This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Tietopyyntö oikeussalissa tapahtuvasta häiriöstä kuvaamisen takia

Request to:
Oikeusministeriö
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Hei, Pyytäisin tietoa, jossa oikeussalissa kuvaaminen sallittiin kaikkien osapuolien kesken, mutta kuvaaminen jouduttiin lopettamaan kuvaamisesta johtuneesta häiriöstä. Erityisesti haluan tietoa selkokielellä, että mitä häiriötä kuvaaminen ja/tai kuvaaja/laitteisto aiheutti kyseisessä tilanteessa, joka johti kuvaamisen epäämiseen.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tietopyyntö oikeussalissa tapahtuvasta häiriöstä kuvaamisen takia [#851]
Date
Oct. 30, 2019, 4:53 p.m.
To
Oikeusministeriö
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hei, Pyytäisin tietoa, jossa oikeussalissa kuvaaminen sallittiin kaikkien osapuolien kesken, mutta kuvaaminen jouduttiin lopettamaan kuvaamisesta johtuneesta häiriöstä. Erityisesti haluan tietoa selkokielellä, että mitä häiriötä kuvaaminen ja/tai kuvaaja/laitteisto aiheutti kyseisessä tilanteessa, joka johti kuvaamisen epäämiseen.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
"oikeusministerio@om.fi" <oikeusministerio@om.fi> – Oikeusministeriö
Subject
Automaattinen vastaus: Tietopyyntö oikeussalissa tapahtuvasta häiriöstä kuvaamisen takia [#851]
Date
Oct. 30, 2019, 4:54 p.m.

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu oikeusministeriössä. Tietoa henkilötietojen käsittelystä oikeusministeriön palveluissa: www.oikeusministerio.fi/tietosuoja Ert e-postmeddelande har mottagits av justitieministeriet. Information om personuppgiftsbehandling i justitieministeriets tjänster: https://oikeusministerio.fi/sv/dataskydd Your e-mail message has been received by the Ministry of Justice. For information on how the Ministry of Justice processes personal data, go to: https://oikeusministerio.fi/en/data-p...
From
"oikeusministerio@om.fi" <oikeusministerio@om.fi> – Oikeusministeriö
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Acknowledgement
Date
Oct. 30, 2019, 4:54 p.m.

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu oikeusministeriössä Ert e-postmeddelande har mottagits av justitieministeriet Your e-mail message has been received by the Ministry of Justice
  1. 4 years, 7 months agoOct. 30, 2019, 4:54 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Oikeusministeriö.
  2. 4 years, 7 months agoOct. 30, 2019, 4:55 p.m.: Received an email from Oikeusministeriö.
  3. 4 years, 7 months agoOct. 30, 2019, 4:55 p.m.: Received an email from Oikeusministeriö.
From
"piritta.koivukoski@om.fi" <piritta.koivukoski@om.fi> – Oikeusministeriö
Subject
VS: Tietopyyntö oikeussalissa tapahtuvasta häiriöstä kuvaamisen takia [#851]
Date
Nov. 4, 2019, 9:26 a.m.

Hei, viitaten alla olevaan tietopyyntöönne 30.10.2019: Oikeusministeriö vastaa oikeudenhoidon yleisestä järjestämisestä ja kehittämisestä. Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus. Oikeusministeriöllä ei ole toimivaltaa puuttua riippumattomien tuomioistuinten toimintaan taikka ratkaisuihin eikä ottaa kantaa yksittäistapauksiin. Oikeusministeriöllä ei myöskään ole hallussaan eri tuomioistuimien asiakirjoja. Oikeusministeriö ei siten voi ottaa kantaa eikä toimittaa tietoja minkään tuomioistuimen yksittäisistä ratkaisuista oikeudenkäynnin julkisuudesta tai oikeudenkäynnin kuvaamisen sallimisesta. Kukin tuomioistuin ratkaisee riippumattomana myös oikeudenkäynnin julkisuuteen liittyvät kysymykset. Korkeimmassa oikeudessa, hovioikeuksissa, käräjäoikeuksissa ja työtuomioistuimessa sovelletaan lakia oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantas...). Korkein hallinto-oikeus, hallinto-oikeudet, vakuutusoikeus ja markkinaoikeus pääosin soveltavat puolestaan lakia oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantas...). Oikeuden puheenjohtaja päättää sen, saako suullisessa käsittelyssä kuvata. Tietopyynnöstänne ei ilmene, minkä tuomioistuimen käsittelyä pyyntönne koskee. Pyydän teitä olemaan yhteydessä siihen tuomioistuimeen, jonka käsittelemää asiaa viestinne koskee. Ystävällisin terveisin I Med vänlig hälsning I Kind Regards Piritta Koivukoski Erityisasiantuntija | Specialsakkunnig | Senior Specialist Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto | Avdelningen för privaträtt och rättsvård | Department for Private Law and Administration of Justice Oikeusministeriö | Justitieministeriet | Ministry of Justice PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO | PB 25, 00023 STATSRÅDET | PO Box 25, FI-00023 GOVERNMENT Mobile: +358 2951 50026 E-mail: <<sähköpostiosoite>> Tietoa henkilötietojen käsittelystä oikeusministeriön palveluissa: www.oikeusministerio.fi/tietosuoja Information om personuppgiftsbehandling i justitieministeriets tjänster: https://oikeusministerio.fi/sv/dataskydd
  1. 4 years, 7 months agoNov. 4, 2019, 9:27 a.m.: Received an email from Oikeusministeriö.
From
"piritta.koivukoski@om.fi" <piritta.koivukoski@om.fi> – Oikeusministeriö
Subject
VN/11433/2019-SAAP-1 - Tietopyyntö oikeussalissa tapahtuvasta häiriöstä kuvaamisen takia
Date
Nov. 4, 2019, 9:28 a.m.

Hei, viitaten alla olevaan tietopyyntöönne 30.10.2019: Oikeusministeriö vastaa oikeudenhoidon yleisestä järjestämisestä ja kehittämisestä. Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus. Oikeusministeriöllä ei ole toimivaltaa puuttua riippumattomien tuomioistuinten toimintaan taikka ratkaisuihin eikä ottaa kantaa yksittäistapauksiin. Oikeusministeriöllä ei myöskään ole hallussaan eri tuomioistuimien asiakirjoja. Oikeusministeriö ei siten voi ottaa kantaa eikä toimittaa tietoja minkään tuomioistuimen yksittäisistä ratkaisuista oikeudenkäynnin julkisuudesta tai oikeudenkäynnin kuvaamisen sallimisesta. Kukin tuomioistuin ratkaisee riippumattomana myös oikeudenkäynnin julkisuuteen liittyvät kysymykset. Korkeimmassa oikeudessa, hovioikeuksissa, käräjäoikeuksissa ja työtuomioistuimessa sovelletaan lakia oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantas...). Korkein hallinto-oikeus, hallinto-oikeudet, vakuutusoikeus ja markkinaoikeus pääosin soveltavat puolestaan lakia oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantas...). Oikeuden puheenjohtaja päättää sen, saako suullisessa käsittelyssä kuvata. Tietopyynnöstänne ei ilmene, minkä tuomioistuimen käsittelyä pyyntönne koskee. Pyydän teitä olemaan yhteydessä siihen tuomioistuimeen, jonka käsittelemää asiaa viestinne koskee. Ystävällisin terveisin I Med vänlig hälsning I Kind Regards Piritta Koivukoski Erityisasiantuntija | Specialsakkunnig | Senior Specialist Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto | Avdelningen för privaträtt och rättsvård | Department for Private Law and Administration of Justice Oikeusministeriö | Justitieministeriet | Ministry of Justice PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO | PB 25, 00023 STATSRÅDET | PO Box 25, FI-00023 GOVERNMENT Mobile: +358 2951 50026 E-mail: <<sähköpostiosoite>> Tietoa henkilötietojen käsittelystä oikeusministeriön palveluissa: www.oikeusministerio.fi/tietosuoja Information om personuppgiftsbehandling i justitieministeriets tjänster: https://oikeusministerio.fi/sv/dataskydd
  1. 4 years, 7 months agoNov. 4, 2019, 9:29 a.m.: Received an email from Oikeusministeriö.