Tietopyyntö: Liikenneonnettomuustapauksen päätösasiakirjat

Request to:
Rovaniemen hovioikeus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän saada päätösasiakirjat tapauksesta, jossa ammattikuljettaja räpelöi kännykkää ajon aikana sillä seurauksella että hän ajoi tien laidassa polkupyörällä kulkeneen henkilön päälle ja aiheutti tämän kuoleman. Hovioikeuden ratkaisusta uutisoitiin 7.9.2020, joten ratkaisu on ilmeisesti tehty syyskuun alkupäivinä.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tietopyyntö: Liikenneonnettomuustapauksen päätösasiakirjat [#1009]
Date
Sept. 8, 2020, 11:28 p.m.
To
Rovaniemen hovioikeus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän saada päätösasiakirjat tapauksesta, jossa ammattikuljettaja räpelöi kännykkää ajon aikana sillä seurauksella että hän ajoi tien laidassa polkupyörällä kulkeneen henkilön päälle ja aiheutti tämän kuoleman. Hovioikeuden ratkaisusta uutisoitiin 7.9.2020, joten ratkaisu on ilmeisesti tehty syyskuun alkupäivinä.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
HO Rovaniemi <rovaniemi.ho@oikeus.fi> – Rovaniemen hovioikeus
Subject
RE: Tietopyyntö: Liikenneonnettomuustapauksen päät= F6sasiakirjat [#1009]
Date
Sept. 8, 2020, 11:38 p.m.
Status
Awaiting response

Vastaanottokuittaus << sähköposti osoite>> on vastaanottanut sähköposti nne. Kvittering <<sähköpostiosoite>> har fått ert e-meddelande. ***** Tämä sähköpostiviesti on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön. Jos viestiä ei ole tarkoitettu sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos sinulla on syytä uskoa, että tätä viestiä ei ole tarkoitettu sinulle, ole hyvä ja poista se ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi. Hovioikeus käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saatte hovioikeuden tietosuojaselosteista, jotka ovat saatavilla hovioikeuden kotisivuilta<https://oikeus.fi/hovioikeudet/rovaniemenhovioikeus/fi/index/tietosuoja.html> ja kirjaamosta (puhelin: 029 56 41841, sähköposti: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> >).
  1. 3 years, 7 months agoSept. 8, 2020, 11:38 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Rovaniemen hovioikeus.
  2. 3 years, 7 months agoSept. 8, 2020, 11:39 p.m.: Received an email from Rovaniemen hovioikeus.
From
HO Rovaniemi <rovaniemi.ho@oikeus.fi> – Rovaniemen hovioikeus
Subject
VS: Tietopyyntö: Liikenneonnettomuustapauksen päätösasiakirjat [#1009]
Date
Sept. 9, 2020, 8:10 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, Lähetän oheisena pyytämänne Rovaniemen hovioikeuden 7.9.2020 antaman tuomion nro 131152 dnro: R 20/74. Tästä lähetyksestä emme peri maksua koska tuomio on sähköisesti saatavissa. Ystävällisin terveisin, Iiris Henttunen apulaiskirjaaja Rovaniemen hovioikeus PL 8210, 96101 Rovaniemi Valtakatu 10-12, 96200 Rovaniemi puh. 029 56 41842 telekopio kirjaamo 029 56 41850 Lähetä tähän viestiin vastaukset sähköpostitse <<sähköpostiosoite>> ***** Tämä sähköpostiviesti on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön. Jos viestiä ei ole tarkoitettu sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos sinulla on syytä uskoa, että tätä viestiä ei ole tarkoitettu sinulle, ole hyvä ja poista se ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi. Hovioikeus käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saatte hovioikeuden tietosuojaselosteista, jotka ovat saatavilla hovioikeuden kotisivuilta ja kirjaamosta (puhelin: 029 56 41841, sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
  1. 3 years, 7 months agoSept. 9, 2020, 8:11 a.m.: Received an email from Rovaniemen hovioikeus.
  2. 3 years, 7 months agoSept. 21, 2020, 10:52 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Request Successful'.