Terveyspalveluiden hankintoihin liittyvät asiakirjat

Request to:
Järvenpää
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Teen Open Knowledge Finlandin kanssa HS Säätiön rahoittamaa selvitystä, jossa selvitämme terveysalan yritysten toimintaa. Sitä varten tarvitsemme joitakin asiakirjoja, joita nähdäksemme ei ole julkaistu. Saisinko alla listatuista hankinnoista seuraavat tiedot: 1. Vertailutaulukon, tai asiakirjan jossa näkyy yhteenveto kaikkien tarjousten yksityiskohdista (kuten hinnasta ja laatukriteereistä) 2. Hankintasopimukset Olen kiinnostunut seuraavasta 10 hankinnasta: Hankinnan nimi: Vammaisten asumispalvelut Hankinnan tunnus Hilma-palvelussa: 2012-056967, päivämäärä: 28.9.2012 Hankinnan nimi: Päiväkotihoitopalvelujen järjestäminen Hankinnan tunnus Hilma-palvelussa: 2012-041336, päivämäärä: 15.3.2012 Hankinnan nimi: Erityisasumisen lääkäripalvelut ja optiona kotihoidon lääkäripalvelut Hankinnan tunnus Hilma-palvelussa: 2014-023057, päivämäärä: 12.9.2014 Hankinnan nimi: Allergialasten päiväkotihoitopalvelujen järjestäminen Hankinnan tunnus Hilma-palvelussa: 2012-041352, päivämäärä: 15.3.2012 Hankinnan nimi: Tuettu kotiasuminen Hankinnan tunnus Hilma-palvelussa: 2015-011902, päivämäärä: 7.5.2015 Hankinnan nimi: Tuettu asuminen kehitysvammaisille ja vammaisille henkilöille (Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301 § 21) Hankinnan tunnus Hilma-palvelussa: 2015-015236, päivämäärä: 12.6.2015 Hankinnan nimi: Päivystyslääkäripalvelut Hankinnan tunnus Hilma-palvelussa: 2014-009814, päivämäärä: 1.4.2014 Hankinnan nimi: Toimintarajoitteisten lyhytaikaishoito Hankinnan tunnus Hilma-palvelussa: 2014-024249, päivämäärä: 26.9.2014 Hankinnan nimi: Toimintarajoitteisten lyhytaikaishoito Hankinnan tunnus Hilma-palvelussa: 2014-029720, päivämäärä: 26.11.2014 Hankinnan nimi: Lääkinnällinen kuntoutus alle 16-vuotiaille nuorille Hankinnan tunnus Hilma-palvelussa: 2012-059521, päivämäärä: 26.10.2012 Lähetän mielelläni lisää tietoa jos tarvitsette tarkennuksia.

This request received documents that we are not allowed to publish. However, every person can get individual access to these documents by requesting them below.

Make an identical request in your name to get access to the information.

Optional. Your address will not be displayed publicly and is only needed in case a public body needs to send you paper.
Not public. The given address will need to be confirmed.
Optional. Affiliation will be shown next to your name
Jos valitset tämän, nimesi näkyy edelleen viranomaisille lähetetyissä tietopyynnöissä, mutta teemme parhaamme, ettei se näy julkisesti verkkopalvelussa. Emme voi taata täydellistä anonymiteettiä

So far 0 people requested this document.


Messages in this request

From
Aleksi Knuutila
Subject
Terveyspalveluiden hankintoihin liittyvät asiakirjat [#543]
Date
Feb. 12, 2018, 7:57 p.m.
To
Järvenpää
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Saisinko alla listatuista hankinnoista seuraavat tiedot: 1. Vertailutaulukon, tai asiakirjan jossa näkyy yhteenveto kaikkien tarjousten yksityiskohdista (kuten hinnasta ja laatukriteereistä) 2. Hankintasopimukset Olen kiinnostunut seuraavasta 10 hankinnasta: Hankinnan nimi: Vammaisten asumispalvelut Hankinnan tunnus Hilma-palvelussa: 2012-056967, päivämäärä: 28.9.2012 Hankinnan nimi: Päiväkotihoitopalvelujen järjestäminen Hankinnan tunnus Hilma-palvelussa: 2012-041336, päivämäärä: 15.3.2012 Hankinnan nimi: Erityisasumisen lääkäripalvelut ja optiona kotihoidon lääkäripalvelut Hankinnan tunnus Hilma-palvelussa: 2014-023057, päivämäärä: 12.9.2014 Hankinnan nimi: Allergialasten päiväkotihoitopalvelujen järjestäminen Hankinnan tunnus Hilma-palvelussa: 2012-041352, päivämäärä: 15.3.2012 Hankinnan nimi: Tuettu kotiasuminen Hankinnan tunnus Hilma-palvelussa: 2015-011902, päivämäärä: 7.5.2015 Hankinnan nimi: Tuettu asuminen kehitysvammaisille ja vammaisille henkilöille (Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301 § 21) Hankinnan tunnus Hilma-palvelussa: 2015-015236, päivämäärä: 12.6.2015 Hankinnan nimi: Päivystyslääkäripalvelut Hankinnan tunnus Hilma-palvelussa: 2014-009814, päivämäärä: 1.4.2014 Hankinnan nimi: Toimintarajoitteisten lyhytaikaishoito Hankinnan tunnus Hilma-palvelussa: 2014-024249, päivämäärä: 26.9.2014 Hankinnan nimi: Toimintarajoitteisten lyhytaikaishoito Hankinnan tunnus Hilma-palvelussa: 2014-029720, päivämäärä: 26.11.2014 Hankinnan nimi: Lääkinnällinen kuntoutus alle 16-vuotiaille nuorille Hankinnan tunnus Hilma-palvelussa: 2012-059521, päivämäärä: 26.10.2012 Lähetän mielelläni lisää tietoa jos tarvitsette tarkennuksia. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Aleksi Knuutila <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Aleksi Knuutila << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/543/up/214aed8bb095ddc7804343422173d95ed790ea21/
Kind Regards, Aleksi Knuutila
  1. 6 years, 5 months agoFeb. 12, 2018, 7:58 p.m.: Aleksi Knuutila sent a message to Järvenpää.
From
Aleksi Knuutila
Subject
Re: Terveyspalveluiden hankintoihin liittyvät asiakirjat [#543]
Date
Feb. 23, 2018, 2:58 p.m.
To
Järvenpää

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntöön vastaamisessa on kulunut määräaikaa pidempään. Olisitteko voineet vahvistaa, että olette vastaanottaneet pyynnön? Voinko tarkentaa sitä jollain tavalla? Ystävällisin terveisin Aleksi Knuutila Pyynnön numero: 543 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Aleksi Knuutila << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 6 years, 4 months agoFeb. 23, 2018, 2:58 p.m.: Aleksi Knuutila sent a message to Järvenpää.
  2. 6 years, 4 months agoFeb. 27, 2018, 1:01 a.m.: This request became overdue