Tietopyyntö liittyen tietojeni katseluun

Request to:
Sisä-Suomen poliisilaitos
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request refused
Summary of Request
Hei, lähetättekö tiedot henkilöistä, jotka ovat katsoneet tietojani vuodesta 2018 tähän päivään asti.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tietopyyntö liittyen tietojeni katseluun [#714]
Date
Feb. 3, 2019, 7:08 p.m.
To
Sisä-Suomen poliisilaitos
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hei, lähetättekö tiedot henkilöistä, jotka ovat katsoneet tietojani vuodesta 2018 tähän päivään asti.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
=?utf-8?b?UE9MX1ZQX1Npc8OkLVN1b21pX3BsX0tpcmphYW1v?= <kirjaamo.sisa-suomi@poliisi.fi> – Sisä-Suomen poliisilaitos
Subject
Sisä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne.
Date
Feb. 3, 2019, 7:13 p.m.
Status
Request resolved

Sisä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne. Polisinrättningen i Intre Finland har fått ert e-meddelande. Central Finland Police Department has received your e-mail.
  1. 5 years, 4 months agoFeb. 3, 2019, 7:13 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sisä-Suomen poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Tietopyyntö liittyen tietojeni katseluun [#714]
Date
Feb. 19, 2019, 3:35 p.m.
To
Sisä-Suomen poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Tietopyyntö liittyen tietojeni katseluun" (3.2.2019, #714) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 2 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 714 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
=?utf-8?b?UE9MX1ZQX1Npc8OkLVN1b21pX3BsX0tpcmphYW1v?= <kirjaamo.sisa-suomi@poliisi.fi> – Sisä-Suomen poliisilaitos
Subject
Sisä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne.
Date
Feb. 19, 2019, 3:35 p.m.

Sisä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne. Polisinrättningen i Intre Finland har fått ert e-meddelande. Central Finland Police Department has received your e-mail.
  1. 5 years, 4 months agoFeb. 19, 2019, 3:35 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sisä-Suomen poliisilaitos.
From
=?utf-8?q?POL=5FVP=5FSis=C3=A4-Suomi=5Fpl=5Flausuntopyynn=C3=B6t=5FSosRise?= <lausuntopyynto.sisa-suomi@poliisi.fi> – Sisä-Suomen poliisilaitos
Subject
VL: Tietopyyntö liittyen tietojeni katseluun [#714]
Date
Feb. 19, 2019, 4:40 p.m.

Hei, Teille on lähetetty vastaus 07.02 2019 klo 09.03 Sisä-Suomen poliisilaitokselta antamaanne sähköpostiosoitteeseen, <<sähköpostiosoite>> Jos teille on jokin muu henkilökohtainen sähköpostiosoite niin pyydämme ilmoittamaan. Tietopyyntöryhmä Sisä-Suomen poliisilaitos
  1. 5 years, 3 months agoMarch 19, 2019, 12:19 p.m.: Received an email from Sisä-Suomen poliisilaitos.
  2. 5 years, 3 months agoMarch 19, 2019, 12:27 p.m.: Received an email from Sisä-Suomen poliisilaitos.
  3. 5 years, 3 months agoMarch 19, 2019, 12:28 p.m.: Received an email from Sisä-Suomen poliisilaitos.
  4. 5 years, 2 months agoApril 10, 2019, 11:18 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö evätty'.