Svenska Skolanin sisäilmatutkimus- ja raportit

Request to:
Siuntio
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Hei, Voitteko julkaista Sjundeå Svenska Skolania koskevat sisäilmatutkimusten loppuraportit? T. Kuntalainen

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Svenska Skolanin sisäilmatutkimus- ja raportit [#477]
Date
Oct. 9, 2017, 9:32 a.m.
To
Siuntio
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hei, Voitteko julkaista Sjundeå Svenska Skolania koskevat sisäilmatutkimusten loppuraportit? T. Kuntalainen
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Name removed >> << Name removed >> <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/477/up/cea62c454caef369885368fa0ecb57cbd17fa081/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 5 years, 7 months agoOct. 9, 2017, 11:08 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Siuntio.
From
Markus Moisio <> – Siuntio
Subject
Date
Oct. 23, 2017
Status
Request resolved

Hei << Nimi poistettu >> , Pahoittelen etten ole huomannut viestiäsi, -Piti oikein tarkistaa että löytyykö se viestien tulvasta ja löytyihän se Olemme informoineet henkilökuntaa ja lasten vanhemmille on suunniteltu ns. yleisötilaisuus 31.10 jolloin FCG:n Harri Nymanilla on mahdollisuus tulla paikan päälle kertomaan raportista ja tuloksista. Olet tervetullut tekniselle tutustumaan kyseiseen raporttiin. Raportti "avataan ns. julkiseksi" kyseisen tiedotustilaisuuden yhteydessä - jälkeen. Mielestäni ei ole hyvän tavan mukaista julkaista raporttia ennen kuin henkilökunta ja henkilöt joita raportti koskee läheisesti saavat siitä ensikäden tiedon asiantuntijoilta Mutta kuten edellä kerroin olet tervetullut käymään teknisellä ja tutustumaan raporttiin terv Markus Ystävällisin Terveisin / Med Vänlig Hälsning Markus Moisio Siuntion kunta / Sjundeå kommun Tekninen johtaja / Teknisk direktör Siuntiontie 504 / Sjundeåvägen 504 puh. /tel. 044 - 3861099 <<sähköpostiosoite>>
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Svenska Skolanin sisäilmatutkimus- ja raportit [#477]
Date
Oct. 23, 2017, 8:39 a.m.
To
Siuntio

Hyvä vastaanottaja, Pyysin kaksi viikkoa sitten tietopyynnön kautta Sjundeå svenska skolanin sisäilmaraportin julkaisemista. Valitettavasti en ole saanut vastausta asiaan. Kuten tietopyynnössä mainitaan, tulee kunnan antaa vastaus kahden viikon kuluessa. Mikäli tietopyyntöön ei anneta vastausta eikä raporttia haluta julkaista, tulee lan mukaan asiasta antaa valituskelpoinen päätös miksi tietoja ei julkaista. En ole saanut valituskelpoista syytä ja päätöstä. Voitteko ystävällisesti noudattaa lain määräämää ohjeistusta, ja julkaista raportin ja vastata viestiin? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 477 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 5 years, 7 months agoOct. 23, 2017, 8:40 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Siuntio.
  2. 5 years, 7 months agoOct. 23, 2017, 10:27 p.m.: << Name Not Public >> added a reply that was received via snail mail.
  3. 5 years, 7 months agoOct. 23, 2017, 10:28 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.