Tietopyyntö LVM:n Traficomille antamasta selvityspyynnöstä.

Request to:
Liikenne- ja viestintäministeriö
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän saada LVM:n Traficomille antaman Itä-Uudenmaan ja Kymenlaakson elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämistä ja saavutettavuuden parantamista koskevan selvityspyynnön / toimeksiannon siihen liittyvine tausta-aineistoineen.

Messages in this request

From
Sami Virtanen
Subject
Tietopyyntö LVM:n Traficomille antamasta selvityspyynnöstä. [#1325]
Date
March 29, 2021, 10:29 p.m.
To
Liikenne- ja viestintäministeriö
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän saada LVM:n Traficomille antaman Itä-Uudenmaan ja Kymenlaakson elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämistä ja saavutettavuuden parantamista koskevan selvityspyynnön / toimeksiannon siihen liittyvine tausta-aineistoineen.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Sami Virtanen <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Sami Virtanen << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Sami Virtanen
From
kirjaamo@lvm.fi – Liikenne- ja viestintäministeriö
Subject
RE: Tietopyyntö LVM:n Traficomille antamasta selvityspyynnöstä. [#1325]
Date
March 29, 2021, 10:32 p.m.
Status
Awaiting response

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu liikenne- ja viestintäministeriössä. Tietoa henkilötietojen käsittelystä liikenne- ja viestintäministeriön palveluissa saa internetsivuiltamme www.lvm.fi/tietosuoja<http://www.l... Ert e-postmeddelande har mottagits av kommunikationsministeriet. Information om behandlingen av personuppgifter i kommunikationsministeriets tjänster finns på ministeriets webbplats www.lvm.fi/tietosuoja<http://www.l... Your e-mail message has been received by the Ministry of Transport and Communications. For information on how the Ministry of Transport and Communications processes personal data, go to: www.lvm.fi/tietosuoja<http://www.l...
  1. 3 years, 2 months agoMarch 29, 2021, 10:32 p.m.: Sami Virtanen sent a message to Liikenne- ja viestintäministeriö.
  2. 3 years, 2 months agoMarch 29, 2021, 10:33 p.m.: Received an email from Liikenne- ja viestintäministeriö.
From
kirjaamo@lvm.fi – Liikenne- ja viestintäministeriö
Subject
VS: Tietopyyntö LVM:n Traficomille antamasta selvityspyynnöstä. [#1325]
Date
March 30, 2021, 10:23 a.m.
Status
Awaiting response

Hei, Sähköpostinne on kirjattu asianhallintaan numerolle: VN/9102/2021 ja lähetetty käsittelyyn liikenne- ja viestintäministeriön konserniohjausosastolle.  ystävällisin terveisin Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo
  1. 3 years, 2 months agoMarch 30, 2021, 10:24 a.m.: Received an email from Liikenne- ja viestintäministeriö.
  2. 3 years, 2 months agoApril 13, 2021, 3 a.m.: This request became overdue
From
Sami Virtanen
Subject
Re: VS: Tietopyyntö LVM:n Traficomille antamasta selvityspyynnöstä. [#1325]
Date
April 14, 2021, 2:44 p.m.
To
Liikenne- ja viestintäministeriö

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni (VN/9102/2021) : "Tietopyyntö LVM:n Traficomille antamasta selvityspyynnöstä." (29.3.2021, #1325) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Sami Virtanen <<sähköpostiosoite>> Pyynnön numero: 1325 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Sami Virtanen << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
kirjaamo@lvm.fi – Liikenne- ja viestintäministeriö
Subject
RE: VS: Tietopyyntö LVM:n Traficomille antamasta selvityspyynnöstä. [#1325]
Date
April 14, 2021, 2:44 p.m.
Status
Awaiting response

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu liikenne- ja viestintäministeriössä. Tietoa henkilötietojen käsittelystä liikenne- ja viestintäministeriön palveluissa saa internetsivuiltamme www.lvm.fi/tietosuoja<http://www.l... Ert e-postmeddelande har mottagits av kommunikationsministeriet. Information om behandlingen av personuppgifter i kommunikationsministeriets tjänster finns på ministeriets webbplats www.lvm.fi/tietosuoja<http://www.l... Your e-mail message has been received by the Ministry of Transport and Communications. For information on how the Ministry of Transport and Communications processes personal data, go to: www.lvm.fi/tietosuoja<http://www.l...
  1. 3 years, 2 months agoApril 14, 2021, 2:44 p.m.: Sami Virtanen sent a message to Liikenne- ja viestintäministeriö.
  2. 3 years, 2 months agoApril 14, 2021, 2:45 p.m.: Received an email from Liikenne- ja viestintäministeriö.
From
sanna.koponen@lvm.fi – Liikenne- ja viestintäministeriö
Subject
VL: VS: Tietopyyntö LVM:n Traficomille antamasta selvityspyynnöstä. [#1325]
Date
April 16, 2021, 3:19 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hyvä Sami Virtanen, Olemme toimittaneet 29.3.2021 lähettämäänne tietopyyntöön vastauksena oheisen asiakirjan Vahva-asiakirjahallintajärjestelmän kautta 1.4.2021 Tietopyyntö-portaalin kautta saamaamme sähköpostiosoitteeseenne <<sähköpostiosoite>> Selvitämme seuraavaksi järjestelmätoimittajaltamme, onko lähetyksen kanssa ollut ongelmia ja miksi vastauksemme ei ole saavuttanut teitä. Pahoittelemme asiasta koitunutta haittaa. Ystävällisin terveisin Sanna Koponen Assistentti Verkko-osasto, Kehittämisyksikkö Liikenne- ja viestintäministeriö Aleksanterinkatu 7 PL 31, 00023 VALTIONEUVOSTO puh. 050 518 4954 <<sähköpostiosoite>>
  1. 3 years, 2 months agoApril 16, 2021, 3:20 p.m.: Received an email from Liikenne- ja viestintäministeriö.
  2. 3 years, 2 months agoApril 16, 2021, 5:25 p.m.: Sami Virtanen set status to 'Tietopyyntö onnistui'.