This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Tiedonkäsittelyohje

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän Finanssivalvonnan voimassa olevan tiedonkäsittelyohjeen tai muun dokumentin jossa asetetaan miten Finanssivalvonnan dokumenttienhallinta ja diaariin tallentaminen on päätetty tehtäväksi.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tiedonkäsittelyohje [#558]
Date
Feb. 22, 2018, 2:51 p.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Finanssivalvonnan voimassa olevan tiedonkäsittelyohjeen tai muun dokumentin jossa asetetaan miten Finanssivalvonnan dokumenttienhallinta ja diaariin tallentaminen on päätetty tehtäväksi.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/558/up/8f2cd5bed9d025ce3f68cb94259c0690e1f26383/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 6 years, 3 months agoFeb. 22, 2018, 2:51 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Finanssivalvonta.
From
merja.lehtimaki@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
FW: Tiedonkäsittelyohje [#558]
Date
March 2, 2018, 3:04 p.m.
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Viittaamme tietopyyntöönne alla. Asianhallintajärjestelmällä (diaari) hallitaan Finanssivalvonnan asioita, jotka aiheuttavat toimenpiteitä. Diaarin ja sähköisen arkiston avulla hoidetaan myös em. asioihin liittyvät rekisteröinti- ja arkistointivelvoitteet. Diaarin lisäksi asiakirjoja rekisteröidään myös muihin rekistereihin eli ns. erityisrekisteriin tai ne voidaan arkistoida dokumentinhallintajärjestelmän kautta sähköiseen arkistoon. Tiedonohjaussuunnitelma ohjaa asiakirjojen elinkaarta määrittämällä mm. tietokokonaisuuksien säilytysajat, käyttöoikeudet ja oletusmetatiedot. Tiedonohjaussuunnitelmassa luokitellaan organisaation eri toiminnot, niissä syntyvät asiakirjat sekä asiakirjojen käsittely- ja hallintasäännöt, kuten julkisuusluokat ja säilytysajat. Finanssivalvonnan tiedonohjaussuunnitelma perustuu Finanssivalvonnan tehtäviin. Liitteenä on Finanssivalvonnan tiedonohjaussuunnitelma. Ystävällisin terveisin, Merja Lehtimäki Lakimies | Jurist | Legal Advisor Finanssivalvonta | Finansinspektionen | FIN-FSA +358 9 183 5529 | www.finanssivalvonta.fi
  1. 6 years, 3 months agoMarch 2, 2018, 3:05 p.m.: Received an email from Finanssivalvonta.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: FW: Tiedonkäsittelyohje [#558]
Date
March 2, 2018, 5:08 p.m.
To
Finanssivalvonta

Hei, kiitos! ... <<Name removed >> << Name removed >> Request Number: 558 Reply To: <<email address>> Post Address: <<Name removed >> << Name removed >>
  1. 6 years, 3 months agoMarch 2, 2018, 5:08 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Finanssivalvonta.