Tietopyyntö tositteesta 21715989

Request to:
Valtioneuvoston kanslia
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Pyydän kunnioittavasti valtioneuvoston kanslian kirjaamosta erittelyn 1.8.2020 päivätystä tositteesta numero 21715989. Tosite sisältää runsaasti tuotteita ja/tai palveluja, joiden sisällöstä sekä käytön ajankohdasta pyydän saada tiedot. Erityisesti kiinnostavat summilla 1512,68 €, 3356,45 €, 2246,69 €, 1723,69 €, 1477,77 € ja 2576,34 € hankitut tuotteet ja/tai palvelut.

Messages in this request

From
Jocka Träskbäck
Subject
Tietopyyntö tositteesta 21715989 [#1391]
Date
May 31, 2021, 12:23 p.m.
To
Valtioneuvoston kanslia
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän kunnioittavasti valtioneuvoston kanslian kirjaamosta erittelyn 1.8.2020 päivätystä tositteesta numero 21715989. Tosite sisältää runsaasti tuotteita ja/tai palveluja, joiden sisällöstä sekä käytön ajankohdasta pyydän saada tiedot. Erityisesti kiinnostavat summilla 1512,68 €, 3356,45 €, 2246,69 €, 1723,69 €, 1477,77 € ja 2576,34 € hankitut tuotteet ja/tai palvelut.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Jocka Träskbäck <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Jocka Träskbäck << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Jocka Träskbäck
From
vnk.kirjaamo@vnk.fi – Valtioneuvoston kanslia
Subject
Vastaanottokuittaus-Kvittering-Acknowledgement
Date
May 31, 2021, 12:24 p.m.
Status
Awaiting response

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu valtioneuvoston kansliassa. Tietoa henkilötietojen käsittelystä valtioneuvoston kanslian palveluissa saa internetsivuiltamme www.vnk.fi/tietosuoja<http://www.v... Ert e-postmeddelande har mottagits av statsrådets kansli. Information om behandlingen av personuppgifter i statsrådets kanslis tjänster finns på kansliets webbplats www.vnk.fi/sv/dataskydd<http://www... Your e-mail message has been received by the Prime Minister’s Office. For information on how the Prime Minister's Office processes personal data, go to: www.vnk.fi/en/data-protection<http...
  1. 2 years, 8 months agoMay 31, 2021, 12:24 p.m.: Jocka Träskbäck sent a message to Valtioneuvoston kanslia.
  2. 2 years, 8 months agoMay 31, 2021, 12:25 p.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
  3. 2 years, 8 months agoJune 15, 2021, 3 a.m.: This request became overdue