Tietopyyntö ministeriön diaariotteesta

Request to:
Maa- ja metsätalousministeriö MMM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Pyydän ministeriön diaariotteen vastuualueilta Kalat sekä EU ja kansainväliset suhteet. Aikaväli 1.1.2019 - 28.5.2019. Asioiva ammatinharjoittaja, vastuuvirkamies, valmistelleet tai käsitelleet virkamiehet, käsittelijän yksikkö, vireilletulopaiva, tehtäväluokka, dokumentin luokittelu, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja.

Messages in this request

From
Lauri Rintamäki
Subject
Tietopyyntö ministeriön diaariotteesta [#755]
Date
May 29, 2019, 5:03 p.m.
To
Maa- ja metsätalousministeriö MMM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän ministeriön diaariotteen vastuualueilta Kalat sekä EU ja kansainväliset suhteet. Aikaväli 1.1.2019 - 28.5.2019. Asioiva ammatinharjoittaja, vastuuvirkamies, valmistelleet tai käsitelleet virkamiehet, käsittelijän yksikkö, vireilletulopaiva, tehtäväluokka, dokumentin luokittelu, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Lauri Rintamäki <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Lauri Rintamäki << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Lauri Rintamäki
From
"Kirjaamo@mmm.fi" <kirjaamo@mmm.fi> – Maa- ja metsätalousministeriö MMM
Subject
Vastaanottokuittaus
Date
May 29, 2019, 5:04 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu maa- ja metsätalousministeriössä Ert e-postmeddelande har mottagits av jord- och skogsbruksministeriet Your e-mail message has been received by the Ministry of Agriculture and Forestry <<sähköpostiosoite>>
  1. 3 years, 6 months agoMay 29, 2019, 5:04 p.m.: Lauri Rintamäki sent a message to Maa- ja metsätalousministeriö MMM.
From
"Kirjaamo@mmm.fi" <kirjaamo@mmm.fi> – Maa- ja metsätalousministeriö MMM
Subject
VS: Tietopyyntö ministeriön diaariotteesta [#755]
Date
May 31, 2019, 10:15 a.m.

Hei, Viestinne on vastaanotettu maa- ja metsätalousministeriöön; tietopyyntönne on kirjattu ministeriön asianumerolle 884/04.03.00/2019. Ystävällisin terveisin Maa- ja metsätalousministeriön kirjaamo PL 30 00023 Valtioneuvosto Puh. 0295 16 2200 <<sähköpostiosoite>> ***
From
"Kirjaamo@mmm.fi" <kirjaamo@mmm.fi> – Maa- ja metsätalousministeriö MMM
Subject
VS: Tietopyyntö ministeriön diaariotteesta [#755]
Date
June 13, 2019, 3:54 p.m.

Hei, vastauksena tietopyyntöönne ministeriön diaariotteesta [#755]: Valitettavasti maa- ja metsätalousministeriön kirjaamossa käytössä olevasta asianhallintajärjestelmästä emme pysty tuottamaan pyytämäänne tietoa julkisuudesta annetun lain 14 §:ssä tarkoitetussa kahden viikon määräajassa. Tietojen kerääminen vaatii kokoamista ja edellyttää syvempää asian selvittämistä. Vastaamme tietopyyntöönne edellä mainitun pykälän mukaisesti viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun ministeriö vastaanotti tietopyyntönne. Ystävällisin terveisin, Maa- ja metsätalousministeriön kirjaamo PL 30, 00023 Valtioneuvosto Puh. 0295 16 2200 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
From
"Kirjaamo@mmm.fi" <kirjaamo@mmm.fi> – Maa- ja metsätalousministeriö MMM
Subject
VS: Tietopyyntö ministeriön diaariotteesta [#755]
Date
June 26, 2019, 12:51 p.m.
Attachments

Hei, tietopyyntönne ministeriön diaariotteesta [#755] on käsitelty maa- ja metsätalousministeriön kirjaamossa (Asia 884/04.03.00/2019). Vastauksena tiedusteluunne toimitamme teille ohessa otteet maa- ja metsätalousministeriön asianhallinnasta ajalta 1.1. - 28.5.2019: hakutulokset aiheesta Kalat sekä EU ja kansainväliset suhteet -vastuualue. Ministeriön asianhallintajärjestelmästä ei pystytä suoraan teknisesti tuottamaan rekisteriotetta, josta näkyisi käsittelyn vastuuyksikkö. Tiedot on kerätty yksitellen otteisiin ns. käsityönä, ja tämän vuoksi vastauksen koostaminen on kestänyt. Asianhallinnan otteista käyvät ilmi * asianumero (diaarinumero) * asian otsikko * tehtäväluokka * asian vireille tulopäivämäärä * mahdollinen lähettäjä- tai vastaanottajataho sekä * asian käsittelyn vastuuosasto ja/tai -yksikkö Tietopyynnössänne toivotte, että diaariotteesta kävisi ilmi tieto asiaa käsitelleestä virkamiehestä. Jos henkilötieto luovutetaan viranomaisen henkilörekisteristä, on tiedon pyytäjän ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus (JulkL 1999/621 13.2 §). Mikäli toivotte nähtäväksi kyseiset käsittelijätiedot, ilmoitattehan ystävällisesti käyttötarkoituksen. Ystävällisin terveisin, Maa- ja metsätalousministeriön kirjaamo PL 30, 00023 Valtioneuvosto Puh. 0295 16 2200 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Lähettäjä: Kirjaamo MMM Lähetetty: torstai 13. kesäkuuta 2019 15.55 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: VS: Tietopyyntö ministeriön diaariotteesta [#755] Hei, vastauksena tietopyyntöönne ministeriön diaariotteesta [#755]: Valitettavasti maa- ja metsätalousministeriön kirjaamossa käytössä olevasta asianhallintajärjestelmästä emme pysty tuottamaan pyytämäänne tietoa julkisuudesta annetun lain 14 §:ssä tarkoitetussa kahden viikon määräajassa. Tietojen kerääminen vaatii kokoamista ja edellyttää syvempää asian selvittämistä. Vastaamme tietopyyntöönne edellä mainitun pykälän mukaisesti viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun ministeriö vastaanotti tietopyyntönne. Ystävällisin terveisin, Maa- ja metsätalousministeriön kirjaamo PL 30, 00023 Valtioneuvosto Puh. 0295 16 2200 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> * * *
  1. 3 years, 4 months agoJuly 19, 2019, 11:57 a.m.: Received an email from Maa- ja metsätalousministeriö MMM.
  2. 3 years, 4 months agoJuly 19, 2019, 11:59 a.m.: Received an email from Maa- ja metsätalousministeriö MMM.
  3. 3 years, 4 months agoJuly 19, 2019, 12:07 p.m.: Received an email from Maa- ja metsätalousministeriö MMM.
  4. 3 years, 4 months agoJuly 19, 2019, 12:15 p.m.: Received an email from Maa- ja metsätalousministeriö MMM.
  5. 2 years, 12 months agoDec. 7, 2019, 10:54 a.m.: Lauri Rintamäki set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.