Tietopyyntö koskien valtion vetäytymispäätöstä Malmin lentokentältä

Request to:
Liikenne- ja viestintäministeriö
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Koskien LVM:n tiedotetta 23.10.2014 10.00, että "Valtio vetäytyy Helsinki-Malmin lentoasemalta 2016", pyydän, mieluiten sähköisessä muodossa, päätöksen kaikki päätös- ja valmisteluasiakirjat sekä lausuntopyynnöt.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tietopyyntö koskien valtion vetäytymispäätöstä Malmin lentokentältä [#123]
Date
Oct. 24, 2014, 7:24 p.m.
To
Liikenne- ja viestintäministeriö
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Koskien LVM:n tiedotetta 23.10.2014 10.00, että "Valtio vetäytyy Helsinki-Malmin lentoasemalta 2016", pyydän, mieluiten sähköisessä muodossa, päätöksen kaikki päätös- ja valmisteluasiakirjat sekä lausuntopyynnöt.
Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö -portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 9 years, 8 months agoOct. 24, 2014, 7:25 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikenne- ja viestintäministeriö.
From
"kirjaamo@lvm.fi" <kirjaamo@lvm.fi> – Liikenne- ja viestintäministeriö
Subject
Vastaus asiakirjapyyntöön
Date
Nov. 7, 2014, 1:18 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Lähetyspäivämäärä/Utskicksdatum: 07.11.2014 Käsittelijä/Handläggare: Kuukasjärvi Kaisa Käsittelijän puhelinnumero/Handläggarens telefonnummer: Ohessa tiedoksi: Hei, ohessa on vastaus asiakirjapyyntöönne koskien Malmin lentokenttää. Ystävällisin terveisin, Kaisa Kuukasjärvi Tämä viesti on lähetetty liikenne- ja viestintäministeriön asianhallintajärjestelmästä, älä vastaa tähän viestiin. Detta meddelande har skickats från kommunikationsministeriets dokumenthanteringssystem, svara inte på meddelandet. Lisätietoja antaa tarvittaessa asian käsittelijä. Ytterligare information fås av handläggaren.
  1. 9 years, 8 months agoNov. 7, 2014, 1:19 p.m.: Received an email from Liikenne- ja viestintäministeriö.
  2. 6 years, 8 months agoNov. 4, 2017, 6:13 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.