Tammikuun epidemiamallit

Request to:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Valtioneuvoston periaatepäätös 26.1.2021 STM/2021/12 viittaa THL:n epidemiamallitustyöryhmän tekemiin laskennallisiin mallinnuksiin. Pyytäisin kopiota kyseisen raportin mallinnusten lähdekoodista, joilla raportissa esitetyt tulokset ja kuvaajat on tuotettu. Lähdekoodin tulisi sisältää kaikki mallinnusten kokonaisarvioinnin kannalta oleelliset tiedot mallinnuksen työvirrasta. Tämä sisältää aineistojen luentaan, esikäsittelyyn, varsinaiseen mallinnukseen, yhteenvetoihin ja kuvaajien tuottamiseen laaditun lähdekoodin. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Pyydän kopiota lähdekoodista alkuperäisessä tiedostomuodossa, josta lähdekoodi tavanomaisesti suoritetaan, kaikilla kielillä joilla lähdekoodia on laadittu näihin mallinnuksiin ja niissä käytettyjen parametrien estimointiin. Olisi toivottavaa että tämä ja vastaavat aineistot olisivat julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla viimeistään samassa yhteydessä, kun mallinnuksia julkaistaan virallisissa raporteissa. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tammikuun epidemiamallit [#1197]
Date
Jan. 27, 2021, 4:48 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Valtioneuvoston periaatepäätös 26.1.2021 STM/2021/12 viittaa THL:n epidemiamallitustyöryhmän tekemiin laskennallisiin mallinnuksiin. Pyytäisin kopiota kyseisen raportin mallinnusten lähdekoodista, joilla raportissa esitetyt tulokset ja kuvaajat on tuotettu. Lähdekoodin tulisi sisältää kaikki mallinnusten kokonaisarvioinnin kannalta oleelliset tiedot mallinnuksen työvirrasta. Tämä sisältää aineistojen luentaan, esikäsittelyyn, varsinaiseen mallinnukseen, yhteenvetoihin ja kuvaajien tuottamiseen laaditun lähdekoodin. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Pyydän kopiota lähdekoodista alkuperäisessä tiedostomuodossa, josta lähdekoodi tavanomaisesti suoritetaan, kaikilla kielillä joilla lähdekoodia on laadittu näihin mallinnuksiin ja niissä käytettyjen parametrien estimointiin. Olisi toivottavaa että tämä ja vastaavat aineistot olisivat julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla viimeistään samassa yhteydessä, kun mallinnuksia julkaistaan virallisissa raporteissa. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,
<< Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
Jan. 27, 2021, 4:48 p.m.
Status
Awaiting response

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
  1. 2 years, 8 months agoJan. 27, 2021, 4:48 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 2 years, 8 months agoJan. 27, 2021, 4:49 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Vastaus asiakirjapyyntöön THL/531/3.10.00/2021
Date
Feb. 10, 2021, 3:48 p.m.
Status
Request resolved

Hei, Pyytämiäsi koodeja ollaan parhaillaan viemässä THL:n internetsivuille osoitteeseen https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-... . Saamieni tietojen mukaan koodien pitäisi ilmestyä sivuille tänään illemmalla. Mikäli päivittämisessä on viivettä (tästäkin on kokemuksia), koodien pitäisi joka tapauksessa ilmestyä sivuille viimeistään huomenna. Kun koodit ilmestyvät sivuille, tarkasta vastaavatko ne tietopyyntöäsi. Jos koet, että annettu materiaali ei täysin vastaa pyyntöäsi, tee uusi tietopyyntö, jossa yksilöit vielä lisäksi pyytämäsi asiakirjat mahdollisimman hyvin. Tulkitsen asiakirjapyyntöäsi niin, että vaikka siinä pyydetään lähettämään koodit vastausviestin liitteenä, myös koodien antaminen internetsivuilla vastaisi asiakirjapyyntöä. Mikäli haluat koodit nimenomaan vastausviestin liitteenä, vastaa tähän viestiin ja kopioin internetsivuille ladatut koodit vastausviestin liitteeksi. Koodien toimittamiseen sähköpostin liitteenä on toisinaan liittynyt teknisiä haasteita, mutta voin tarvittaessa yrittää toimittaa koodit myös niin. Ystävällisin terveisin, Tuuli Karppinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  1. 2 years, 7 months agoFeb. 10, 2021, 3:49 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaus asiakirjapyyntöön THL/531/3.10.00/2021 [#1197]
Date
Feb. 11, 2021, 1:22 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Kiitos. Mainitulle sivulle on tullut 9.2.2021 webinaaria koskevia koodeja, mutta tietopyyntö koski valtioneuvoston 26.1 periaatepäätöstä. Siihen liittyvää materiaalia sivulta ei löydy ainakaan vielä. Sähköinen luovutus verkkosivun kautta toimii hyvin. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1197 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
Feb. 11, 2021, 1:23 p.m.
Status
Request resolved

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
  1. 2 years, 7 months agoFeb. 11, 2021, 1:23 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 2 years, 7 months agoFeb. 11, 2021, 1:24 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
RE: Vastaus asiakirjapyyntöön THL/531/3.10.00/2021 [#1197]
Date
Feb. 11, 2021, 3:12 p.m.

Hei, Webinaarissa esiteltiin periaatepäätöstä varten tehtyjä laskelmia, joten olimme eilen siinä uskossa että sen yhteydessä annetut koodit ovat tasan samat kuin pyytämäsi koodit. Katsoimme tätä tänään tarkemmin, ja huomasimme että periaatepäätökseen ei ollutkaan päätynyt mukaan aivan mallinnusten viimeinen versio, joten webinaarin ja periaatepäätöksen kuvaajat eroavat ulkomuodoiltaan hieman. Toinen pieni ero on, että periaatepäätöksessä olevassa versiossa lisärajoitukset laitettiin voimaan 18.1., ja webinaarin versiossa 25.1. Muilta osin mallinnukset ja koodit ovat täysin samat. Vastaavatko nämä webinaarin yhteydessä annetut koodien aivan viimeisimmät versiot tiedontarvettasi? Sekaannus aiheutui ilmeisesti siitä, että mallintajat olivat lähettäneet viimeisimpiin koodeihin perustuvatkin versiot (jotka esiteltiin webinaarissa) eteenpäin ennen periaatepäätöstä, joten he ajattelivat, että siinä oli viitattu niihin. Erot eri versioiden välillä ovat kuitenkin tosiaan varsin pienet. Ystävällisin terveisin, Tuuli Karppinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  1. 2 years, 7 months agoFeb. 11, 2021, 3:13 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: RE: Vastaus asiakirjapyyntöön THL/531/3.10.00/2021 [#1197]
Date
Feb. 15, 2021, 10:56 a.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Kiitos, tämä vastaa tämän hetken tiedon tarvetta. Nämä erot kertovat mallinnusten toistettavuuden tasosta. On huomionarvoista, ettei koodia ole edelleenkään lisensoitu avoimesti vaikka valtioneuvoston periaatepäätös nimenomaisesti suosittaa tähän ja asian valmisteluun on ollut riittävästi aikaa. Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1197 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
Feb. 15, 2021, 10:57 a.m.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
  1. 2 years, 7 months agoFeb. 15, 2021, 10:57 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 2 years, 7 months agoFeb. 15, 2021, 10:57 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
  3. 2 years, 7 months agoFeb. 15, 2021, 10:58 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  4. 2 years, 7 months agoFeb. 20, 2021, 10:39 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.