Tiedustustelen virkamiehen nimeä, joka vastaa Euroclearin toimilupaprosessista

Request to:
Valtiovarainministerio
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Tiedustustelen virkamiehen nimeä, joka vastaa Euroclear Finlandin toimilupaprosessista. Euroclear Finlandin riskienhallintaprosessi on retuperällä. Selvittämällä arvo-osuustilin numeron, on mahdollista ottaa vanhuksen satojen tuhansien arvoinen arvo-osuustili hallintaan, ilman että asianmukaiset asiakirjat ovat saatavilla joko Euroclear Finlandissa tai Euroclear Finlandin hyväksymän tilinhoitaja[yhteisön] arkistossa. Kun olen kertonut asiasta Euroclear Finlandille jo vuonna 2015. Euroclear Finlandilla ei ole ollut merkittävää mielenkiintoa asian selvittämiseen. ATOL:n 16 b §:n mukaan "Arvopaperikeskus huolehtii arvo-osuustilin siirtämisestä arvo-osuusrekisterissä." Eli kyse on yksiselitteisesti Euroclear Finlandin vastuulla olevasta dokumentaatiosta.

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Tiedustustelen virkamiehen nimeä, joka vastaa Euroclearin toimilupaprosessista [#431]
Date
May 22, 2017, 4:28 p.m.
To
Valtiovarainministerio
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Tiedustustelen virkamiehen nimeä, joka vastaa Euroclear Finlandin toimilupaprosessista. Euroclear Finlandin riskienhallintaprosessi on retuperällä. Selvittämällä arvo-osuustilin numeron, on mahdollista ottaa vanhuksen satojen tuhansien arvoinen arvo-osuustili hallintaan, ilman että asianmukaiset asiakirjat ovat saatavilla joko Euroclear Finlandissa tai Euroclear Finlandin hyväksymän tilinhoitaja[yhteisön] arkistossa. Kun olen kertonut asiasta Euroclear Finlandille jo vuonna 2015. Euroclear Finlandilla ei ole ollut merkittävää mielenkiintoa asian selvittämiseen. ATOL:n 16 b §:n mukaan "Arvopaperikeskus huolehtii arvo-osuustilin siirtämisestä arvo-osuusrekisterissä." Eli kyse on yksiselitteisesti Euroclear Finlandin vastuulla olevasta dokumentaatiosta.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/431/up/f22784e2406b0f6eb0e0253bc97f719eb7896012/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 7 years agoMay 22, 2017, 4:29 p.m.: Mika Lako sent a message to Valtiovarainministerio.