This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Tiedustelen Finanssivalvonnalta sen virkamiehen yhteystietoja, joka valvoo, että Suomessa noudatetaan lakia vakuutusedustuksesta.

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Tiedustelen Finanssivalvonnalta sen virkamiehen yhteystietoja, joka valvoo, että Suomessa noudatetaan lakia vakuutusedustuksesta. Minulla on perusteltua syytä epäillä, etteivät SEB Kapitalförvaltning Finland Ab sekä oikeushenkilön vastaava hoitaja on Alek Olavi Kaseva täytä niitä ammattipäteyysvaatimuksia, joita Suomen laki asettaa asiamiehelle. 12 § Ammattipätevyys Asiamieheksi rekisteröidyllä luonnollisella henkilöllä ja muulla asiamiehen palveluksessa olevalla, vakuutusedustuksen harjoittamiseen suoraan osallistuvalla luonnollisella henkilöllä on oltava toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä ammattipätevyys. Hänen on tunnettava erityisesti edustamansa vakuutukset ja vakuutusedustuksen harjoittamisen kannalta tarpeellinen lainsäädäntö ja hyvä vakuutustapa sekä hallittava toiminnan harjoittamisen edellyttämät käytännön toimet. 12 § Ammattipätevyys Asiamieheksi rekisteröidyllä luonnollisella henkilöllä ja muulla asiamiehen palveluksessa olevalla, vakuutusedustuksen harjoittamiseen suoraan osallistuvalla luonnollisella henkilöllä on oltava toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä ammattipätevyys. Hänen on tunnettava erityisesti edustamansa vakuutukset ja vakuutusedustuksen harjoittamisen kannalta tarpeellinen lainsäädäntö ja hyvä vakuutustapa sekä hallittava toiminnan harjoittamisen edellyttämät käytännön toimet. 41 § Vastaavan hoitajan korvausvastuu Jos vastaava hoitaja tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö 13 §:ssä säädetyn velvollisuuden, hän on velvollinen korvaamaan laiminlyönnistään aiheutuneen vahingon, jollei korvausta saada muulta korvausvelvolliselta. Tämä korvausvastuu ei rajoita vahinkoa kärsineen oikeutta saada korvausta vahingosta muulta korvausvelvolliselta ASIAMIEHEN TIEDOT (OIKEUSHENKILÖ) Rekisterinumero 500512 Oikeushenkilön nimi SEB Kapitalförvaltning Finland Ab Y-tunnus 0974060-3 Toimipaikan osoite Eteläesplanadi 18 00130 HELSINKI Suomi Kotipaikka Helsinki Puhelinnumero 09 616 28000 Faksinumero 09 131 55444 Edustettavat vakuutuksenantajat SEB Life International Assurance Company Limited Rekisteröintipäivä 4.4.2014 Palveluksessa olevat Nimi Rekisteröintipäivä Alek Olavi Kaseva 4.4.2014 Risto Juhani Puolanne 3.12.2008 Oikeushenkilön vastaava hoitaja on Alek Olavi Kaseva.

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Tiedustelen Finanssivalvonnalta sen virkamiehen yhteystietoja, joka valvoo, että Suomessa noudatetaan lakia vakuutusedustuksesta. [#468]
Date
Sept. 25, 2017, 10:13 a.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Tiedustelen Finanssivalvonnalta sen virkamiehen yhteystietoja, joka valvoo, että Suomessa noudatetaan lakia vakuutusedustuksesta. Minulla on perusteltua syytä epäillä, etteivät SEB Kapitalförvaltning Finland Ab sekä oikeushenkilön vastaava hoitaja on Alek Olavi Kaseva täytä niitä ammattipäteyysvaatimuksia, joita Suomen laki asettaa asiamiehelle. 12 § Ammattipätevyys Asiamieheksi rekisteröidyllä luonnollisella henkilöllä ja muulla asiamiehen palveluksessa olevalla, vakuutusedustuksen harjoittamiseen suoraan osallistuvalla luonnollisella henkilöllä on oltava toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä ammattipätevyys. Hänen on tunnettava erityisesti edustamansa vakuutukset ja vakuutusedustuksen harjoittamisen kannalta tarpeellinen lainsäädäntö ja hyvä vakuutustapa sekä hallittava toiminnan harjoittamisen edellyttämät käytännön toimet. 12 § Ammattipätevyys Asiamieheksi rekisteröidyllä luonnollisella henkilöllä ja muulla asiamiehen palveluksessa olevalla, vakuutusedustuksen harjoittamiseen suoraan osallistuvalla luonnollisella henkilöllä on oltava toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä ammattipätevyys. Hänen on tunnettava erityisesti edustamansa vakuutukset ja vakuutusedustuksen harjoittamisen kannalta tarpeellinen lainsäädäntö ja hyvä vakuutustapa sekä hallittava toiminnan harjoittamisen edellyttämät käytännön toimet. 41 § Vastaavan hoitajan korvausvastuu Jos vastaava hoitaja tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö 13 §:ssä säädetyn velvollisuuden, hän on velvollinen korvaamaan laiminlyönnistään aiheutuneen vahingon, jollei korvausta saada muulta korvausvelvolliselta. Tämä korvausvastuu ei rajoita vahinkoa kärsineen oikeutta saada korvausta vahingosta muulta korvausvelvolliselta ASIAMIEHEN TIEDOT (OIKEUSHENKILÖ) Rekisterinumero 500512 Oikeushenkilön nimi SEB Kapitalförvaltning Finland Ab Y-tunnus 0974060-3 Toimipaikan osoite Eteläesplanadi 18 00130 HELSINKI Suomi Kotipaikka Helsinki Puhelinnumero 09 616 28000 Faksinumero 09 131 55444 Edustettavat vakuutuksenantajat SEB Life International Assurance Company Limited Rekisteröintipäivä 4.4.2014 Palveluksessa olevat Nimi Rekisteröintipäivä Alek Olavi Kaseva 4.4.2014 Risto Juhani Puolanne 3.12.2008 Oikeushenkilön vastaava hoitaja on Alek Olavi Kaseva.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/468/up/811323fb7ceb8f027a9fb9458463019242247935/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 6 years, 10 months agoSept. 25, 2017, 10:14 a.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
From
antti.lampinen@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
Tietopyyntönne Finanssivalvontaan 25.9.2017
Date
Sept. 25, 2017, 12:48 p.m.

Mika Lako Finanssivalvonnan näkemys on, että lähettämänne viesti ei ollut julkisuuslain tarkoittama tietopyyntö. Vastaus kysymykseenne: Vakuutusedustuslain valvomista valvoo Finanssivalvonta, ei yksittäinen virkamies. Ystävällisin terveisin Antti Lampinen Markkinavalvoja | Marknadsövervakare | Market Supervisor​ Finanssivalvonta | Finansinspektionen | FIN-FSA +358 9 183 5518 | Finanssivalvonta.fi<http://www.finanssivalvonta.fi/> | Twitter.com/FIN_FSA<https://twitte...
  1. 6 years, 9 months agoOct. 9, 2017, 4:30 p.m.: Received an email from Finanssivalvonta.