Tietopyyntö FIVA:n tietovarannoista ja avoimen datan suunnitelmista

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Mitä tietovarantoja fivalla on? Mitkä näistä ovat avoimia? Millaisia suunnitelmia tietovarantojen avaamiseen liittyy? Mitä Fiva tarkoittaa "julkisuusriskillä" ja miten se näkee kysyisen riskin suhteessa julkisuuslakiin?

Messages in this request

From
Mika Honkanen
Subject
Tietopyyntö FIVA:n tietovarannoista ja avoimen datan suunnitelmista [#368]
Date
Sept. 17, 2016, 1:14 a.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Mitä tietovarantoja fivalla on? Mitkä näistä ovat avoimia? Millaisia suunnitelmia tietovarantojen avaamiseen liittyy? Mitä Fiva tarkoittaa "julkisuusriskillä" ja miten se näkee kysyisen riskin suhteessa julkisuuslakiin?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Honkanen <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Honkanen << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/368/up/57328c0e1f96da8743b0e0c12f9972103835b28e/
Kind Regards, Mika Honkanen
  1. 4 years, 1 month agoSept. 17, 2016, 5:39 a.m.: Mika Honkanen sent a message to Finanssivalvonta.
  2. 4 years agoOct. 2, 2016, midnight: This request became overdue