Tampereen kaupungin asianhallinnan tiedot

Request to:
Tampereen kaupunki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request was withdrawn
Summary of Request
Pyydän teitä toimittamaan sähköpostilla Tampereen kaupungin asianhallinnan tiedot KuntaToimisto-järjestelmästä. Pyyntö tarkoittaa ensisijaisesti kaupungin päätöksentekoon ja valmisteluun liittyviä tietoja, jotka ovat joko asiakirjamuodossa tai muussa muodossa. Tällaisia asiakirjoja ovat erityisesti toimielinten esityslistat, pöytäkirjat, niiden liitteet, muut valmisteluasiakirjat ja viranhaltija- tai virkamiespäätökset -ja valmisteluasiakirjat. Pyyntö koskee kaikkia julkisia tietoja, eikä pyyntö rajoitu pelkästään julkisessa verkossa julkaistuihin tietoihin. Pyydän toimittamaan aineiston sähköisessä muodossa, mieluiten avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa, tai ainakin muokattavassa, uudelleenkäytettävässä, kuten .doc, odf- tai .ppt-muodossa, sähköpostin liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Pyydän toimittamaan tiedot julkisuuslain 14§ 4 momentin mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa tai perustelemaan mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika.

Messages in this request

From
Raimo Muurinen
Subject
Tampereen kaupungin asianhallinnan tiedot [#220]
Date
March 6, 2015, 7:24 p.m.
To
Tampereen kaupunki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän teitä toimittamaan sähköpostilla Tampereen kaupungin asianhallinnan tiedot KuntaToimisto-järjestelmästä. Pyyntö tarkoittaa ensisijaisesti kaupungin päätöksentekoon ja valmisteluun liittyviä tietoja, jotka ovat joko asiakirjamuodossa tai muussa muodossa. Tällaisia asiakirjoja ovat erityisesti toimielinten esityslistat, pöytäkirjat, niiden liitteet, muut valmisteluasiakirjat ja viranhaltija- tai virkamiespäätökset -ja valmisteluasiakirjat. Pyyntö koskee kaikkia julkisia tietoja, eikä pyyntö rajoitu pelkästään julkisessa verkossa julkaistuihin tietoihin. Pyydän toimittamaan aineiston sähköisessä muodossa, mieluiten avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa, tai ainakin muokattavassa, uudelleenkäytettävässä, kuten .doc, odf- tai .ppt-muodossa, sähköpostin liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Pyydän toimittamaan tiedot julkisuuslain 14§ 4 momentin mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa tai perustelemaan mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika.
Ystävällisin terveisin, Raimo Muurinen <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Raimo Muurinen << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Raimo Muurinen
  1. 8 years, 11 months agoMarch 6, 2015, 7:24 p.m.: Raimo Muurinen sent a message to Tampereen kaupunki.
From
Kirjaamo <kirjaamo@tampere.fi> – Tampereen kaupunki
Subject
VS: Tampereen kaupungin asianhallinnan tiedot [#220]
Date
March 9, 2015, 8:17 a.m.
Status
Request resolved

Huomenta! Viestinne on vastaanotettu kirjaamossa. Ystävällisin terveisin Piia Hämäläinen kirjaaja Tampereen kaupunki Konsernihallinto, kirjaamo Puutarhakatu 6 PL 487, 33101 Tampere Puh. 03 5653 4550 Faksi 03 5656 5149 <<email address>> www.tampere.fi
From
Pajari Helena <helena.pajari@tampere.fi> – Tampereen kaupunki
Subject
VS: Tampereen kaupungin asianhallinnan tiedot [#220]
Date
March 13, 2015, 2:59 p.m.

Olette pyytänyt lähettämään teille sähköpostitse Tampereen kaupungilla käytössä olevan KuntaToimisto -tietojärjestelmän sisältämät asiakirjamuodossa tai muussa muodossa olevat tiedot kuten toimielinten esityslistat, pöytäkirjat, niiden liitteet, muut valmisteluasiakirjat ja viranhaltijapäätökset sekä niiden valmisteluasiakirjat. Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 16§:ään perustuen toteamme, että pyyntöä ei kohtuullisin toimin voi toteuttaa aineiston suuren määrän vuoksi ja siksi, että aineistosta ei luovutusta varten voi teknisesti poistaa henkilötietoja, joiden sisältyminen tietovarantoon tekee siitä henkilörekisteriluonteisen. Kaupungilla on parhaillaan menossa järjestelmähanke, jonka myötä henkilötiedot voidaan seuloa pois ja julkaista päätöksentekotiedot uudelleenkäytettävässä muodossa. Pyydämme ilmoittamaan, jos haluatte valituskelpoisen päätöksen. Tampereen kaupunki Helena Pajari ---------------------------------------------------- Helena Pajari Asianhallintapäällikkö Tampereen kaupunki Konsernihallinto s-posti: <<email address>> and email address>>
  1. 8 years, 10 months agoApril 6, 2015, midnight: This request became overdue
  2. 8 years, 3 months agoNov. 13, 2015, 10:25 p.m.: Received an email from Tampereen kaupunki.
  3. 8 years, 3 months agoNov. 13, 2015, 10:25 p.m.: Received an email from Tampereen kaupunki.
  4. 8 years, 3 months agoNov. 19, 2015, 6:09 p.m.: Raimo Muurinen set status to 'Request was withdrawn'.