This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Tasa-arvotiedon keskuksen suunnitelmat

Request to:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Tasa-arvovaltuutettu on ottanut kantaa Tasa-arvotiedon keskuksen tavoitteiden lainmukaisuuteen seuraavasti: "Tasa-arvotiedon keskuksen internet-sivuilla oleva maininta yhteiskunnan rakenteisiin ja päätöksiin liittyvästä tosiasiallisen tasa-arvon edistämisestä vaikuttaa viittaavan tasa-arvolaissa nimenomaisesti sallittuihin positiivisiin erityistoimiin. Tasa-arvolain 9 § 4 kohdan mukaan tasa-arvolaissa kiellettynä sukupuoleen perustuvana syrjintänä ei ole pidettävä väliaikaisia, suunnitelmaan perustuvia erityistoimia tosiasiallisen tasa-arvon edistämiseksi, joilla pyritään tasa-arvolain tarkoituksen toteuttamiseen. Erityistoimet heikommassa asemassa olevan sukupuolen aseman ja olosuhteiden parantamiseksi ovat siis sallittuja, kun niillä pyritään tosiasiallisen tasa-arvon edistämiseen ja toimet ovat tarpeellisia tämän tavoitteen saavuttamiseksi." https://tietopyynto.fi/files/foi/3462... Pyydän viranomaisen asiakirjat, joissa on päätetty suunnitelmista, joihin perustuvia erityistoimia Tasa-arvotiedon keskus toimeenpanee.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tasa<< Osoite poistettu >>arvotiedon keskuksen suunnitelmat [#791]
Date
Sept. 16, 2019, 7:03 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Tasa<< Osoite poistettu >>arvovaltuutettu on ottanut kantaa Tasa<< Osoite poistettu >>arvotiedon keskuksen tavoitteiden lainmukaisuuteen seuraavasti: "Tasa<< Osoite poistettu >>arvotiedon keskuksen internet<< Osoite poistettu >>sivuilla oleva maininta yhteiskunnan rakenteisiin ja päätöksiin liittyvästä tosiasiallisen tasa<< Osoite poistettu >>arvon edistämisestä vaikuttaa viittaavan tasa<< Osoite poistettu >>arvolaissa nimenomaisesti sallittuihin positiivisiin erityistoimiin. Tasa<< Osoite poistettu >>arvolain 9 § 4 kohdan mukaan tasa<< Osoite poistettu >>arvolaissa kiellettynä sukupuoleen perustuvana syrjintänä ei ole pidettävä väliaikaisia, suunnitelmaan perustuvia erityistoimia tosiasiallisen tasa<< Osoite poistettu >>arvon edistämiseksi, joilla pyritään tasa<< Osoite poistettu >>arvolain tarkoituksen toteuttamiseen. Erityistoimet heikommassa asemassa olevan sukupuolen aseman ja olosuhteiden parantamiseksi ovat siis sallittuja, kun niillä pyritään tosiasiallisen tasa<< Osoite poistettu >>arvon edistämiseen ja toimet ovat tarpeellisia tämän tavoitteen saavuttamiseksi." https://tietopyynto.fi/files/foi/3462/vastaus<< Osoite poistettu >>tas<< Osoite poistettu >>269<< Osoite poistettu >>2019<< Osoite poistettu >>korhonen.pdf Pyydän viranomaisen asiakirjat, joissa on päätetty suunnitelmista, joihin perustuvia erityistoimia Tasa<< Osoite poistettu >>arvotiedon keskus toimeenpanee. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
Sept. 16, 2019, 7:04 p.m.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e << Osoite poistettu >> postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the National Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e << Osoite poistettu >> mail system. National Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI << Osoite poistettu >> 00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
  1. 1 month agoSept. 16, 2019, 7:04 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 1 month agoSept. 16, 2019, 7:05 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Vastaus 16.9.2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle esittämäänne tietopyyntöön
Date
Sept. 27, 2019, 9:40 a.m.
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Olette lähettäneet m eille tietopyynnön tietopyynto.fi << Osoite poistettu >> palvelun kautta 16.9.2019. Oheisessa liitetiedostossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vastaus tietopyyntöönne sekä liitteenä oleva valitusosoitus. Ystävällisin terveisin Katja Hosia asianhallintasuunnittelija p. +358 295247346 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL Kirjaamo Mannerheimintie 166, PL 30, 00271 Helsinki << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >>Alkuperäinen viesti<< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 16. syyskuuta 2019 19:04 Vastaanottaja: THL Kirjaamo Aihe: Tasa<< Osoite poistettu >>arvotiedon keskuksen suunnitelmat [#791] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Tasa<< Osoite poistettu >>arvovaltuutettu on ottanut kantaa Tasa<< Osoite poistettu >>arvotiedon keskuksen tavoitteiden lainmukaisuuteen seuraavasti: "Tasa<< Osoite poistettu >>arvotiedon keskuksen internet<< Osoite poistettu >>sivuilla oleva maininta yhteiskunnan rakenteisiin ja päätöksiin liittyvästä tosiasiallisen tasa<< Osoite poistettu >>arvon edistämisestä vaikuttaa viittaavan tasa<< Osoite poistettu >>arvolaissa nimenomaisesti sallittuihin positiivisiin erityistoimiin. Tasa<< Osoite poistettu >>arvolain 9 § 4 kohdan mukaan tasa<< Osoite poistettu >>arvolaissa kiellettynä sukupuoleen perustuvana syrjintänä ei ole pidettävä väliaikaisia, suunnitelmaan perustuvia erityistoimia tosiasiallisen tasa<< Osoite poistettu >>arvon edistämiseksi, joilla pyritään tasa<< Osoite poistettu >>arvolain tarkoituksen toteuttamiseen. Erityistoimet heikommassa asemassa olevan sukupuolen aseman ja olosuhteiden parantamiseksi ovat siis sallittuja, kun niillä pyritään tosiasiallisen tasa<< Osoite poistettu >>arvon edistämiseen ja toimet ovat tarpeellisia tämän tavoitteen saavuttamiseksi." https://tietopyynto.fi/files/foi/3462... Osoite poistettu >>tas<< Osoite poistettu >>269<< Osoite poistettu >>2019<< Osoite poistettu >>korhonen.pdf Pyydän viranomaisen asiakirjat, joissa on päätetty suunnitelmista, joihin perustuvia erityistoimia Tasa<< Osoite poistettu >>arvotiedon keskus toimeenpanee. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
  1. 3 weeks, 2 days agoSept. 27, 2019, 9:41 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.