SuperShe-toimiin liittyvät tasa-arvovaltuutetun asiakirjat

Request to:
Tasa-arvovaltuutetun toimisto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Kristina Roth on avannut vain naisille tarkoitetun SuperShe-saarensa Raaseporiin. https://www.helsinginuutiset.fi/artik... Pyydän SuperShe-saareen ja muihin saman yrittäjän toimiin liittyvät tasa-arvovaltuutetun asiakirjat.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
SuperShe-toimiin liittyvät tasa-arvovaltuutetun asiakirjat [#623]
Date
June 25, 2018, 12:28 p.m.
To
Tasa-arvovaltuutetun toimisto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Kristina Roth on avannut vain naisille tarkoitetun SuperShe-saarensa Raaseporiin. https://www.helsinginuutiset.fi/artik... Pyydän SuperShe-saareen ja muihin saman yrittäjän toimiin liittyvät tasa-arvovaltuutetun asiakirjat.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 1 year, 9 months agoJune 25, 2018, 12:29 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Tasa-arvovaltuutetun toimisto.
  2. 1 year, 9 months agoJuly 10, 2018, 3 a.m.: This request became overdue
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: SuperShe-toimiin liittyvät tasa-arvovaltuutetun asiakirjat [#623]
Date
Aug. 29, 2018, 12:15 a.m.
To
Tasa-arvovaltuutetun toimisto

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "SuperShe-toimiin liittyvät tasa-arvovaltuutetun asiakirjat" (25.6.2018, #623) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 51 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 623 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 1 year, 7 months agoAug. 29, 2018, 12:15 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Tasa-arvovaltuutetun toimisto.