This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

tietopyyntö siviilitiedustelulain valmistelua koskevista asiakirjoista

Request to:
Oikeusministeriö
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän diaariotetta ja tiedonhallintasuunnitelmaa siviilitiedustelulain valmistelutyötä koskevista asiakirjoista.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
tietopyyntö siviilitiedustelulain valmistelua koskevista asiakirjoista [#387]
Date
Oct. 29, 2016, 2:35 p.m.
To
Oikeusministeriö
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän diaariotetta ja tiedonhallintasuunnitelmaa siviilitiedustelulain valmistelutyötä koskevista asiakirjoista.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/387/up/5bdee5cebb88aa8025860e0a0ee8f09d2ea1b6df/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 7 years, 7 months agoOct. 29, 2016, 2:35 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Oikeusministeriö.
From
"Mutanen Anu (OM)" <anu.mutanen@omvyvi.fi> – Oikeusministeriö
Subject
OM 105/914/2016, Tietopyyntö siviilitiedustelulain valmistelua koskevista asiakirjoista
Date
Oct. 31, 2016, 2:30 p.m.

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> ! Kiitos tietopyynnöstänne (asiakortti OM 105/914/2016, Tietopyyntö siviilitiedustelulain valmistelua koskevista asiakirjoista). Siviilitiedustelua koskevaa lainsäädäntöä valmistellaan sisäministeriössä. Oikeusministeriössä ei ole asian valmisteluun liittyviä asiakirjoja. Oikeusministeriö on valmistellut perustuslain 10 §:n uudistusta luottamuksellisen viestin salaisuudesta (OM 27/41/2015). Asiaa valmistelleen työryhmän mietintö ”Luottamuksellisen viestin salaisuus. Perustuslakisääntelyn tarkistaminen” on saatavilla osoitteessa http://www.oikeusministerio.fi/fi/ind.... Parhain terveisin Anu Mutanen
From
"Mutanen Anu (OM)" <anu.mutanen@omvyvi.fi> – Oikeusministeriö
Subject
OM 105/914/2016, Tietopyyntö siviilitiedustelulain valmistelua koskevista asiakirjoista
Date
Oct. 31, 2016, 2:30 p.m.

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> ! Kiitos tietopyynnöstänne (asiakortti OM 105/914/2016, Tietopyyntö siviilitiedustelulain valmistelua koskevista asiakirjoista). Siviilitiedustelua koskevaa lainsäädäntöä valmistellaan sisäministeriössä. Oikeusministeriössä ei ole asian valmisteluun liittyviä asiakirjoja. Oikeusministeriö on valmistellut perustuslain 10 §:n uudistusta luottamuksellisen viestin salaisuudesta (OM 27/41/2015). Asiaa valmistelleen työryhmän mietintö ”Luottamuksellisen viestin salaisuus. Perustuslakisääntelyn tarkistaminen” on saatavilla osoitteessa http://www.oikeusministerio.fi/fi/ind.... Parhain terveisin Anu Mutanen
  1. 7 years, 7 months agoOct. 31, 2016, 2:32 p.m.: Received an email from Oikeusministeriö.
  2. 7 years, 7 months agoOct. 31, 2016, 2:32 p.m.: Received an email from Oikeusministeriö.