Tietopyyntö Helsingin Kivikkoon sijoitettavaksi suunnitellusta helikopterikentästä

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Pyydämme Helsingin kaupunkia luovuttamaan julkisuuslain (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) mukaisesti kopiot Helsingin kaupungin hallinnoimasta julkisesta aineistosta, koskien hanketta Helsingin Kivikkoon suunnitellusta helikopterikentästä. Pyyntö kattaa kaupungin koko organisaation mukaan lukien kaikki toimialat, keskushallinto, kaupunginhallitus ja -valtuusto sekä lautakunnat; erityisesti kaupunkiympäristölautakunnan ja kaupunginhallituksen elinkeinojaoston esitykset ja päätökset. Ajallisesti pyyntömme koskee kaikkea materiaalia hankkeen käynnistymisestä, 1.1.2013, alkaen tietopyynnön vastaanottamiseen asti, sekä mahdollisia hankkeen käynnistämistä ennen tehtyjä valmistelevia selvityksiä, lausuntoja ja muuta vastaavaa materiaalia. Pyydämme Helsingin kaupunkia luovuttamaan kopiot kaikesta julkisesta aineistosta, mikä liittyy yleiskaavaan, asemakaavanmuutokseen ja ympäristölupaan koskien Helsingin kaupungin tonttia Mellunkylä, tontti 47052/13. Pyydämme myös kopiot julkisesta aineistosta, mikä koskee pelastustoimen (pelastuslautakunta ja viranhaltijapäätökset) suunnitelmia ja päätöksiä koskien Itä-Helsinkiin sijoitettavaa uutta pelastusasemaa, jota varten on varattu asemakaavasta tontti Mellunkylä, 47052/13. Pyydämme saada diaarin ja asiakirjat sähköisessä muodossa, kuten ne on tallennettu Helsingin kaupungin tietojärjestelmiin, viivytyksettä liitetiedostoina sähköpostitse osoitteeseen <<email address>> Sellaisista tiedoista, jotka asiasisällöllisesti kuuluisivat tämän tietopyynnön piiriin mutta, jotka kaupunki katsoo salassapidettäviksi tai joita ei muuten luovuteta, pyydetään toimittamaan karsitut tiedot sekä diaari- tai vastaavat metatiedot. Tiedot, jotka asiasisällöllisesti kuuluisivat tämän tietopyynnön piiriin, mutta joita kaupunki ei katso omaavansa pyydetään identifioimaan ja kohdistamaan pyynnön vastaavaan kohtaan. Tietopyynnön vastauksesta riippumatta pyydetään joka tapauksessa toimittamaan vähintään diaaritiedot kaikista tiedoista, jotka yllä kuvattu pyyntö kattaisi. Näin myös esimerkiksi siinä tapauksessa, että vastaus tietopyyntöön evättäisiin tai vastauksen laajuutta rajoitettaisiin. Helsingissä 1.3.2020 Myllypuro-Seura ry:n hallitus

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tietopyyntö Helsingin Kivikkoon sijoitettavaksi suunnitellusta helikopterikentästä [#931]
Date
March 7, 2020, 11:18 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydämme Helsingin kaupunkia luovuttamaan julkisuuslain (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) mukaisesti kopiot Helsingin kaupungin hallinnoimasta julkisesta aineistosta, koskien hanketta Helsingin Kivikkoon suunnitellusta helikopterikentästä. Pyyntö kattaa kaupungin koko organisaation mukaan lukien kaikki toimialat, keskushallinto, kaupunginhallitus ja -valtuusto sekä lautakunnat; erityisesti kaupunkiympäristölautakunnan ja kaupunginhallituksen elinkeinojaoston esitykset ja päätökset. Ajallisesti pyyntömme koskee kaikkea materiaalia hankkeen käynnistymisestä, 1.1.2013, alkaen tietopyynnön vastaanottamiseen asti, sekä mahdollisia hankkeen käynnistämistä ennen tehtyjä valmistelevia selvityksiä, lausuntoja ja muuta vastaavaa materiaalia. Pyydämme Helsingin kaupunkia luovuttamaan kopiot kaikesta julkisesta aineistosta, mikä liittyy yleiskaavaan, asemakaavanmuutokseen ja ympäristölupaan koskien Helsingin kaupungin tonttia Mellunkylä, tontti 47052/13. Pyydämme myös kopiot julkisesta aineistosta, mikä koskee pelastustoimen (pelastuslautakunta ja viranhaltijapäätökset) suunnitelmia ja päätöksiä koskien Itä-Helsinkiin sijoitettavaa uutta pelastusasemaa, jota varten on varattu asemakaavasta tontti Mellunkylä, 47052/13. Pyydämme saada diaarin ja asiakirjat sähköisessä muodossa, kuten ne on tallennettu Helsingin kaupungin tietojärjestelmiin, viivytyksettä liitetiedostoina sähköpostitse osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Sellaisista tiedoista, jotka asiasisällöllisesti kuuluisivat tämän tietopyynnön piiriin mutta, jotka kaupunki katsoo salassapidettäviksi tai joita ei muuten luovuteta, pyydetään toimittamaan karsitut tiedot sekä diaari- tai vastaavat metatiedot. Tiedot, jotka asiasisällöllisesti kuuluisivat tämän tietopyynnön piiriin, mutta joita kaupunki ei katso omaavansa pyydetään identifioimaan ja kohdistamaan pyynnön vastaavaan kohtaan. Tietopyynnön vastauksesta riippumatta pyydetään joka tapauksessa toimittamaan vähintään diaaritiedot kaikista tiedoista, jotka yllä kuvattu pyyntö kattaisi. Näin myös esimerkiksi siinä tapauksessa, että vastaus tietopyyntöön evättäisiin tai vastauksen laajuutta rajoitettaisiin. Helsingissä 1.3.2020 Myllypuro-Seura ry:n hallitus Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 3 months agoMarch 7, 2020, 11:19 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsinki.