This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Taalintehtaan kunnantalon sisäilmaongelman dokumentit

Request to:
Kemiönsaari
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän Taalintehtaan kunnantalon oletettuun sisäilmaongelmaan liittyvien mittausten tulokset sekä asiaan liittyvät valmistelu- ja päätösdokumentit.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Taalintehtaan kunnantalon sisäilmaongelman dokumentit [#625]
Date
June 27, 2018, 12:16 a.m.
To
Kemiönsaari
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Taalintehtaan kunnantalon oletettuun sisäilmaongelmaan liittyvien mittausten tulokset sekä asiaan liittyvät valmistelu- ja päätösdokumentit.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 5 years, 12 months agoJune 27, 2018, 12:17 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kemiönsaari.
From
greger.lindholm@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Subject
VB: Dalsbruks ämbetshus
Date
June 27, 2018, 9:10 a.m.
Attachments

Tässä liitteenä pyytämäsi asiapaperit. terveisin Greger Lindholm Teknisk chef/Tekninen johtaja Vretavägen 19/Vretantie 19 25700 Kimito/25700 Kemiö Tfn/Puh: (02) 4260 800 Gsm: 0500 538 074 Fax/Faksi: (02) 4260 185 <<sähköpostiosoite>>
From
nina.nybondas@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Subject
SV: Taalintehtaan kunnantalon sisäilmaongelman dokumentit [#625]
Date
June 27, 2018, 9:19 a.m.

Hei, Tietopyyntö vastaanotettu. Asian dnro on MOT 172/2018 Med vänlig hälsning / Ystävällisin terveisin Nina Nybondas Byråsekreterare / Toimistosihteeri KIMITOÖNS KOMMUN / KEMIÖNSAAREN KUNTA Vretavägen 19, 25700 KIMITO / Vretantie 19, 25700 KEMIÖ tel./puh. (02) 426 0110 nina.nybondas(at)kimitoon.fi
  1. 5 years, 11 months agoJuly 11, 2018, 3 a.m.: This request became overdue
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Taalintehtaan kunnantalon sisäilmaongelman dokumentit [#625]
Date
Aug. 28, 2018, 8:54 p.m.
To
Kemiönsaari

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Taalintehtaan kunnantalon sisäilmaongelman dokumentit" (27.6.2018, #625) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 49 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 625 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 5 years, 9 months agoAug. 28, 2018, 8:55 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kemiönsaari.
From
nina.nybondas@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Subject
SV: Taalintehtaan kunnantalon sisäilmaongelman dokumentit [#625]
Date
Aug. 29, 2018, 10:40 a.m.
Attachments

Hei, Tietopyyntöön on vastattu 27.6.2018 liitteen mukaisesti. Eikö se ole tullut perille? Med vänlig hälsning / Ystävällisin terveisin Nina Nybondas Byråsekreterare / Toimistosihteeri KIMITOÖNS KOMMUN / KEMIÖNSAAREN KUNTA Vretavägen 19, 25700 KIMITO / Vretantie 19, 25700 KEMIÖ tel./puh. (02) 426 0110 nina.nybondas(at)kimitoon.fi
  1. 5 years, 9 months agoSept. 6, 2018, 6:13 p.m.: Received an email from Kemiönsaari.
  2. 5 years, 9 months agoSept. 17, 2018, 4:21 p.m.: Received an email from Kemiönsaari.
  3. 5 years, 9 months agoSept. 17, 2018, 4:22 p.m.: Received an email from Kemiönsaari.