This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Tietopyyntö omien/perheen tietojen saamiseksi

Request to:
Vantaa
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
haluan tiedot kaikista muistiinpanoista perheeni osalta Vantaan maahanmuuttajapalveluista, Vantaan lastensuojelusta ja Vantaan aikuissosiaalityön puolelta”.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tietopyyntö omien/perheen tietojen saamiseksi [#640]
Date
Aug. 10, 2018, 12:51 p.m.
To
Vantaa
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
haluan tiedot kaikista muistiinpanoista perheeni osalta Vantaan maahanmuuttajapalveluista, Vantaan lastensuojelusta ja Vantaan aikuissosiaalityön puolelta”.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 5 months agoAug. 10, 2018, 2:16 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Vantaa.
From
Anttila Sari <sari.anttila@vantaa.fi> – Vantaa
Subject
Tietopyyntönne
Date
Aug. 14, 2018, 7:45 a.m.

Hei Olette pyytänyt tietopyynto.fi-sivuston kautta tiedot kaikista muistiinpanoista perheenne osalta Vantaan maahanmuuttajapalveluista, Vantaan lastensuojelusta ja Vantaan aikuissosiaalityöstä. Viesti on lähetetty asiointipalvelun kautta, ja kyseistä asiointipalvelua ei ole välttämättä tarkoitettu tämän tyyppisiin tietopyyntöihin. Osa viestistänne on sellaista, joka ei lainkaan sovellu Vantaan tietopyyntöihin/-luovutuksiin. Ensinnäkin vastaustamme ei voida julkaista ao. portaalin sivuilla. Emme myöskään vastaa pyyntöön sähköpostitse, koska meillä ei ole siihen tietoturvallista mahdollisuutta. Sen mitä toimitamme, toimitamme kirjeitse, emmekä sähköpostitse saati avoimena rakenteellisena datana. Luonnollisesti myöskään viestissä mainittu julkisuuslain 20 § ei sovellu tällaiseen toimintaan. Toki teillä on oikeus saada tieto itseä koskevista asiakirjoista julkisuuslain perusteella. Toisaalta pyyntönne tulee yksilöidä riittävästi siten, että tiedämme, mitä kaikkia asiakirjoja pyyntö koskee. Pyyntö tulee myös muiden kuin rekisteröidyn itsensä osalta perustella, koska emme voi muutoin arvioida, onko kyseisellä henkilöllä oikeutta perheenjäseniään koskevaan tietoon. Pyynnössä ei kerrota, ketkä ovat tietojen pyytäjän perheenjäseniä, joita pyyntö koskee. Pyydän teitä menemään Vantaan info pisteeseen täyttämään sosiaali- ja terveystoimen tietopyyntö lomake ja samalla todentamaan henkilöllisyytenne. Voitte tarkastaa omat tietonne ja saada niistä kopiot maksuttomasti kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla Vantaa-infossa tai Vantaan kaupungin kirjaamossa. Henkilöllisyys tarkistetaan tarkastuspyynnön esittämisen yhteydessä. Oikeus tietojen tarkastamiseen tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista. Jos tarkastusoikeutenne evätään, saatte kirjallisen kieltäytymistodistuksen, josta ilmenee perusteet kieltäytymiselle. Voitte tämän jälkeen saattaa asian tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tarkastuspyyntö tehdään erillisellä lomakkeella, joka on saatavilla Vantaa-infossa. Yhteystiedot: Vantaa-info, Korso Lumo, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa ma-to 9-17, pe 8-13 Palvelupiste kartalla<https://kartta.vantaa.fi/embed.aspx?&e=25504229&n=6693272&r=1&setlanguage=fi&w=*PKS_ID%3D%3D44459%26%26ServiceTypeID%3D%3D316&l=Kaupunkikartta_gd2%2Cpalvelukartta_uusi_karttavantaa&o=100&maplink=1> Vantaa-info, Myyrmäki Myyrmäkitalo, Paalutori 3, 01600 Vantaa ma-to 7.45-18.15, pe 7.45-16 Palvelupiste kartalla<https://kartta.vantaa.fi/embed.aspx?&e=25491895&n=6683190&r=1&setlanguage=fi&w=*PKS_ID%3D%3D44462%26%26ServiceTypeID%3D%3D331&l=Kaupunkikartta_gd2%2Cpalvelukartta_uusi_karttavantaa&o=100&maplink=1> Vantaa-info, Tikkurila Dixi, Ratatie 11, 2. krs, 01300 Vantaa ma-to 7.45-19, pe 7.45-16 Palvelupiste kartalla<https://kartta.vantaa.fi/embed.aspx?&e=25502433&n=6686657&r=1&setlanguage=fi&w=*PKS_ID%3D%3D43141%26%26ServiceTypeID%3D%3D319&l=Kaupunkikartta_gd2%2Cpalvelukartta_uusi_karttavantaa&o=100&maplink=1> ------------------------------------------------------------- ystävällisin terveisin Sari Anttila hallintosihteeri sosiaali- ja terveystoimi, perhepalvelut Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa p. 040 7505 980 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> -------------------------------------------------------------
  1. 4 years, 4 months agoSept. 6, 2018, 6:07 p.m.: Received an email from Vantaa.