Tietopyyntö: Koronaviruksen diagnosointi U07.2-koodilla ja sen tilastointi

Request to:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Hei Odotan pikaista vastausta koronadiagnoosin tarkennuksen ja sen tilastointiin: 1. Voiko lääkäri diagnosoida potilaan koodilla U07.2 koronaan sairastuneeksi, vaikka koronatestit olisivat negatiiviset tai niitä ei ole jostain syystä tehty? 2. Jos näin on, millaisilla esitiedoilla, kliinisellä oirekuvalla ja oireilla lääkäri voi tämän diagnoosin antaa lievemmässä tapauksessa? (riittääkö diagnoosiin oireiksi esimerkiksi pelkkä ylähengitystieinfektio, pitääkö olla tietty määrä oireita tai tietyt oireet, jos näin niin mitä oireita, jotta tämä lääkäri voi antaa diagnoosin U07.2? 3. Lasketaanko nämä U07.2-diagnoosin saaneet potilaat myös koronatilastoihin, kun uudet tartuntatapaukset päivitetään?

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tietopyyntö: Koronaviruksen diagnosointi U07.2-koodilla ja sen tilastointi [#1276]
Date
March 10, 2021, 12:06 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hei Odotan pikaista vastausta koronadiagnoosin tarkennuksen ja sen tilastointiin: 1. Voiko lääkäri diagnosoida potilaan koodilla U07.2 koronaan sairastuneeksi, vaikka koronatestit olisivat negatiiviset tai niitä ei ole jostain syystä tehty? 2. Jos näin on, millaisilla esitiedoilla, kliinisellä oirekuvalla ja oireilla lääkäri voi tämän diagnoosin antaa lievemmässä tapauksessa? (riittääkö diagnoosiin oireiksi esimerkiksi pelkkä ylähengitystieinfektio, pitääkö olla tietty määrä oireita tai tietyt oireet, jos näin niin mitä oireita, jotta tämä lääkäri voi antaa diagnoosin U07.2? 3. Lasketaanko nämä U07.2-diagnoosin saaneet potilaat myös koronatilastoihin, kun uudet tartuntatapaukset päivitetään?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
March 10, 2021, 12:07 p.m.
Status
Awaiting response

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
  1. 1 year, 10 months agoMarch 10, 2021, 12:07 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 1 year, 10 months agoMarch 10, 2021, 12:08 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Viesti vastaanotettu: Tietopyyntö: Koronaviruksen diagnosointi U07.2-koodilla ja sen tilastointi [#1276]
Date
March 10, 2021, 1:23 p.m.
Status
Awaiting response

Asia avattu asianumerolla THL/1489/3.10.00/2021 Terveisin Hosia Katja,
  1. 1 year, 10 months agoMarch 10, 2021, 1:24 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 1 year, 10 months agoMarch 25, 2021, 2 a.m.: This request became overdue
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Viesti vastaanotettu: Tietopyyntö: Koronaviruksen diagnosointi U07.2-koodilla ja sen tilastointi [#1276]
Date
March 25, 2021, 1:32 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hyvä vastaanottaja, odotan edelleen vastausta kiireelliseen kyselyyni. Kahden viikon määräaika on kulunut ja vastaus olisi pitänyt jo saada. Odotan pikaista kirjallista vastausta. Ystävällisesti, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Tietopyyntööni "Tietopyyntö: Koronaviruksen diagnosointi U07.2-koodilla ja sen tilastointi" (10.3.2021, #1276) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 2 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1276 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
March 25, 2021, 1:32 p.m.
Status
Awaiting response

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
  1. 1 year, 10 months agoMarch 25, 2021, 1:33 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 1 year, 10 months agoMarch 25, 2021, 1:33 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Viesti vastaanotettu: Tietopyyntö: Koronaviruksen diagnosointi U07.2-koodilla ja sen tilastointi [#1276]
Date
March 25, 2021, 1:34 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hyvä vastaanottaja, Kahden viikon määräaika on kulunut. Odotan edelleen pikaista vastausta tiedusteluuni. Ystävällisesti, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Tietopyyntööni "Tietopyyntö: Koronaviruksen diagnosointi U07.2-koodilla ja sen tilastointi" (10.3.2021, #1276) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 2 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1276 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
March 25, 2021, 1:34 p.m.
Status
Awaiting response

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
  1. 1 year, 10 months agoMarch 25, 2021, 1:34 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 1 year, 10 months agoMarch 25, 2021, 1:35 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
VS: Re: Viesti vastaanotettu: Tietopyyntö: Koronaviruksen diagnosointi U07.2-koodilla ja sen tilastointi [#1276]
Date
March 25, 2021, 1:58 p.m.

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Terveyden ja hyvinvoinnin laitos käsittelee saapuneet asiakirjapyynnöt 2 viikon määräajassa , tietopyynnöt 4 viikon määräajassa ja kansalaiskirjeet 1 kk määräajassa. Lähettämänne kysymykset ovat tietopyyntöjä ja tilastotietopyyntöjä, jotka ratkaistaan 4 viikon määräajassa. Erityisesti tilastopyynnöt edellyttävät hyvin paljon valmistelutyötä. Tietopyyntönne määräpäivä on 7.4.2021. Ystävällisin terveisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kirjaamo
  1. 1 year, 10 months agoMarch 25, 2021, 1:59 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Vastaus tietopyyntöönne THL/1489/3.10.00/2021
Date
April 8, 2021, 5:10 p.m.

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , viitaten Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) 10.3.2021 lähettämäänne tietopyyntöön, THL:n Terveysturvaajat-osastolta on vastattu esittämiinne kysymyksiin seuraavasti: 1. Voiko lääkäri diagnosoida potilaan koodilla U07.2 koronaan sairastuneeksi, vaikka koronatestit olisivat negatiiviset tai niitä ei ole jostain syystä tehty? ICD-10 koodi (jollainen U7.2 on) kertoo sen, mikä on potilaskäynnin diagnoosi. Diagnoosi U07.2 tarkoittaa epäilyä COVID-19-virusinfektiosta. Diagnoosia saatetaan käyttää tilanteessa, jossa henkilö on yhteydessä terveydenhuoltoon hakeutuakseen koronavirustestiin koronavirustautiin sopivien oireiden vuoksi. Kun testitulos valmistuu, voidaan tuloksesta kertovaan potilaskertomustekstiin kirjata vahvistettu diagnoosi. Jos testitulos on negatiivinen ja potilaalla on esimerkiksi flunssaoireita, voi lääkäri kirjata diagnoosiksi esimerkiksi J06.9 (Määrittämätön ylähengitystieinfektio). Aiemmin kirjattua diagnoosia ei tällöin yleensä muuteta. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-... 2. Jos näin on, millaisilla esitiedoilla, kliinisellä oirekuvalla ja oireilla lääkäri voi tämän diagnoosin antaa lievemmässä tapauksessa? (riittääkö diagnoosiin oireiksi esimerkiksi pelkkä ylähengitystieinfektio, pitääkö olla tietty määrä oireita tai tietyt oireet, jos näin niin mitä oireita, jotta tämä lääkäri voi antaa diagnoosin U07.2? Ks. kohta 1. 3. Lasketaanko nämä U07.2-diagnoosin saaneet potilaat myös koronatilastoihin, kun uudet tartuntatapaukset päivitetään? THL:n ylläpitämään Tartuntatautirekisteriin ilmoitetaan vain positiiviset Covid-19 tapaukset. THL:n tilannekatsauksessa ja koronakartalla olevat Covid-19-tapaukset perustuvat THL ylläpitämän Tartuntatautirekisterin tietoihin. Koronavirusten tilastoinnista löytyy tietoa THL:n sivuilta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-... : THL:n koronavirustartuntojen tilastot perustuvat tartuntatautirekisterin tietoihin. Laboratoriot ja lääkärit ilmoittavat tartuntatautirekisteriin koronavirustestillä varmistetut tapaukset. Kun lääkäri tekee näistä tapauksista potilaskertomusmerkinnän, kirjaa hän diagnoosiksi U07.1. Ystävällisin terveisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kirjaamo
  1. 1 year, 9 months agoApril 8, 2021, 5:11 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.