Tietojen siirrettävyyttä ja sen toimeenpanon valmistelua koskevat asiakirjat

Request to:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Pyydän julkisia asiakirjoja, jotka koskevat tulevan yleisen tietosuoja-asetuksen 20. artiklaa, oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Pyydän lähettämään seuraavat asiakirjat: - Sisäiset dokumentit ja tallennetut keskustelut koskien tiedon siirrettävyyttä; - Tietosuojavaltuutetun aiheesta saamat asiantuntijalausunnot; - Tietosuojavaltuutettuun kohdistuneen kyselyt tai tiedustelut koskien tiedon siirrettävyyden tulkintaa tai toimeenpanoa; - kaikki viestintä aiheesta Euroopan tietosuojavaltuutetun tai Sveitsin tietosuojavaltuutetun kanssa; - kaikki viestintä aiheesta artikla 29 työryhmän kanssa (Article 29 Working Party) Kiitos ja parhain terveisin, Aleksi Knuutila

Messages in this request

From
Aleksi Knuutila
Subject
Tietojen siirrettävyyttä ja sen toimeenpanon valmistelua koskevat asiakirjat [#418]
Date
Feb. 14, 2017, 1:07 p.m.
To
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän julkisia asiakirjoja, jotka koskevat tulevan yleisen tietosuoja-asetuksen 20. artiklaa, oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Pyydän lähettämään seuraavat asiakirjat: - Sisäiset dokumentit ja tallennetut keskustelut koskien tiedon siirrettävyyttä; - Tietosuojavaltuutetun aiheesta saamat asiantuntijalausunnot; - Tietosuojavaltuutettuun kohdistuneen kyselyt tai tiedustelut koskien tiedon siirrettävyyden tulkintaa tai toimeenpanoa; - kaikki viestintä aiheesta Euroopan tietosuojavaltuutetun tai Sveitsin tietosuojavaltuutetun kanssa; - kaikki viestintä aiheesta artikla 29 työryhmän kanssa (Article 29 Working Party) Kiitos ja parhain terveisin, Aleksi Knuutila
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Aleksi Knuutila <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Aleksi Knuutila << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/418/up/9d82a88e94e9430f0293e15b3746e0d9d75e207b/
Kind Regards, Aleksi Knuutila
  1. 4 years, 3 months agoFeb. 14, 2017, 1:07 p.m.: Aleksi Knuutila sent a message to Tietosuojavaltuutetun toimisto.