Tietopyyntö liittyen tietojeni katseluun

Pyynnön vastaanottaja:
Sisä-Suomen poliisilaitos
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Vastaus myöhässä
Palautettava ennen:
17. helmikuuta 2019 - 1 päivä, 21 tuntia  TENTENTEten
Pyynnön yhteenveto
Hei, lähetättekö tiedot henkilöistä, jotka ovat katsoneet tietojani vuodesta 2018 tähän päivään asti.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Tietopyyntö liittyen tietojeni katseluun [#714]
Päivämäärä
3. helmikuuta 2019 kello 19.08
Vastaanottaja
Sisä-Suomen poliisilaitos
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hei, lähetättekö tiedot henkilöistä, jotka ovat katsoneet tietojani vuodesta 2018 tähän päivään asti.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 2 viikkoa, 1 päivä sitten3. helmikuuta 2019 kello 19.13: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Sisä-Suomen poliisilaitos.
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: Tietopyyntö liittyen tietojeni katseluun [#714]
Päivämäärä
19. helmikuuta 2019 kello 15.35
Vastaanottaja
Sisä-Suomen poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Tietopyyntö liittyen tietojeni katseluun" (3.2.2019, #714) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 2 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 714 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 51 minuuttia sitten19. helmikuuta 2019 kello 15.35: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Sisä-Suomen poliisilaitos.