Tietopyyntö: kaupungin katujen talvikunnossapitosopimus

Request to:
Kerava
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Response overdue
Due date:
March 3, 2021 - 2 months, 2 weeks ago
Summary of Request
Pyydän lähetettäväksi Keravan kaupungin katujen talvikunnossapitosopimuksen.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tietopyyntö: kaupungin katujen talvikunnossapitosopimus [#1227]
Date
Feb. 17, 2021, 8:38 p.m.
To
Kerava
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän lähetettäväksi Keravan kaupungin katujen talvikunnossapitosopimuksen.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
Keravan kaupunki <kerava@kerava.fi> – Kerava
Subject
Automaattinen vastaus: Tietopyyntö: kaupungin katujen talvikunnossapitosopimus [#1227]
Date
Feb. 17, 2021, 8:40 p.m.
Status
Awaiting response

Keravan kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne.
  1. 3 months agoFeb. 17, 2021, 8:41 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kerava.
  2. 3 months agoFeb. 17, 2021, 8:42 p.m.: Received an email from Kerava.
  3. 2 months, 2 weeks agoMarch 4, 2021, 2 a.m.: This request became overdue