja konsolidoituja tekstejä, joiden pohjalta neuvottelut käydään. Nämä koskevat tavarakauppaa, televiestintää, julkisia hankintoja, sääntely-yhteistyötä, kaupan teknisiä esteitä, terveys- ja kasvinsuojelutoimia, pieniä ja keskisuuria yrityksiä, kilpailupolitiikkaa, valtionyhtiöitä, tullimenettelyjä ja kaupan helpottamista sekä valtioiden välistä riitojenratkaisua. Konsolidoidut tekstit edellä mainituista aiheista ovat jäsenmaiden virkamiesten ja Euroopan parlamentin jäsenten nähtävissä ainoastaan lukuhuoneessa. Suomen kantojen valmisteluun osallistuvat virkamiehet voivat lukuhuoneessa tutustua konsolidoituihin teksteihin, jotka sisältävät Yhdysvaltojen neuvotteluehdotuksia. Konsolidoitujen tekstien osalta viittaamme julkisuuslain (621/1999) 24 §:n 1 momentin kohdassa 1 säädettyihin salassapitoperusteisiin. EU:n sääntöehdotukset ovat julkisia, ja ne löytyvät komission verkkosivuilta osoitteesta: http://trade.ec.europa.eu/doclib/pres... Esimerkiksi palvelukauppaa koskeva EU:n neuvotteluehdotus löytyy osoitteesta: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs... Ulkoasiainministeriö antaa tarvittaessa aiheesta lisätietoja sekä ottaa vastaan näkemyksiä sopimuksen sisällöstä. Tietoa TTIP-neuvotteluista on saatavissa myös ulkoasiainministeriön sivuilta: http://formin.finland.fi/Public/defau... parhain terveisin Sami Heino UM Tietopalvelu
  1. 8 years, 7 months agoDec. 8, 2015, 4:13 p.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
  2. 7 years, 2 months agoMay 2, 2017, 1:49 p.m.: Jon Sundell set status to 'Request refused'.