Tietopyyntö Greenpeacen ja Metsähallituksen viestinnästä Vienan reitin hakkuisiin liittyen

Request to:
Metsähallitus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän saada sähköisenä jäljennöksenä - mieluiten alkuperäisessä sähköpostiviestimuodossa - Greenpeacen ja Metsähallituksen välillä kulkeneet sähköpostiviestit liittyen Vienan reitin hakkuisiin, otsikolla "Vienan reitin hakkuut, sivuhaarat, Tornionkangas jne"? Kyseisestä viestiketjusta on osittainen ote osoitteessa https://www.facebook.com/greenpeacesu...

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tietopyyntö Greenpeacen ja Metsähallituksen viestinnästä Vienan reitin hakkuisiin liittyen [#147]
Date
Nov. 22, 2014, 9:08 p.m.
To
Metsähallitus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän saada sähköisenä jäljennöksenä - mieluiten alkuperäisessä sähköpostiviestimuodossa - Greenpeacen ja Metsähallituksen välillä kulkeneet sähköpostiviestit liittyen Vienan reitin hakkuisiin, otsikolla "Vienan reitin hakkuut, sivuhaarat, Tornionkangas jne"? Kyseisestä viestiketjusta on osittainen ote osoitteessa https://www.facebook.com/greenpeacesu...
Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö -portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 8 years, 2 months agoNov. 22, 2014, 9:08 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Metsähallitus.
 2. 8 years, 1 month agoDec. 23, 2014, midnight: This request became overdue
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Tietopyyntö Greenpeacen ja Metsähallituksen viestinnästä Vienan reitin hakkuisiin liittyen [#147]
Date
Dec. 23, 2014, 1:44 p.m.
To
Metsähallitus

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Tietopyyntö Greenpeacen ja Metsähallituksen viestinnästä Vienan reitin hakkuisiin liittyen" (22.11.2014, #147) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 1 päivä myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa minulle tietopyyntöni tilasta niin nopeasti kuin mahdollista. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 147 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 8 years, 1 month agoDec. 23, 2014, 1:44 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Metsähallitus.
From
Tolonen Arto <arto.tolonen@metsa.fi> – Metsähallitus
Subject
VL: Tietopyyntö Greenpeacen ja Metsähallituksen viestinnästä Vienan reitin hakkuisiin liittyen [#147]
Date
Dec. 30, 2014, 9:55 a.m.
Status
Awaiting response

Hei Eikö alla oleva viesti ole tavoittanut teitä ? Lähetetty 4.12.2014. Terv. Arto Tolonen aluejohtaja Lähettäjä: Tolonen Arto Lähetetty: 4. joulukuuta 2014 15:16 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> Kopio: Assi Aihe: Tietopyyntö Greenpeacen ja Metsähallituksen viestinnästä Vienan reitin hakkuisiin liittyen [#147] Hei Ohessa pyytämänne sähköpostit, jotka olemme lähettäneet Greenpeacella Vienan reitin tai sen sivuharojen osalta. Terveisin Arto Tolonen Aluejohtaja --------------------------------------- Lähettäjä: Kelola-Mäkeläinen Hanna Lähetetty: 20. marraskuuta 2014 11:23 Vastaanottaja: 'Maaranen, Päivi'; Matti Liimatainen; Suominen Esa; Juntunen Heikki; Tolonen Arto Aihe: VS: Vienan reitin hakkuut, sivuhaarat Tornionkangas jne. Hei, Olen käynyt sähköpostikeskustelua Kainuun museon Esa Suomisen kanssa Tornionkankaan toimenpiteistä syys-lokakuun aikana. Keskustelussa (1.10.2014) kysyin myös lausuntotarvetta, mutta keskustelumme jäi Metsähallituksesta riippumattomista syistä kesken emmekä ole saaneet vastausta tiedusteluumme. Tornionkankaan polut on tarkistettu tänä kesänä kulttuuriperintöinventoinnissa ja ne oli merkitty järjestelmiimme jo ennen tätä alueen suunnittelijan toimesta. Polun varrelta löytyi yksi merkkipuu ja toinen mahdollinen merkkipuu Torniojärven rannasta hakkuukuvion ulkopuolelta. Päivin mainitsemassa polun haarautumiskohdassa ei ollut mitään merkkejä polusta ja epäilenkin, että Torniokoskelle menevä polku ja 1910-luvulla tehdyssä kartassa näkyvä polku ovat yksi ja sama eli se osa reitistä on edelleen käytössä. Ulkuniemen alueella ei havaittu etsinnöistä huolimatta enää polkua. Alueella on muutama mahdollinen merkkipuu, jotka sijaitsevat suon laidassa hakkuukuvion ulkopuolella. Tornion markkinapaikan sijaintia ei ole pystytty määrittämään eikä siitä löytynyt merkkejä kesän inventoinnissa. Omien karttatutkimusteni perusteella lähtisin etsimään sitä järven pohjoisrannalta. Tornionkankaan etelärannan polut näkyvät kartassa ensimmäisen kerran vasta 1910-luvulla, kun taas 1860-luvun kartassa Torniojärvelle on kuljettu pohjoisesta Hyryltä johtavaa polkua pitkin. Alueen asutus on myös sijainnut järven pohjoispuolella. Kaikki kulttuuriperintöinventoinnissa dokumentoidut kohteet merkitään Metsähallituksen tietojärjestelmiin ja ne otetaan huomioon metsienkäsittelyssä. Kulttuuriperintökohteilla toimimista varten on myös laadittu erilliset ohjeet sekä suunnittelijoille että puunkorjaajille. Inventoinneista laaditaan vuosittain raportit, jotka toimitetaan Museovirastoon. Raportit ovat saatavilla digitaalisesti sekä Museoviraston rekisteriportaalista että Metsähallituksen julkaisut.metsa.fi –palvelusta, johon niitä paraikaa tallennetaan. Terveisin, Hanna Kelola-Mäkeläinen ____________________________________ erikoissuunnittelija, metsätalous HANNA KELOLA-MÄKELÄINEN Metsähallitus PL 94 (Vernissakatu 4), 01301 Vantaa puh. + 358 205 646 084,+ 358 40 158 9758 <<sähköpostiosoite>> ja sähköposti> > ------------------------ Lähettäjä: Kelola-Mäkeläinen Hanna Lähetetty: 24. marraskuuta 2014 12:37 Vastaanottaja: Matti Liimatainen Aihe: VS: Vienan reitin hakkuut, sivuhaarat Tornionkangas jne. Hei, Tornionkankaan ja Ulkuniemen viime kesänä inventoidut alueet ovat osa kulttuuriperintöinventointihankkeen Suomussalmen inventointia. Raporttia tehdään parhaillaan ja se tulee valmistumaan huhtikuun loppuun mennessä. Tarkkaa valmistumispäivämäärää en valitettavasti pysty tässä vaiheessa sanomaan. Terveisin, Hanna Kelola-Mäkeläinen ---------------------------- Lähettäjä: Tolonen Arto Lähetetty: 20. marraskuuta 2014 13:11 Vastaanottaja: 'Matti Liimatainen' Aihe: VS: Vienan reitin hakkuut, sivuhaarat Tornionkangas jne. Odottele Matti rauhassa meidän vastausta. Meillä on muuta kiireellisempää työn alla. Lue vaikka Koirien Kalevalaa vastausta odotellessa… liittyy aiheeseen --------------------------------- Lähettäjä: Juntunen Heikki Lähetetty: 2. joulukuuta 2014 14:49 Vastaanottaja: 'Matti Liimatainen' Aihe: VS: Tietopyyntö Vienan reitin inventointitiedoista ja hakkuusuunnitelmista Hei! Tornionkankaan-Ulkuniemen osalta ei ole valmiita hakkuusuunnitelmakarttoja mistä lähettää, koska suunnittelu on kesken. Keskeneräisiä asioita on mm. Kainuun Museon osalta lausuntopyyntöön liittyvät seikat. Heikki Juntunen Tiimiesimies Suomussalmi p 0400 295463
 1. 8 years, 1 month agoDec. 30, 2014, 9:57 a.m.: Received an email from Metsähallitus.
From
Tolonen Arto <arto.tolonen@metsa.fi> – Metsähallitus
Subject
VS: Tietopyyntö Greenpeacen ja Metsähallituksen viestinnästä Vienan reitin hakkuisiin liittyen [#147]
Date
Dec. 30, 2014, 11:46 a.m.
Status
Request resolved

Hei olen lähettänyt teille kaksi kertaa (4.12. ja 30.12.) pyytämänne tiedot alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Laitoin lisäksi viestin tänään paperisena alla olevaan postiosoitteeseen. Toivottavasti jokin näistä viesteistä tulee perille. Terv. Arto Tolonen aluejohtaja
 1. 8 years, 1 month agoDec. 30, 2014, 11:47 a.m.: Received an email from Metsähallitus.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Tietopyyntö Greenpeacen ja Metsähallituksen viestinnästä Vienan reitin hakkuisiin liittyen [#147]
Date
Jan. 9, 2015, 5:33 a.m.
To
Metsähallitus

Hei Arto, ja kiitoksia. Oli vähän eri ketjuissa pyydetty eri asioita, vaikka päätyivätkin lopulta sinulle. Olikohan vielä Matti Liimataisen viestit? Onhan elinkeinonharjoittajan asiointi viranomaisen kanssa julkisuuslain alaista toimintaa. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> Request Number: 147 Reply To: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >>
 1. 8 years agoJan. 9, 2015, 5:33 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Metsähallitus.
From
Tolonen Arto <arto.tolonen@metsa.fi> – Metsähallitus
Subject
tietopyyntö nro 147
Date
Jan. 22, 2015, 3:55 p.m.

Hei Puuttuuko nyt vielä jokin viesti ? Olen meidän arkistovastaavan kanssa käynyt läpi kaikki tieto pyyntösi ja olemme niihin kyllä vastanneet. Me emme ole Matin kanssa viime aikoina juuri viestejä vaihtaneet, ainoastaan joulukuussa. Emme lähetä toisten meille lähettämiä viestejä. Muistaakseni sellaisen koosteen olen lähettäänyt jossa näkyvät meidän vain meidän lähettämämme viestit. Matti voinee toimittaa omat viestinsä. Terv. Arto Tolonen aluejohtaja Hei Arto, ja kiitoksia. Oli vähän eri ketjuissa pyydetty eri asioita, vaikka päätyivätkin lopulta sinulle. Olikohan vielä Matti Liimataisen viestit? Onhan elinkeinonharjoittajan asiointi viranomaisen kanssa julkisuuslain alaista toimintaa. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> Request Number: 147 Reply To: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >>
 1. 8 years agoJan. 22, 2015, 3:56 p.m.: Received an email from Metsähallitus.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: tietopyyntö nro 147 [#147]
Date
Jan. 23, 2015, 11:31 a.m.
To
Metsähallitus

Hyvä Arto Tolonen, Näkisin niin että tässä on ammatinharjoittaja tehnyt lausuntopyynnön viranomaiselle, ja lausuntopyyntödokumentti tulisi julkaista vastauksen mukana. Voitaisiin toki tulkita, että tässä on vain viestitelty, Julkl. 5 § 1) mukaan, mutta huomioiden että tässä nähdään Hanna Kelola-Mäkeläisen Greenpeacen edustajalle antama lausunto (http://tietopyynto.fi/r/147), on kaikki syyt olettaa että Matti Liimataisen viestit on käsitelty lausuntopyyntönä ja niiden täydennyksinä, ja siksi julkisuuslain alaisia dokumentteja. Jos edelleen ratkaisette salata dokumentit, pyydän esittämään Julkl. 14 § 1) kohdan mukaisesti tietopyynnöstä kieltäytymisen syyn. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 147 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >>
 1. 8 years agoJan. 23, 2015, 11:31 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Metsähallitus.
From
Tolonen Arto <arto.tolonen@metsa.fi> – Metsähallitus
Subject
tietopyyntö 147
Date
Jan. 27, 2015, 1:14 p.m.
Attachments

Hei Tässä on Matti Liimatainen meille lähettämät viestit. Liitetiedosto liittyy 18.11. lähetettyyn kyselyyn. Terv. Arto Tolonen aluejohtaja Lähettäjä: Matti Liimatainen <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 20. marraskuuta 2014 13:52 Vastaanottaja: Juntunen Heikki; Kelola-Mäkeläinen Hanna; Kirjaamo Kopio: Tolonen Arto Aihe: Tietopyyntö Vienan reitin inventointitiedoista ja hakkuusuunnitelmista 20.11.2014 Tietopyyntö Pyydän Metsähallitusta lähettämään Hanna Kelola-Mäkeläisen sähköpostiviestissään 20.11.2014 (alla) mainitseman kulttuuriperintöinventointiraportin Suomussalmen Tornionkankaan alueesta. Pyydän saada raportin sähköpostiosoitteeseeni <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > sähköisessä muodossa liitetiedostona. Lisäksi pyydän lähettämään Tornionkankaan-Ulkuniemen alueelle suunniteltujen hakkuiden hakkuusuunnitelmakartat eli voimassaolevien metsänkäyttöilmoitusten mukaiset tiedot hakkuiden sijoittumisesta ja toteuttamistavoista karttaliitteenä joko PDF- liitetiedostona tai kuvatiedostona sähköpostissa. Mikäli Metsähallitus kieltäytyy luovuttamasta mainittuja asiakirjoja pyydetyssä muodossa eli sähköpostin liitteenä sähköisessä muodossa, pyydän: -lähettämään asiasta kirjallisen päätöksen; -perustelemaan, miksi ja minkä lainkohtien perusteella asiakirjoja tai niiden osia ja muita pyydettyjä tietoja ei lähetetä sähköisessä muodossa; -liittämään päätökseen valitusosoituksen hallinto-oikeuteen. Pyydän myös kuittaamaan tämän viestin vastaanotetuksi. Helsingissä 20.11.2014 Matti Liimatainen ------------------------------------------------ Lähettäjä: Matti Liimatainen <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 18. marraskuuta 2014 13:01 Vastaanottaja: Suominen Esa; <<sähköpostiosoite>> Juntunen Heikki; Tolonen Arto; Kelola-Mäkeläinen Hanna Kopio: Janne Kumpulainen Aihe: Vienan reitin hakkuut, sivuhaarat Tornionkangas jne. Hei, viitaten uutisointiin ja tilanteeseen Vienan reitillä. Julkisuudessa esillä olleiden hakkuiden (esim. Pulkkisenautio) lisäksi Metsähallituksella on hakkuusuunnitelmia Tornionkankaalla jossa on Vienan reitin sivuhaaroja. Näiden sijainnista löytyy tietoa MH:n omista kulttuuriperintöinventoinneista ja näiden kerrotaan olevan myös muinaismuistorekisterissä. Museovirastossa muistettaneen, että tämän saman Vienan reitin haaran hakkuita käsiteltiin edellisen kerran vuonna 2008 jolloin MH hakkasi Isokankaalla, noin 2,5 km päässä nyt puheenaolevista uusista hakkuusuunnitelmista. Tuolloin virastosta asian kanssa olivat tekemisissä Mikko Härö ja Päivi Maaranen joten laitan tämän viestin teille. Jos organisaatiossanne nykyään joku muu käsittelee asiaa niin pyydän toimittamaan viestin ja tiedot hänelle/heille toimenpiteitä varten. Vuonna 2008 Päivi Maaranen kiitti tiedoista ja sanoi tallentavansa ne tulevia viranomaiskäsittelyjä varten (tuolloin oli puhetta myös tekeillä olevista uusista hakkuuohjeista MH:n kanssa näillä kohteilla) joten toivoisin että asiassa olisi nyt päästy eteenpäin kuudessa vuodessa. Kysymys MH:lle on: miksi MH ei ole pyytänyt museoviranomaisten lausuntoa Tornionkankaan hakkuusuunnitelmista, vaikka ne sijoittuvat Vienan reitin sivuhaaran varteen, jopa muinaismuistorekisterissä olevan polun varteen? Viite: http://kulttuuriperintoinventointi.bl... ”Muinaisjäännösrekisteriin on Vienan pääreitin lisäksi merkitty Isokangas-niminen yhdystien paikka. Tie on kulkenut "pääreitiltä" etelään kohti Marjokylää. Muinaisjäännöspiste sijaitsee Iso-Valkeainen-järven pohjoispuolella. (Kuva 8) … Kuva 8. Palojärveltä etelään lähtevät tiet digitoituna sinisellä viivalla vanhimman metsätalouskartan päälle. Karttaan on punaisella ympyröity Marjokylä ja punainen kolmio keskellä karttaa on polun paikkaa osoittava muinaisjäännöspiste.” Kartta, johon MH viittaa: http://1.bp.blogspot.com/-fWmLdcbUj-Q... Tähän MH:n sivuilla olevaan reittikarttan otteeseen olen ohessa merkinnyt (kolme pohjoisinta punaista ympyrää) MH:n voimassaolevista metsänkäyttöilmoituksista avohakkuiden sijainteja Tornionkankaan alueella. Kuten huomaatte, reittiä aiotaan siellä hakata ainakin kolmessa kohdassa. Hakkuut kohdistuvat maisemallisesti aroille alueille ja osa vieläpä Yli-Vuokin virkistysmetsään, jonka MH itse myöntää olevan Suomussalmen tärkeimpiä luontomatkailukohteita. Vesistöjen rantoja ja polkujen varsia on kuitenkin päästävä nähtävästi täälläkin hakkaamaan. Pyydän Museovirastoa ja Kainuun Museota selvittämään hakkuusuunnitelmat. Tarkemman hakkuukartan saa allekirjoittaneelta tarvittaessa. Pyydän Metsähallitusta kertomaan, miksi lausuntoa oheisen liitekartan hakkuista Tornionkankaan- Ulkuniemen alueella ei ole museoviranomaisilta pyydetty, vaikka kyseessä ovat hakkuut Vienan reitin varrella, ja miten polun säilyminen on aiottu varmistaa. Kysyn myös kulttuuriperintöinventoinneista Tornionkankaalla: onko MH selvittänyt siellä mahdollisesti olevia muinaisjäännöksiä, milloin ja miten, ja mitä tuloksia on saatu? Sen lisäksi että Vienan reittiä löytyy alueelta, siellä mainitaan eri julkaisuissa sijaitsevan myös mahdollinen markkina- ja kauppapaikka (kts. esim. Rytkölä 2006, Vienan tiellä, sivu 8). Terveisin Matti Liimatainen - Matti Liimatainen Greenpeace Nordic, Helsinki Finland +358 400 346 329
 1. 8 years agoJan. 27, 2015, 1:15 p.m.: Received an email from Metsähallitus.
From
=?utf-8?b?U2lldsOkbmVuIE1hcmtrdSAoTUsp?= <markku.sievanen@metsakeskus.fi> – Metsähallitus
Subject
VS: Metsänkäyttöilmoitusten diaariote vuosilta 2013 ja 2014 [#173]
Date
Jan. 29, 2015, 10:54 a.m.
Attachments

Tervehdys << Nimi poistettu >> , Olet alla olevassa vietissäsi pyytänyt metsätietoja metsäkeskukselta. Pyytäisin tekemään tiedon luovutuspyynnön oheiselle lomakkeella, joka löytyy myös metsäkeskuksen nettisivulta www.metsakeskus.fi . Lomaketta käytetään sen vuoksi, että tiedon luovutusta ja sitä koskevaa päätöstä varten tarpeelliset seikat tulisivat kerralla selvitetyiksi ja siten asia saataisiin sujuvasti toimitettua. Pyytäisin erityisesti selventämään, mitä tietoja olet pyytämässä. Pitäisikö toimittaa metsänkäyttöilmoitusten sisältämä tieto tai tietoa? Lisäksi lienee syytä mainita, että metsätiedon toimittamisesta joudumme perimään maksuperusteasetuksen mukaisen toimitusmaksun. Edelleen lienee syytä mainita, että luonnolliseen henkilöön liittyvää metsävaratietoa voidaan luovuttaa vain ko. henkilön oman suostumuksen perusteella. Tällaista tietoa on esimerkiksi metsänkäyttöilmoituksen sisältö enimmäkseen (osoitetietoja voidaan luovuttaa ilman suostumustakin tietyin edellytyksin). Ystävällisin terveisin, Markku Sievänen Markku Sievänen esittelijä, MH puh. 040 5253 609 tai 029 432 4237 <<sähköpostiosoite>> Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Lounais-Suomi Kuralankatu 2 20610 TURKU www.metsakeskus.fi Tykkää Metsäkeskuksesta Facebookissa! www.facebook.com/suomenmetsakeskus Gilla Skogscentralen på Facebook!
 1. 8 years agoJan. 29, 2015, 11:01 a.m.: Received an email from Metsähallitus.
 2. 7 years, 2 months agoNov. 22, 2015, 1:48 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Request Successful'.