Tiedot Kalydeco-, Kaftrio-, Orkambi- ja Symkevi-lääkkeiden korvattavuuspäätöksestä

Request to:
Lääkkeiden hintalautakunta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Hei, voisinko saada tiedot Kalydeco-, Kaftrio-, Orkambi- ja Symkevi-lääkkeiden korvattavuuspäätöksistä? Aivan ihanaa että lääkkeet korvattiin! Nyt kuitenkin moni kystistä fibroosia sairastava ihmettelee, korvataanko lääkkeet heidän mutaatioilleen.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tiedot Kalydeco-, Kaftrio-, Orkambi- ja Symkevi-lääkkeiden korvattavuuspäätöksestä [#1226]
Date
Feb. 16, 2021, 6:09 p.m.
To
Lääkkeiden hintalautakunta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hei, voisinko saada tiedot Kalydeco-, Kaftrio-, Orkambi- ja Symkevi-lääkkeiden korvattavuuspäätöksistä? Aivan ihanaa että lääkkeet korvattiin! Nyt kuitenkin moni kystistä fibroosia sairastava ihmettelee, korvataanko lääkkeet heidän mutaatioilleen.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 1 year, 11 months agoFeb. 16, 2021, 6:10 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lääkkeiden hintalautakunta.
From
kaarina.koskela@stm.fi – Lääkkeiden hintalautakunta
Subject
Tiedot Kalydeco-, Kaftrio-, Orkambi- ja Symkevi-lääkkeiden korvattavuuspäätöksestä
Date
Feb. 17, 2021, 3:57 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, viestinne otsikkoasiassa on vastaanotettu lääkkeiden hintalautakunnassa. Palaamme asiaan. Yt, Kaarina Koskela Lakimies Lääkkeiden hintalautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PL 33, 00023 Valtioneuvosto <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Puh. 0295 163 441
  1. 1 year, 11 months agoFeb. 17, 2021, 3:58 p.m.: Received an email from Lääkkeiden hintalautakunta.
From
hila@stm.fi – Lääkkeiden hintalautakunta
Subject
VS: Tiedot Kalydeco-, Kaftrio-, Orkambi- ja Symkevi-lääkkeiden korvattavuuspäätöksestä [#1226]
Date
Feb. 18, 2021, 9:21 a.m.
Status
Awaiting response

Hei, tietopyyntönne diaarinumero on 00141/2021. Ystävällisin terveisin, Kia Berg Hallinnollinen avustaja Lääkkeiden hintalautakunta Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO puh. +358 295 163 446 fax +358 9 698 1191
  1. 1 year, 11 months agoFeb. 18, 2021, 9:22 a.m.: Received an email from Lääkkeiden hintalautakunta.
From
hila@stm.fi – Lääkkeiden hintalautakunta
Subject
VS: Tiedot Kalydeco-, Kaftrio-, Orkambi- ja Symkevi-lääkkeiden korvattavuuspäätöksestä [#1226]
Date
Feb. 26, 2021, 3:47 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, liitteenä pyytämänne Kaftrio-, Kalydeco-, Orkambi- ja Symkevi-valmisteita koskevat päätökset (dnro 01016/2020, 00377/2020, 01031/2020, 00431/2020 ja 00378/2020). Asiakirjoista on poistettu yksityiset liikesalaisuudet; tässä tapauksessa sopimusliite. Yksityiset liikesalaisuudet ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 20) kohdan mukaan salassa pidettävää tietoa. Siltä osin kun tietoja ei ole annettu, teillä on mahdollisuus saattaa kysymys lääkkeiden hintalautakunnan ratkaistavaksi. Tällöin asiassa tehdään valituskelpoinen päätös. Mikäli haluatte, että asia siirretään lääkkeiden hintalautakunnan ratkaistavaksi, pyydän teitä ystävällisesti ottamaan yhteyttä lääkkeiden hintalautakunnan sihteeristöön. Yt, Kaarina Koskela Lakimies Lääkkeiden hintalautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PL 33, 00023 Valtioneuvosto <<sähköpostiosoite>> Puh. 0295 163 441
  1. 1 year, 11 months agoFeb. 26, 2021, 3:48 p.m.: Received an email from Lääkkeiden hintalautakunta.
  2. 1 year, 11 months agoFeb. 27, 2021, 11:29 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.