Tietopyyntö EPRI-tarkistuspyyntöihin liittyen

Request to:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request refused
Refusal Reason
n/a
Summary of Request
Pyytäisin diaaritiedot tehdyistä EPRI-tarkastuspyynnöistä sekä kaikkea poliisin ja tietosuojavaltuutetun välistä asiaa koskevaa kirjeenvaihtoa. Pyytäisin tietoja sähköisessä muodossa.

Messages in this request

From
Sebastian Mäki
Subject
Tietopyyntö EPRI-tarkistuspyyntöihin liittyen [#127]
Date
Nov. 4, 2014, 12:10 p.m.
To
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyytäisin diaaritiedot tehdyistä EPRI-tarkastuspyynnöistä sekä kaikkea poliisin ja tietosuojavaltuutetun välistä asiaa koskevaa kirjeenvaihtoa. Pyytäisin tietoja sähköisessä muodossa.
Ystävällisin terveisin, Sebastian Mäki <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Sebastian Mäki << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö -portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Sebastian Mäki
  1. 9 years, 8 months agoNov. 4, 2014, 3:54 p.m.: Sebastian Mäki sent a message to Tietosuojavaltuutetun toimisto.
From
helja-tuulia.pihamaa@om.fi – Tietosuojavaltuutetun toimisto
Subject
Tietopyyntönne 4.11.2014
Date
Nov. 17, 2014, 11:02 a.m.
Status
Request resolved

Hei, Olette lähettänyt tietosuojavaltuutetulle 4.11.2014 julkisuuslakiin perustuvan tietopyynnön, jossa pyydätte 1. diaaritiedot tietosuojavaltuutetulle tehdyistä EPRI-tarkastuspyynnöistä ja 2. kaiken poliisin ja tietosuojavaltuutetun toimiston välisen asiaa koskevan kirjeenvaihdon. Tietopyyntönne johdosta, joka kohdistuu satojen henkilöiden tietoihin, totean ystävällisesti seuraavaa: Pyytämänne asiakirjat ovat julkisuuslain 24 §:n 4 kohdan ja 15 kohdan nojalla salassapidettäviä asiakirjoja. Salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta voi antaa tietoa vain julkisuuslain 7 luvussa säädetyin edellytyksin. Asianosaisen tiedonsaannista on erikseen säädetty julkisuuslain 11 §:ssä. Tietosuojavaltuutetun toimiston asianhallinnan diaari on henkilörekisteri. Julkisuuslain 16.3 §:n mukaan, jos viranomaisen henkilörekisteristä luovutetaan henkilötietoja, tulee luovutuksen saajalla olla henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa tai käyttää sellaisia tietoja. Tietosuojavaltuutetun toimiston asianhallinnan diaarin rekisteriselosteen löydätte kotisivuiltamme www.tietosuoja.fi (tietosuojaperiaatteemme). Asiassa ei ole ilmennyt sellaista perustetta, jonka nojalla tietosuojavaltuutetun toimisto voisi teille toimittaa pyytämiänne tietoja. Julkisuuslain 14 §:n mukaan, teillä on oikeus saattaa asia viranomaisen ratkaistavaksi. Mikäli asiassa on kysyttävää, annan mielelläni lisätietoja myös puhelimitse. Ystävällisin terveisin ------------------------------------------------ Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 800, 00521 Helsinki, Finland p./tel. 029 56 66790 (+ 358 29 56 66790) <<sähköpostiosoite>>
  1. 9 years, 7 months agoNov. 17, 2014, 11:03 a.m.: Received an email from Tietosuojavaltuutetun toimisto.
  2. 9 years, 7 months agoNov. 23, 2014, 9:36 p.m.: Tietosuojavaltuutetun toimisto refused to provide information on the grounds of n/a.