This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Tietopyyntö: Scanfil Oyj:tä koskeva ratkaisu

Request to:
Helsingin hovioikeus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän saada, mieluiten sähköisessä muodossa, Scanfil Oyj:tä koskevan ratkaisun 18.6.2009, Dno R 08/721.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tietopyyntö: Scanfil Oyj:tä koskeva ratkaisu [#503]
Date
Dec. 13, 2017, 9:55 a.m.
To
Helsingin hovioikeus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän saada, mieluiten sähköisessä muodossa, Scanfil Oyj:tä koskevan ratkaisun 18.6.2009, Dno R 08/721.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/503/up/20b6ccb5554155732787c26f426ca31bd038138d/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 6 years, 4 months agoDec. 13, 2017, 9:56 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin hovioikeus.
From
helsinki.ho@oikeus.fi – Helsingin hovioikeus
Subject
Asia:<< Nimi poistettu >><<<< Nimi poistettu >> Nimi poistettu << Nimi poistettu >>>><< Nimi poistettu >><<<< Nimi poistettu >><<<< Nimi poistettu >> Nimi poistettu << Nimi poistettu >>>><< Nimi poistettu >> Nimi poistettu << Nimi poistettu >><<<< Ni
Date
Dec. 13, 2017, 2:35 p.m.
Attachments

Vastausta pyydetä << Nimi poistettu >><<<< Nimi poistettu >> Nimi poistettu << Nimi poistettu >>>><< Nimi poistettu >><<<< Nimi poistettu >><<<< Nimi poistettu >> Nimi poistettu << Nimi poistettu >>>><< Nimi poistettu >> Nimi poistettu << Nimi poistettu >><<<< Nimi poistettu >> Nimi poistettu << Nimi poistettu >>>><< Nimi poistettu >>>><< Nimi poistettu >><<<< Nimi poistettu >> Nimi poistettu << Nimi poistettu >>>><< Nimi poistettu >>än kenelle Anton Helanterä<< Nimi poistettu >><<<< Nimi poistettu >> Nimi poistettu << Nimi poistettu >>>><< Nimi poistettu >><<<< Nimi poistettu >><<<< Nimi poistettu >> Nimi poistettu << Nimi poistettu >>>><< Nimi poistettu >> Nimi poistettu << Nimi poistettu >><<<< Nimi poistettu >> Nimi poistettu << Nimi poistettu >>>><< Nimi poistettu >>>><< Nimi poistettu >><<<< Nimi poistettu >> Nimi poistettu << Nimi poistettu >>>><< Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >><<<< Nimi poistettu >> Nimi poistettu << Nimi poistettu >>>><< Nimi poistettu >> <<< Nimi poistettu >><<<< Nimi poistettu >> Nimi poistettu << Nimi poistettu >>>><< Nimi poistettu >><nimi ja sähköpostiosoite><< Nimi poistettu >><<<< Nimi poistettu >> Nimi poistettu << Nimi poistettu >>>><< Nimi poistettu >>> << Nimi poistettu >><<<< Nimi poistettu >> Nimi poistettu << Nimi poistettu >>>><< Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >><<<< Nimi poistettu >> Nimi poistettu << Nimi poistettu >>>><< Nimi poistettu >> Vastaanottaja:<< Nimi poistettu >><<<< Nimi poistettu >> Nimi poistettu << Nimi poistettu >>>><< Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >><<sähköpostiosoite><< Nimi poistettu >>> << Nimi poistettu >> Kopio:<< Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Aihe:<< Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Tietopyyntö<< Nimi poistettu >> : Scanfil Oyj:tä << Nimi poistettu >> koskeva ratkaisu << Nimi poistettu >> [#503] << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Hyvä << Nimi poistettu >> vastaanottaja, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Tämä on julkisuuslakiin ( http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän saada, mieluiten sähköisessä muodossa, Scanfil Oyj:tä koskevan ratkaisun 18.6.2009, Dno R 08/721. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Anton Helanterä <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Anton Helanterä Unioninkatu 22, 00130, Helsinki
  1. 6 years, 4 months agoDec. 13, 2017, 2:36 p.m.: Received an email from Helsingin hovioikeus.